วัดบางกะพ้อม

วัดบางกะพ้อม ตั้งอยู่ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2312 สมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง มีตำนานเล่าขานกันมาว่า มีตระกูลคหบดีฐานะดีตระกูลหนึ่ง ได้ลงเรือพาครอบครัวพร้อมทั้งทรัพย์สินหนีข้าศึกเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา รอมแรมถึงแหลมบางกะพ้อมแห่งนี้ เห็นเป็นที่เหมาะสมร่มรื่น จึงได้พักแรม สร้างที่อยู่อาศัย โดยการสานกระบุง ตะกร้า เสื่อลำแพน และกะพ้อมใส่ข้าว เป็นสินค้านำไปขายเพื่อยังชีพ ต่อมามีคนมาบอกว่ากองทัพข้าศึกยกมา กำลังทำการสู้รบกันอยู่ที่ค่ายบางกุ้งให้รีบหนี แต่คหบดีผู้นั้นเห็นว่าคงหลบหนีไม่ทัน จึงได้เข้าไปแอบอยู่ในกะพ้อมที่สานเอาไว้เพื่อจะขาย พร้อมกันนั้นได้ตั้งสัตยาธิษฐานต่อพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่า “ขออย่าให้ทหารข้าศึกพบเลย หากรอดพ้นไปได้จะจัดการสร้างวัดและวิหารขึ้นตรงนี้” ทหารข้าศึกก็ผ่านไปโดยมิได้พบเห็น ต่อมาจึงได้จัดสร้างวิหารวัดบางกะพ้อมขึ้น ตามที่ได้ตั้งสัตยาธิษฐานไว้ โดยตั้งชื่อวัดว่า “วัดบังกับพ้อม” ต่อมาคงเพี้ยนไปบ้าง หรือเพื่อความเหมาะสมจึงชื่อ “วัดบางกะพ้อม” มาจนถึงปัจจุบัน

ครอบครัวของผู้สร้างวัดนี้ร่วมด้วยพุทธศาสนิกชนในสมัยนั้นได้สร้างอุโบสถเรือนไม้ มีพระพุทธรูปศิลาแลง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพระประธาน และได้สร้างวิหารเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 4 รอย เดิมสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อย มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่ามีเชื้อพระวงศ์ในพระราชวงศ์จักรีทรงผนวช และจำพรรษา ณ วัดนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเถระผู้ใหญ่และเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านได้บูรณะงานปูนปั้นนูนต่ำที่ฝาผนังวิหาร อันเป็นงานปูนปั้นที่สร้างด้วยฝีมืออันประณีตงดงามแปลกตาและหาดูได้ยากยิ่ง

สิ่งที่น่าสนใจ

วิหารหลวงพ่อคง อยู่ใกล้ๆ กับวิหารหลวงพ่อ 6 องค์ เป็นวิหารทรงจตุรมุข มีประตูเหล็กปิดรอบด้าน ในวิหารมีรูปเหมือนหลวงพ่อคง
ศาลาเรือหลวงพ่อคง อยู่หลังวิหารหลวงพ่อคง เป็นส่วนหนึ่งของเรือที่หลวงพ่อคงใช้เดินทางในอดีต สมัยนั้นการเดินทางใช้เรือเป็นหลัก
วิหารขาว เป็นวิหารหลังเล็กๆ มีช่องทางเข้าออกทางเดียวคือประตูหน้า มีหน้าต่างพอให้แสงสว่างลอดเข้ามาได้ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย
วิหารพระนอน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ฤๅษีอุตตะโม อยู่ในหลังเดียวกัน
วิหารหลวงพ่อดำ อยู่ติดกันกับวิหารหลวงพ่อ 6 องค์ พระพุทธรูปองค์สีดำทั้งองค์ขนาดใหญ่ประดิษฐานบนวิหารที่สร้างลักษณะทรงไทย
วิหารวัดบางกะพ้อม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สถาปัตยกรรมจีนตามแบบศิลปะพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นลายปูนปั้นแบบจีน ประตูทางเข้าเป็นทรงกลม มีปูนปั้นโดยรอบ หน้าประตูมีทหารไทยยืนเฝ้า  2 ข้าง ภายในวิหารมีงานปูนปั้นฝาผนังนูนต่ำที่สวยงามแปลกตา งานปูนปั้นในวิหารวัดบางกะพ้อมนี้ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว งานปูนปั้นนูนต่ำฝาผนังแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

– ด้านที่ 1 กล่าวถึงพระพุทธบาททั้ง 5 แห่ง ที่ประดิษฐาน ณ สุวัณเณมาลิก, ภูเขาสุวรรณบรรพต, ภูเขาสุมนกูฏ, เมื่องโยนกและรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน ณ แม่น้ำนัมมทานที
– ด้านที่ 2 เป็นภาพพระพุทธประวัติ วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์นิพพาน
– ด้านที่ 3 เป็นภาพที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วได้ 7 วัน ได้นำพระศพของพระพุทธเจ้า ขึ้นตั้งบำเพ็ญกุศล
– ด้านที่ 4 เป็นภาพพุทธประวัติรวมๆ คือ ภาพตอนตรัสรู้ ภาพตอนได้อัครสาวกซ้ายขวา
พระพุทธบาท 4 รอย ภายในวิหารวัดบางกะพ้อมเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 4 รอยขนาดใหญ่มาก อยู่ตรงกลางวิหาร

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สมุทรสงคราม โทร. (034) 752 847-8 ,(034) 752 846
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. (034) 716 962
สถานีรถไฟสมุทรสงคราม โทร. (034) 711 906
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (034) 714 881
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม โทร. (034) 711 338, (034) 720 530-5
สถานีตำรวจภูธรอำเภออัมพวา โทร. (034) 751 300, (034) 725 625-7
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที โทร. (034) 761 866, (034) 730 062-4
โรงพยาบาลอัมพวา โทร. (034) 751 846-7, (034) 752 560
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โทร. (034) 723 044-9
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โทร. (034) 711 711, (034) 720 784
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดบางกะพ้อมตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 37-38 ไปตามทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ)

ความเห็น

ความเห็น