ประเพณี/เทศกาลที่น่าสนใจ ภาคตะวันออก

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม


งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) จัดเป็นประจำทุกปีตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3-วันแรม 15 ค่ำ เดือน 4 (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม) ณ ยอดเขาคิชฌกูฏ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.เมือง จ.สระแก้ว

งานวันสุนทรภู่ จัดเป็นประจำทุกปีในวันที่ 26 มิถุนายน ณ บริเวณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จ.ระยอง

เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม


เทศกาลล่องแก่งหินเพิง จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (แก่งหินเพิง) อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

งานประเพณีวิ่งควาย จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 (ช่วงเดือนตุลาคม ก่อนวันออกพรรษา 1 วัน) ณ บริเวณเทศบาลเมืองชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

ความเห็น

ความเห็น