วัดช่องลม

วัดช่องลม ตั้งอยู่เลขที่ 18 บ้านคุ้งลมทวน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2373 โดยชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างวัด และนิมนต์พระครูพ่วงเป็นเจ้าอาวาส และวัดได้มีการพัฒนามาตามลำดับ โดยสร้างอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์เป็นที่มั่นคงถาวร นอกจากนี้วัดยังได้จัดให้มีโรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่ออบรมให้ความรู้แก่บุตรหลานในท้องถิ่น และทำการเรียนการสอนพระนวกะในพรรษา จนได้รัยการพิจารณาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ. 2524 และวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่นในปี พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2482 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

วัดช่องลม เป็นวัดที่อยู่ติดกับปากอ่าวไทยพอดี และมีเรือประมงแล่นผ่านอยู่เป็นประจำ ซึ่งภายในโบสถ์ของวัดช่องลมนั้นมักจะมีนกนางแอ่นมาทำรัง จึงทำให้ผนังภายในโบสถ์เต็มไปด้วยรังของนกนางแอ่น ภายในโบสถ์หลังใหม่ของวัดมีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออย่างมากประดิษฐานอยู่  คือพระพุทธรูปปางมารวิชัย 2 องค์ องค์ที่ 1 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดหน้าตักกว้าง 110 เซนติเมตร สูง 153 เซนติเมตร และองค์ที่ 2 หล่อด้วยทองเหลือง หน้าตักกว่าง 107 เซนติเมตร สูง 114 เซนติเมตร มีเจดีย์ใหญ่เก่าแก่อายุประมาณ 100 ปี ฝาผนังโบสถ์มีจิตกรรมฝาผนังที่มีความสวยงามมาก ด้านหน้าของวัดก็จะมีอนุเสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ท่านได้เสด็จมาที่ตำบลท่าฉลอมและทำให้ตำบลท่าฉลอมได้เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย และพัฒนาจนทำให้ตำบลท่าฉลอมรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน

นอกจากนั้น ด้านตรงข้ามกับวัดช่องลมจะเป็นอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม โดยภายในอุทยานจะมีรูปหล่อของเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด สมุทรสาครไว้ให้ผู้คนมาเคารพกราบไหว้ และมีถ้ำอุทยานเจ้าแม่กวนอิมที่ภายในถ้ำจะมีรูปหล่อของเจ้าแม่กวนอิมมากมายในอริยาบทต่างๆ กันไป และหน้าอุทยานเจ้าแม่กวนอิมก็จะมีทางรถไฟสายแม่กลองอยู่ ใครที่ต้องการไปแม่กลองก็สามารถไปขึ้นรถไฟได้ที่อุทยานเจ้าแม่กวนอิมค่ะ

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ททท.สมุทรสงคราม โทร. (034) 752 847-8 ,(034) 752 846
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. (034) 716 962
สถานีรถไฟสมุทรสงคราม โทร. (034) 711 906
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (034) 714 881
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม โทร. (034) 711 338, (034) 720 530-5
สถานีตำรวจภูธรอำเภออัมพวา โทร. (034) 751 300, (034) 725 625-7
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที โทร. (034) 761 866, (034) 730 062-4
โรงพยาบาลอัมพวา โทร. (034) 751 846-7, (034) 752 560
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โทร. (034) 723 044-9
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โทร. (034) 711 711, (034) 720 784
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ขับรถไปตามทางพระราม 2 เมื่อข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนให้ชิดซ้ายแล้วจะมีป้ายบอกไปวัดช่องลม

เรือ นั่งเรือข้ามฟากที่ตลาดมหาชัย จะมีเรือไว้บริการ ค่าบริการ 3 บาท

รถสองแถว จากตัวเมืองสมุทรสงคราม นั่งรถสองแถวไปลงที่วัดฃ่องลม ค่ารถคนละ 6 บาท

 

ความเห็น

ความเห็น