วัดกรุณา

วัดกรุณา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นวัดที่อยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยา ตรงข้ามบ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชัยนาทเคารพนับถือมากคือ พระพุทธมหาศิลาหรือหลวงพ่อหินใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศิลาทรายขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท

วิหารหลวงพ่อหิน เป็นวิหารที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2400 บริเวณคุ้งบางกระเบียน ต่อมาปี พ.ศ. 2496 ทางกรมชลประทานได้สร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้น จึงต้องปฎิสังขรวัด คือการย้ายวัดไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิม ไปสร้างใหม่ ณ วัดร้างแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า “วัดดอนตาเสือ” แถบบ้านดอนเสือ ตำบลบางหลวง และทางการก็ได้จัดหาที่ดินมาเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อสร้างศาสนสถาน และได้ตั้งชื่อใหม่วัดว่า “วัดกรุณา” แต่พระอุโบสถยังคงอยู่ที่เดิม มิได้มีการปฎิสังขรแต่อย่างใด

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

พระพุทธมหาศิลา (หลวงพ่อหินใหญ่) ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดกรุณาเดิม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาทรายสีนวลอ่อน สันนิษฐานว่า สร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นพระพุทธปฏิมากรศิลาขนาดใหญ่ และสวยงามมาก เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวชัยนาทและประชาชนทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เคยเสด็จไปถวายเครื่องสักการะบูชานมัสการพระพุทธมหาศิลาในพระอุโบสถ เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ.2500

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ตำรวจทางหลวง ส.ทล.3 กก.1 โทร. (056) 412 270
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 7 ลพบุรี (ดูแลพื้นที่จังหวัดชัยนาทด้วย) โทร. (036) 422 768-9
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (056) 411 734
สำนักงานจังหวัด โทร. (056) 411 181
โรงพยาบาลชัยนาท โทร. (056) 411 142, (056) 412 447
โรงพยาบาลมโนรมย์ โทร. (056) 412 328
โรงพยาบาลวัดสิงห์ โทร. (056) 461 344
โรงพยาบาลสวรรคบุรี โทร. (056) 411 944
โรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัด โทร. (056) 411 973, 411 640
โรงพยาบาลหันคา โทร. (056) 451 045

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 304 และเลี้ยวซ้ายทางไปอำเภอสรรพยา ประมาณ 6 กิโลเมตร วัดกรุณาอยู่ตรงข้ามบ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น