วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน) เดิมเรียก “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. ๑๙๓๙ เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ ๗๔ ซึ่งถูกค้นพบภายในวัดกล่าวว่า พญาพลเทพฤ ชัย เจ้าเมืองน่านได้ปฏิสังขรณ์บูรณะวิหารวัดหลวงเมื่อ พ.ศ.๒๐๙๑ ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุช้างค้ำนี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย อาทิ เจดีย์ทรงลังกา (ทรงระฆัง) รอบฐานองค์เจดีย์ก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ ๕ เชือกและที่มุมอีก ๔ เชือกดูคล้ายจะเอาหลังหนุน หรือ ค้ำองค์เจดีย์ไว้ ลักษณะคล้ายวัดช้างล้อม และภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดยืนปางประทานอภัย อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีพระประธานเป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะเชียงแสน ฝีมือสกุลช่างน่าน ที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งของเมืองน่าน

สิ่งที่น่าสนใจ

  1. เจดีย์ทรงลังกา สถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุช้างค้ำนี้ สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย อาทิ เจดีย์ทรงลังกา (ทรงระฆัง) รอบฐานองค์พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ ๕ เชือกมุมทั้งสี่อีก ๔ เชือก ดูคล้ายจะเอาหลังหนุน หรือ ค้ำ องค์เจดีย์
  2. พระพุทธรูป องค์ใหญ่และมีความสวยงามเป็นที่สักการะของชางน่านและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

[adsense-2]

งานเทศกาล ประเพณีที่สำคัญ

  1. งานสรงน้ำพระธาตุ (กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
  2. งานตานสลากภัตร (กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔)

อานิสงส์การบูชา จะเกิดบารมีด้านชะตาชีวิต การมีความเป็นอยู่ที่ดี และมั่งคง การไหว้พระเจ้าหลวง รุ่นวัดช้างค้ำ บุคคลทั่วไปเชื่อกันว่าเป็นพระที่มีความมั่นคงค้ำชะตาชีวิต

เวลาที่เปิดให้เข้าชม : ทุกวันเวลา 06.00-18.00 น.

ติดต่อสอบถาม
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร 13 ถ.สุริยพงศ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  โทร. 054 772 164

แผนที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ความเห็น

ความเห็น