อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 และได้รับสมญานามว่าเป็น “อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน”

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นหรือป่าเหล่า ป่าดงดิบชื้น ลักษณะป่าชนิดนี้เป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล พืชพรรณมี 3,000 ชนิด,นกมี 250 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 67 ชนิด ซึ่งได้แก่ ช้าง เสือ ชะนี กวาง และหมูป่า พบอยู่ตามทุ่งหญ้ากว้างทั่วๆ ไป

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ

 • น้ำตกกองแก้ว เป็นน้ำตกเตี้ย ๆ ขนาดเล็กที่เกิดจากห้วยลำตะคอง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 100 เมตรใกล้น้ำตกมีสะพานแขวนข้ามลำห้วยลำตะคอง ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา ในฤดูฝนจะดูสวยงาม และเหมาะแก่การเล่นน้ำ
 • น้ำตกผากล้วยไม้ ห่างจากที่ทำการประมาณ 7 กม. อยู่ระหว่างทางไปน้ำตกเหวสุวัต ที่อยู่ในห้วยลำตะคอง เป็นน้ำตกขนาดกลาง น้ำตกผากล้วยไม้จะมีกล้วยไม้หวายแดง ขึ้นอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ของ น้ำตกแห่งนี้ การเดินทาง สามารถเข้าถึงโดยทางรถยนต์ และทางเดินเท้า
 • น้ำตกเหวสุวัต ตั้งอยู่สุดถนนธนรัตน์ เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของประชาชน ตัวน้ำตกมีลักษณะเป็น สายน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผา ประมาณ 20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำ และลำธารเหมาะที่จะลงเล่นน้ำ แต่สำหรับฤดูฝนน้ำจะไหลแรงมากจนน่ากลัว การเดินทาง จะเดินเท้าต่อจากน้ำตกผากล้วยไม้ไปก็ได้ประมาณ 3 กม.
 • น้ำตกเหวนรก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานฯ เป็นน้ำตำขนาดใหญ่ และสูงที่สุด มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ 60 เมตร เมื่อน้ำไหลผ่านน้ำตกชั้นนี้จะพุ่งไหลลงสู่หน้าผาชั้นที่สอง และชั้นที่สามที่อยู่ถัดลงไปใกล้ ๆ ในช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลแรงมากจนน่ากลัว ลักษณะการไหลทำมุม 90 องศา เป็นสายน้ำที่ไหลทะลักไปสู่หุบเหวเบื้องล่าง การเดินทาง จากตัวเมืองเดินทางไปทางทิศตะวันออกตามถนนสุวรรณศร ถึงสี่แยกเนินหอม หรือวงเวียนนเรศวร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 3077 ซึ่งเป็นทางขึ้นเขาใหญ่ไป จนถึงกม.ที่ 24
 • น้ำตกเหวไทร เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคอง ถัดไปจากน้ำตกเหวสุวัต ต้องเดินเท้าจากน้ำตกเหวสุวัตไปอีก ประมาณ 1.5 กม. ตัวน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผา กว้าง และสูงประมาณ 5 เมตร ในฤดูฝน น้ำไหลแรงเต็มหน้าผาสวยงามมาก
 • น้ำตกแก่งหินเพลิง เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ไม่ห่างไกลประมาณ 5 กม. จากหน่วยพิทักษ์ฯ ขญ.2 (ผากระดาษ) มากนัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำท้องถิ่น ในช่วงอากาศร้อนจะมีชาวบ้านไปเที่ยวกันมาก ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สำหรับการล่องแก่ง
 • น้ำตกเหวประทุน เป็นน้ำตกที่อยู่ในลำห้วยลำตะคองอีกแห่งหนึ่งเหมือนกัน อยู่ถัดจากน้ำตกเหวไทรประมาณ 2 กม.เศษ จะเดินทางจากน้ำตกเหวสุวัติไปก็ได้ หรือจะเดินจากบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปก็ได้ เดินทางเส้นทางเดินเท้ากองแก้วเหวสุวัติระยะทางประมาณ 8 กม.
 • น้ำตกแก่งกฤษณา น้ำตกเหวจั๊กจั่น น้ำตกเหวอีอ่ำ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก และใหญ่ทีมีความงดงามไม่แพ้แห่งอื่นๆ โดยเฉพาะน้ำตกเหวอีอ่ำมีความสูงประมาณ 25 เมตร เหมาะสำหรับการพักแรมในป่าจะได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติรอบกายอย่างเพลิดเพลิดใจ
 • กลุ่มน้ำตกผาตะแบก น้ำตกกลุ่มนี้เป็นน้ำตกขนาดไม่เล็กมากนัก เกิดบนห้วยน้ำซับลักษณะของน้ำตกเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันลงไป 5 ชั้น จากปากทางเข้าบนถนนสายเขาใหญ่-ปราจีนบุรี ช่วงระหว่าง กม. 6.5-7 จะมีทางเดินเท้าที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดทำเอาไว้ เดินเข้าไปเพียง 500 เมตร ก็จะถึงน้ำตกแห่งแรกคือ น้ำตกผากระจาย และเดินทางต่อไปอีกจะถึงน้ำตกผาหินขวาง น้ำตกผารากไทร น้ำตกผาชมพู และน้ำตกผาตะแบก รวมระยะทางในการเดินทางเท้าทั้งสิ้นประมาณ 3 กม.เศษ
 • น้ำตกคร้อ น้ำตกสลักได น้ำตกส้มปล่อย น้ำพันทิพย์ เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่สวยงามอยู่ใกล้กับที่ทำการหน่วยพิทักษ์ฯ ขญ.7 (ประจันตคาม) เหมาะสำหรับพักผ่อนเล่นน้ำ ในทุกๆ วันจะมีนักท่องเที่ยวในท้องถิ่น และใกล้เคียงไปเที่ยวชม และเล่นน้ำตกนี้ไม่ขาดสาย โดยเฉพาะภาพในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวจากถิ่นอื่นไปเที่ยวมากเหมือนกัน
 • น้ำตกวังมะนาว เป็นน้ำตกขนาดเล็กๆ ที่สวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เดินไปตามเส้นทางเดินเท้าออกจากด้านหลังโภชนาการ ท.ท.ท. เขาใหญ่ (เดิม) ประมาณ 5-6 กม. จะผ่านป่าดงดิบชื้นที่มีพันธุ์ไม้เล็กใหญ่ และไม้สมุนไพรที่น่าสนใจศึกษา
 • น้ำตกตาดตาคง เป็นน้ำตกที่งดงาม และสูงอีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ถัดไปจากน้ำตกตาดภู่ประมาณ 4 กม.เศษ การเดินทางจะเริ่มต้นที่ด้านหลังของโภชนาการ ท.ท.ท. เขาใหญ่ (เดิม) ก็ได้ระยะทางประมาณ 15 กม. หรือจะเริมที่ กม. 5.5 ถนนเขาใหญ่ ปราจีนบุรีก็ได้ระยะ ทางประมาณ 6 กม.
 • น้ำตกตาดผาภู่ น้ำตกที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เกิดจากห้วยระย้าเป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นโขดหิน และลาดหินที่มีน้ำไหลหลั่นเป็นทอดลาดเอียงไปข้างล่างประมาณ 100 เมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบพักค้างแรมในป่า ระยะทางประมาณ 10 กม. ใกล้ๆ น้ำตกจะมีทุ่งหญ้าสลับกับป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ป่านานาชนิด ที่เห็นประจำได้แก่ เก้ง กวาง ช้างป่า กระทิง นกนานาชนิด เป็นต้น
 • น้ำตกผาไทรคู่ น้ำตกผากระชาย เป็นน้ำตกขนาดกลางที่เกิดจากห้วยโกรกเด้ บริเวณเขาแหลมอยู่ทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีความสูงประมาณ 15 เมตร ไหลลาดไปตามพื้นหินเหมาะสำหรับผู้ชอบผจญภัยค้างแรมป่า อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯ ขญ.2 (ผากระดาษ) ประมาณ 12-15 กม. น้ำตกทั้ง 2 แห่ง เป็นน้ำที่มีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง
 • น้ำตกไม้ปล้อง เป็นน้ำตกที่พบมานานแต่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ มีทั้งหมด 5 ชั้น ลดหลั่นกันลงมาชั้นสูงสุดไม่เกิน 12 เมตร มีลักษณะคล้ายคลึงกับน้ำตกเหวนรก หรือเหวสุวัติ ความงามตลอดเส้น ทางเดินเท้าประกอบด้วยโขดหินเล็กใหญ่ และลำธารที่สวยงาม การเดินทางไปยังน้ำตกนี้เริ่มต้นที่วังตะไคร้ โดยการเดินเท้าตามเส้นทางเดินเท้าระยะทางประมาณ 24 กม. ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้มีหน่วยพิทักษ์ ขญ.9 (นางรอง) มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ด้วย
 • น้ำตกวังเหว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีความกว้างประมาณ 40 – 60 เมตร ในฤดูฝนน้ำมาก และไหลแรง อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯ ขญ.6 (ใสใหญ่) ประมาณ 17 กม. อยู่ใจกลางป่าทางด้านทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การเดินทางจะต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง 2 วัน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการผจญภัยและพักค้างแรมในป่าเป็นอย่างยิง ตลอดเวลาการเดินทางจะพบกับพันธุ์ไม้นานาชนิด และแก่งหินที่สวยงามตามธรรมชาติ นับเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก

นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่งได้แก่ น้ำตกตะคร้อ น้ำตกสลักได น้ำตกเหวจั๊กจั่น และน้ำตกที่ต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกล ได้แก่ น้ำตกห้วยโกรกเด้ น้ำตกเหวประทุน น้ำตกผากระจาย น้ำตกวังเหว น้ำตกไม้ปล้อง น้ำตกผาชมพู น้ำตกฝาตาด น้ำตกมะนาว น้ำตกตาดตาภู่ น้ำตกตาดตาคง น้ำตกผารากไทร น้ำตกผาตะแบก

[adsense-2]

สิ่งอำนวยความสะดวก/ที่พัก

 1. มีบ้านพัก บ้านพักเรือนแถว และค่ายพักแรม ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 4 โซน ได้แก่ โซนศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โซนบนเขา-จุดชมวิว โซนค่ายสุรัสวดี และโซนบ้านธนะรัชต์ แต่ละโซนอยู่ห่างกันพอสมควร ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่จองที่พัก-บริการไว้แล้ว ควรติดต่อที่เจ้าหน้าที่งานบ้านพักและบริการของอุทยานแห่งชาติซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้มอบกุญแจที่พัก แนะนำเส้นทางเข้าที่พัก และคำแนะนำอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก่อนเข้าพัก
 2. สถานที่กางเต็นท์ มีลานกางเต็นท์ตามจุดต่างๆ และมีเต็นท์ให้เช่า การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง
 3. ร้านอาหาร มีบริการร้านอาหารปากช่อง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลา 07.00 – 21.00 น. ในวันเสาร์ – อาทิตย์ มีจำนวน 5 แห่ง คือ
  บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
  บริเวณจุดกางเต็นท์ผากล้วยไม้
  บริเวณจุดกางเต็นท์ลำตะคลอง
  บริเวณน้ำตกเหวสุวัต
  บริเวณน้ำตกเหวนรก
 4. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อยู่ใกล้กับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีขนาดใหญ่พอที่จะรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า 150 คน บริเวณนี้มีห้องประชุมซึ่งสามารถบรรจุคนได้ถึง 100 คน ใช้สำหรับเป็นที่ประชุมบรรยาย ฉายสไลด์และภาพยนตร์
 5. ระบบสาธารณูปโภคช มีถนนระบบสองทางเชื่อมโยงจากการบริการ ไปยังจุดท่องเที่ยวและนันทนาการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ความยาวรวมกันกว่า 86 กิโลเมตร มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ตลอด 24 ชั่วโมง
 6. สุขา มีสุขาบริการตามจุดบริการนักท่องเที่ยว และบริเวณลานกางเต็นท์

อัตราค่าธรรมเนียม

– นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท / คน เด็ก 20 บาท / คน
– นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท / คน เด็ก 200 บาท / คน

หากนำพาหนะเข้าอุทยาน ฯ เก็บค่าธรรมเนียมตามประเภทพาหนะ ดังนี้
• รถจักรยาน 20 บาท / คัน
• รถจักรยานยนต์ 30 บาท / คัน
• รถยนต์ ( ไม่เกิน 4 ล้อ ) 50 บาท / คัน
• รถบัสเล็ก ( ไม่เกิน 24 ที่นั่ง ) 100 บาท / คัน
• รถบัสใหญ่ (24 ที่นั่งขึ้นไป ) 200 บาท / คัน
• รถบรรทุก 1-4 ตัน 4 ล้อ 200 บาท / คัน
• รถบรรทุก 4 ตัน 6 ล้อ 300 บาท / คัน
• รถบรรทุก 4 ตัน 6 ล้อขึ้นไป ห้ามผ่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  โทร . (02) 561 4292-3 ต่อ 718, 720, (037) 319 002, (086) 092 6530 และ (086) 092 6531
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 8 กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ (037) 312 282, (037) 312 284 โทรสาร (037) 312 286
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี (037) 211 058, 191
ตำรวจทางหลวง (037) 290 066, 193
สถานีรถไฟปราจีนบุรี (037) 211 120
สถานีขนส่งปราจีนบุรี (037) 211 292
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (037) 211 088
โรงพยาบาลอำเภอกบินทร์บุรี (037) 281 196-7
โรงพยาบาลอำเภอบ้านสร้าง (037) 271 238-9
โรงพยาบาลอำเภอประจันตคาม (037) 291 368-9
โรงพยาบาลอำเภอศรีมโหสถ (037) 276 127
โรงพยาบาลอำเภอศรีมหาโพธิ (037) 279 203-4
โรงพยาบาลอำเภอนาดี (037) 289 057
โรงพยาบาลอิมพีเรียล (037) 211 587

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

 • ถนนพหลโยธินผ่านรังสิตถึงสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพผ่านมวกเหล็กและเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งตรงทางแยกก่อนถึงอำเภอปากช่องตรงกิโลเมตร ที่ 58 เข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) ประมาณ 25 กิโลเมตร ถึงด่านตรวจจากนั้นเส้นทาง จะไต่ขึ้นเขาไปอีก 14 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 200 กิโลเมตร ถนนพหลโยธินผ่านรังสิต ผ่านหนองแค
  เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 แล้วเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ผ่านตัวเมืองนครนายกถึงสี่แยกเนินหอม หรือวงเวียนนเรศวร ก่อนเข้าตัวเมืองปราจีนบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง
  จังหวัดหมายเลข 3077 (ถนนปราจีนบุรี-เขาใหญ่) ถึงด่านตรวจเนินหอม ถนนเริ่มเข้าสู่ป่าและไต่ขึ้นที่สูง รวมระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร
 • ถนนพหลโยธิน เลี้ยวขวาบริเวณรังสิต
  เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 มุ่งสู่ตัวเมืองนครนายก แล้วเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ถึงสี่แยกเนินหอมหรือวงเวียนนเรศวร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนปราจีนบุรี-เขาใหญ่ รวมระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำนาง

 • เส้นทางที่ 1
  ขึ้นรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา หรือมาจากที่อื่น ให้ลงที่แยก เข้า อ.ปากช่อง (กรณีที่รถโดย สารไม่เข้า ตัว อ.ปากช่อง) จะมีรถโดยสารประจำทางจากปากช่องมาถึงที่ด่านตรวจ เก็บค่าธรรมเนียม เที่ยวแรก จากปากช่อง เวลา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้าย เวลา 17.20 น. ซึ่งรถโดยสารประจำทาง จะออกรถ ทุกครึ่งชั่วโมง ค่าโดยสาร 15 บาท โดยจะหมดระยะที่แค่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม แล้วโบกรถต่อขึ้นไปที่ ทำการอุทยานฯ
 • เส้นทางที่ 2
  ขึ้นโดยสารรถประจำทาง กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี มาลงที่แยกวงเวียนนเรศวร (แยกเข้า จ.ปราจีนบุรี) ยืนรอโบกรถ หรือเหมารถมอเตอร์ไซด์ ที่แยกนี้ ลงที่ด่านเนินหอม (ด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานฯ) แล้วโบกรถต่อขึ้นอุทยานฯ

รถไฟ

 • ขึ้นรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ลงที่สถานี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แล้วต่อรถสองแถวที่ตลาด อ.ปากช่อง – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลงที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานฯ แล้วโบกรถต่อขึ้นไปที่ทำการอุทยานฯ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น