วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งอยู่ที่ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศใต้คนละฝั่งกับพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เมื่อ พ.ศ. 2421 อาคาร และการตกแต่งทำแบบ โกธิค มีกระจกสีประดับ อย่างสวยงาม ภายในเป็นแบบฝรั่ง แม้แต่ฐานที่ประดิษฐาน พระประทาน คือ พระพุทธนฤมลธรรโมภาสและพระสาวกก็ไม่ได้ทำเป็นฐานชุกชีอย่างในโบสถ์ทั่วไป แต่ทำเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์คริสต์ ช่องหน้าต่างที่เจาะไว้ก็เป็นหน้าต่างโค้งที่ฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าพระประธานจะเห็นภาพประดิษฐ์กระจกสีเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ด้านขวามือของ พระอุโบสถนั้นมีหอแห่งหนึ่ง คือ หอประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝนตรงข้ามกับหอพระคันธารราษฎร์เป็นหอประดิษฐานพระ พุทธศิลาเก่าแก่ปางนาคปรกอันเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรีฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่นับพันปี พระนาคปรกนี้อยู่ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ใหญ่ที่แผ่กิ่งไปทั่วบริเวณหน้าพระอุโบสถ ถัดไปอีกไม่ไกลนักเป็นหมู่ศิลาชนิดต่างๆ ที่มีในประเทศไทย เป็นที่บรรจุอัฐิเจ้าจอมมารดาชุ่ม พระสนมเอกในรัชกาลที่ 4 เจ้าจอมมารดาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และราชสกุลดิศกุล เมื่อเข้าชมพระราชวังบางปะอินแล้ว สามารถข้ามไปชมวัดนิเวศธรรมประวัต ิได้โดยกระเช้าสำหรับส่งผู้โดยสารประมาณครั้งละ 6-8 คน ค่าโดยสารแล้วแต่บริจาค

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

พระพุทธนฤมลธรรโมภาส เป็นพระประธาน ประดิษฐานอยู่ภานในพระอุโบสถ ออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยลักษณะที่ผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยม และศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชน นอกจากนี้ บริเวณฐานชุกชีก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์ และฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานนั้น เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ที่ประดับด้วยกระจกสีสวยงาม ถือเป็น วัดไทยแห่งเดียวในประเทศที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมแนวยุโรป

หอประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝน ตั้งอยู่ด้านขวามือของพระอุโบสถลักษณะเหมือนกับปราสาทเจ้าหญิงในเทพนิยายฝรั่ง

หอประดิษฐานพระพุทธศิลาเก่าแก่ปางนาคปรก อันเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรี ฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่นับพันปี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับหอพระคันธารราษฎร์

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ใหญ่ อยู่ติดกับหอประดิษฐานพระพุทธศิลาเก่าแก่ปางนาคปรก แผ่กิ่งไปทั่วบริเวณหน้าพระอุโบสถ ต้นโพธิ์อายุกว่าร้อยปีต้นนี้ ปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2420

เป็นหมู่ศิลาชนิดต่างๆ ที่มีในประเทศไทย อยู่ถัดจากต้นศรีมหาโพธิ์ใหญ่ไม่ไกลนัก มีประวัติความสำคัญเกี่ยวข้องกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาของประวัติศาสตร์ไทย ในฐานะที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนประชาบาลหลังแรกในประเทศไทย สมเด็จพระกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงผนวชที่วัดนิเวศธรรมประวัติ ตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระองค์ยังปรากฎอยู่จนทุกวันนี้ เรียกว่า ตำหนักสมเด็จ ในระหว่างทรงผนวช และจำพรรษาอยู่ที่วัดนเวศธรรมประวัติ ทรงนิพนธ์หนังสือแบบเรียนเล่มที่ 1 ขึ้น แล้วทรงออกสอนนักเรียนที่เป็นลูกชาวบ้านละแวกนั้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

สวนหินดิศกุลอนุสรณ์ เป็นที่รวบรวมหินชนิดต่างๆ เช่น หินปูน หินทราย หินกรวด หินชนวน และยังเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เจ้าจอมมารดาชุ่ม พระสนมเอกในรัชกาลที่ 4( พระมารดาของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ) และเจ้านายราชสกุลดิศกุลอีกหลายองค์

[adsense-2]

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. (035) 246 076
สภ.อ. พระนครศรีอยุธยา (035) 241 139 , (035) 243 444
เทศบาลพระนครศรีอยุธยา (035) 252 236
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (035) 322 555

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

เส้นทางที่ 1 เนื่องจากวัดนี้อยู่ใกล้พระราชวังบางปะอิน ให้เราขับรถมุ่งหน้าพระราชวังบางปะอินค่ะ อาจเลี่ยงรถติดโดยขึ้นทางด่วนโดยใช้ทางด่วนพิเศษศรีรัช มุ่งหน้าถนนแจ้งวัฒนะ ต่อเนื่องด้วยทางด่วนอุดรรัถยามุ่งหน้าบางปะอิน โดยมาลงตรงสิ้นสุดทางด่วยที่ถนนกาญจนาภิเษก หลังจากนั้นก็วิ่งตามเส้นทางพระราชวังบางปะอิน ซึ่งจะมีป้ายบอกตลอดเส้นทาง

เส้นทางที่ 2 วิ่งถนนวิภาวดีรังสิต หรือจะวิ่งทางด่วนโทว์เวย์ ต่อเนื่องไปถนนพหลโยธิน จนกระทั่งไปตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ให้ใช้เส้นทาง 308 เพื่อไปยังบางปะอิน หลังจากนั้นก็ตามป้ายพระราชวังบางปะอินไปเช่นกันค่ะ เมื่อมาถึงบริเวณพระราชวัง สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถพระราชวัง (ค่าจอด 20 บาท ตลอดวัน) หรือ จดรถที่บริเวณลานจอดรถที่จะนั่งกระเช้าข้ามไปยังวัด

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น