วนอุทยานปรานบุรี

วนอุทยานปรานบุรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า คลองคอย มีพื้นที่ประมาณ 1,984 ไร่ ประกอบด้วย ป่าชายเลน และมีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ป่า ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นวนอุทยานมีพื้นที่ 700 ไร่ อยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี (สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)วนอุทยานปราณบุรีมีหาดทรายขาวสะอาดร่มรื่นด้วยแนวสนทอดยาว 1 กิโลเมตร อยู่ทางด้านตะวันออกของอุทยานฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล เกาะสิงห์โต เขาตะเกียบและเขาเต่า

วนอุทยานมีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ป่า มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะสำหรับการเที่ยวชม และศึกษาธรรมชาติเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเป็นสะพานไม้ยกระดับ ทอดยาวไปโดยรอบ ทางเดินสะดวกสบาย พร้อมสัมผัสพันธุ์ไม้ป่าชายเลน อาทิ แสม โปรงขาว โปรงแดง ตะบูนดำ เป็นต้น

ส่วนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็จะมี ปูราชินี ซึ่งมีสีสันสวยงามแปลกตามาก ปูก้ามดาบ คือมีก้ามข้างหนึ่งใหญ่มากกว่าอีกข้างหนึ่งเหมือนเป็นดาบ จึงเรียกว่าปูก้ามดาบ กุ้งดีดขัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการเดินเราจะได้ยินเสียง แป๊ะ แป๊ะ อยู่เป็นระยะนั่นคือเสียงของกุ้งดีดขัน แต่เราจะไม่ค่อยได้เห็นตัวของกุ้งเท่าไหร่ เพราะต้องใช้ความเงียบมาก ๆ กุ้งดีดขัน ถึงจะโชว์ตัวออกมา พร้อมทั้งมีป้ายบอกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ครบครัน

กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่

การเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เส้นทางเป็นสะพานไม้ยกระดับ สามารถเที่ยวชมและศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด บริเวณทางเดินติดตั้งป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทางที่มีความยาว 1,000 เมตร

ล่องเรือ ชม ป่าโกงกาง 100 ปี ชมวิถีชีวิต สัมผัสความเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ วิถีชีวิตชาวเล บรรยากาศป่าชายเลนแบบใกล้ชิด พร้อมชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ บริเวณปากน้ำปราณบุรี ท่าเรือจะอยู่ประมาณช่วงกลางของเส้นทางเดิน ราคาเรือลำละ 400 บาท นั่งได้ 8 คน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

เล่นน้ำทะเล วนอุทยานปราณบุรีมีหาดทรายขาวสะอาดร่มรื่นด้วยแนวสนทอดยาว 1 กิโลเมตร อยู่ทางด้านตะวันออกของอุทยานฯ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล เกาะสิงห์โต เขาตะเกียบและเขาเต่า สามารถลงเล่นน้ำทะเลได้

[adsense-2]

สิ่งอำนวยความสะดวก/ที่พัก

  • มีบ้านพักบริการ
  • มีร้านสวัสดิการ
  • มีบริเวณให้กางเต็นท์พักแรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วนอุทยานปราณบุรี โทร. (089) 787 4812, (032) 621 608 (หมายเลขติดต่อด้านท่องเที่ยวเรือ)(ตั้งแต่เวลา 08.00–16 .00 น.) และโทร. (081) 682 6674, (081) 763 9652 (หมายเลขติดต่อด้านร้านอาหาร)
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว โทร.(032) 611 491
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร.(032) 602 019
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลหัวหิน โทร.(032) 511 047, (032) 511 367
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อบจ. โทร. (032) 611 491
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. (032) 603 991-2
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (032) 602 019, (032) 550 149
สถานีรถไฟหัวหิน โทร.(032) 511 073
สถานีขนส่งหัวหิน โทร.(032) 511 230
สถานีรถปรับอากาศชั้นหนึ่ง โทร.(032) 511 654, (032) 512 543
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. (032) 611 148
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ โทร. (032) 611 175
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวง โทร.(032) 511 223
ท่าอากาศยานหัวหิน โทร.(032) 520 343
ตำรวจท่องเที่ยว (ป้อมหัวหิน) โทร.(032) 515 995
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหิน โทร.(032) 511 027, (032) 533 440-1
ตำรวจทางหลวง โทร.(032) 611 276
สถานีตำรวจภูธรจังหวัด โทร.(032) 611 148
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปราณบุรี โทร.(032) 622 043, (032) 622 027
สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสามร้อยยอด โทร.(032) 688 872
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร.(032) 611 148, (032) 602 481
สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับสะแก โทร.(032) 671 055, (032) 671 997
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพานน้อย โทร.(032) 699 166
โรงพยาบาลประจวบฯ โทร.(032) 602 060-4
โรงพยาบาลกองบิน 53 โทร.(032) 611 031
โรงพยาบาลหัวหิน โทร.(032) 520 401
โรงพยาบาลหมอบุญครอง หัวหิน โทร.(032) 511 045
โรงพยาบาลธนบุรี หัวหิน โทร.(032) 520 900
โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน โทร.(032) 532 577-9
โรงพยาบาลปราณบุรี โทร.(032) 621 757
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ โทร.(032) 622 155
โรงพยาบาลสามร้อยยอด โทร.(032) 688 558
โรงพยาบาลกุยบุรี โทร.(032) 681 109
โรงพยาบาลทับสะแก โทร.(032) 546 481-2
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย โทร.(032) 558 185
แจ้งรถเสีย หลงทาง โทร.(032) 611 585

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

เส้นทางที่ 1 ไปตามถนนเพชรเกษมสายเก่าจากอำเภอหัวหิน ไปประมาณ 16 กิโลเมตร หลักกิโลเมตรที่ 246 (บ้านหนองหอย) จะมีป้ายบอกทางแยกซ้ายมือเข้าไปวนอุทยานปราณบุรี ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 ทางแยกสายใหม่ ชะอำ-ปราณบุรี พอถึงสามแยกถนนเพชรเกษมก่อนเข้าปราณบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอหัวหิน อีกประมาณ 8 กิโลเมตร หลักกิโลเมตรที่ 246 (บ้านหนองหอย) จะมีทางแยกขวามือ มีป้ายบอกทางเข้าไปวนอุทยาน 4 กิโลเมตร เช่นเดียวกัน

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น