สวนราชพฤกษ์เชียงใหม่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่ออุทยานหลวงราชพฤกษ์ หมายถึง สวนของพระมหากษัตริย์ เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

สิ่งที่น่าสนใจ

ภายในอุทยาน

 • หอคำหลวง
 • หอคอยชมวิว
 • โลกแมลง
 • ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
 • สวนองค์กรเฉลิมพระเกรียติ
 • สวนนานาชาติ
 • สวนความหลากหลายทางชีวภาพ
 • หอประชุมนิทรรศการ

สวนไทย
สวนไทยเป็นพื้นที่จัดแสดงพืชสวนเขตร้อนชื้น ที่มีหลากหลายของพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต และการแปรรูป ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,900 ชนิด สวนไทยประกอบด้วย นอกจากนี้ ยังจัดแสดงพันธุ์พืชต่าง ๆ ภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจก ได้แก่ อาคารพืชทะเลทราย อาคารไบโอเทคโนโลยี อาคารพืชเขตร้อน อาคารพืชเขตหนาว และอาคารพืชไร้ดิน รวมทั้งยังมีหมู่บ้านสี่ภาค สวนไทยได้แก่

 • อาคารพืชทะเลทราย
 • อาคารพืชเขตร้อนชื้น
 • เรือนร่มไม้
 • อาคารพืชไร้ดิน
 • อาคารกล้วยไม้
 • สวนสมุนไพร
 • สวนบอนไซ
 • เรือนไทยภาคเหนือ
 • เรือนไทยภาคอีสาน
 • เรือนไทยภาคใต้
 • เรือนไทยภาคกลาง
 • นิทรรศการไม้ประจำจังหวัด

[adsense-2]

สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติฯ
สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติฯเป็นส่วนแสดงการจัดสวน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยองค์กรระดับแนวหน้าของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดสวน 19 องค์กร จำนวน 19 สวน ได้แก่

 1. สวนกรุงเทพมหานคร
 2. สวนบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 3. สวนบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 4. สวนบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 5. สวนบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 6. สวนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 7. สวนจังหวัดราชบุรี
 8. สวนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 9. สวนจังหวัดเชียงใหม่
 10. สวนเทศบาลนครเชียงใหม่
 11. สวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. สวนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 13. สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 14. สวนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 15. สวนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 16. สวนการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 17. สวนการประปานครหลวง
 18. สวนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 19. สวนมูลนิธิโครงการหลวง

สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นพื้นที่จัดแสดงของมิตรประเทศที่มาร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมจัดสวนทั้งหมด 22 ประเทศ จาก 3 ทวีป ทั้งหมด 22 สวน ได้แก่

 1. สวนประเทศบังคลาเทศ
 2. สวนประเทศภูฏาน
 3. สวนประเทศกัมพูชา
 4. สวนประเทศจีน
 5. สวนประเทศอินเดีย
 6. สวนประเทศอินโดนีเซีย
 7. สวนประเทศอิหร่าน
 8. สวนประเทศญี่ปุ่น
 9. สวนเกียวโต โอซาก้า เฮียวโกะ
 10. สวนประเทศลาว
 11. สวนประเทศมาเลเซีย
 12. สวนประเทศเนปาล
 13. สวนประเทศเวียดนาม
 14. สวนประเทศตุรกี
 15. สวนประเทศสเปน
 16. สวนประเทศเบลเยี่ยม
 17. สวนประเทศเนเธอร์แลนด์
 18. สวนประเทศมอริเตเนีย
 19. สวนประเทศเคนย่า
 20. สวนประเทศมอร็อกโค
 21. สวนประเทศแอฟริกาใต้
 22. สวนประเทศซูดาน

ติดต่อสอบถาม

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 053-114110-5
ประชาสัมพันธ์ ต่อ 0
ฝ่ายการตลาดและกิจกรรม ต่อ 1021
ฝ่ายวิชาการและสวน ต่อ 1022
ฝ่ายอำนวยการ ต่อ 1002
โทรสาร: 053-114196
เว็บไซต์: http://www.royalparkrajapruek.org
E-mail: [email protected][email protected]

 แผนที่ สวนราชพฤกษ์เชียงใหม่

ความเห็น

ความเห็น