วัดเดิมบาง

วัดเดิมบาง ตั้งอยู่เลขที่ 233 หมู่ที่ 1 ตำบลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพศ. 2425 คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยเดียวกับวัดใต้ วัดบนยอดเขาใหญ่ ต่อมาในปีพศ. 2451 ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับที่หน้าวัดเดิมบาง และพระราชทานนามวัดว่า “วัดคงคาราม”

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

ธรรมาสน์ ที่สร้างโดยช่างชาวจีน เป็นศิลปะไทยผสมจีน แกะสลักจากไม้ขนุน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2458 แต่มาแล้วเสร็จ พ.ศ. 2466 ปัจจุบันเก็บไว้บนศาลาการเปรียญ

หอสวดมนต์ ภายในมีการเก็บของมีค่าของวัดไว้ 3 ชิ้น ได้แก่ ฝาบาตรมุก ตาลปัตร และปิ่นโต ซึ่งรัชกาลที่ 5 พระราชทานแก่วัด ทางวัดเก็บรักษาไว้อยู่ในสภาพดี

มณฑปหลวงพ่อแจ่ม – หลวงพ่อแบน ภายในยอดมณฑป ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และมีรอนพระพุทธบาทจำลองที่มีอายุนานกว่า 100 ปี

หอระฆัง หอนี้ได้รับก่อสร้างอย่างประณีตสวยงาม

พระอุโบสถ ที่ได้รับการบูรณะใหม่ ภายในมีพระประธานปางป่าเลไลยก์ที่งดงามเป็นอย่างมาก ผนังร้อบพระอุโบสถก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสภาพสมบูรณ์ ในเรื่องของจิตรกรรมนี้ แต่เดิมสันนิษฐานว่าคงมีการเขียนทั้งด้านในและด้านนอกของอาคาร แต่ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะภายในอาคารเท่านั้น โดยเขียนเต็มผนังทั้งสี่ด้าน เว้นเฉพาะช่องประตูและหน้าต่าง ผนังตอนบน จะเขียนภาพเทพยดาทั้งหมด มานั่งชุมนุมกัน และภาพอดีตพระพุทธเจ้า ประทับนั่งปางมารวิชัย ส่วนผนังตอนล่าง เขียนภาพพุทธประวัติ และทศชาติชาดกในบางเรื่อง

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร.(035) 536 030, (035) 535 789
สำนักงานจังหวัด (035) 535 376
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (035) 535 423
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (035) 522 974
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (035) 525 777
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี (035) 536 030
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (035) 525 583-4
ตำรวจทางหลวง โทร 1193
แขวงการทางสุพรรณบุรี โทร (035) 522 133
สถานีตำรวจภูธร (035) 525 583-4
บขส.สุพรรณบุรี (035) 522 373
สถานีรถไฟสุพรรณบุรี (035) 511 950

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ตั้งอยู่เลขที่ 233 หมู่ที่ 1 ตำบลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนฝั่งด้านทิศตะวันออก ห่างจากจังหวัดประมาณ 55 กิโลเมตร

 

ความเห็น

ความเห็น