หลุมเมือง

หลุมเมือง ตั้งอยู่ที่ ซอยเทศบาล 10 ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นหลุมรูปทรงกระบอก ขุดลงไปบนพื้นศิลาแลงธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.40 เมตร ลึกประมาณ 0.50 เมตร เรียงกันเป็นแนวคล้ายเตาขนมครก โดยแต่ละหลุมห่างกันประมาณ 1.00 เมตร ตั้งอยู่ในเขตเมืองนางอมรเทวี หรือที่บ้านโคกขวาง ตำบลหนองโพรง หลุมเหล่านี้ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่าหลุมเมือง เหตุที่ได้ชื่อว่าหลุมเมือง เนื่องจากมีลักษณะคล้ายหลุมสำหรับเล่นกีฬาพื้นบ้าน เรียกกันว่า การเล่นหลุมเมือง ซึ่งนิยมเล่นกันในเทศกาลสำคัญช

จากการขุดแต่งทางโบราณคดี พบหลุมเมืองทั้งสิ้น 115 หลุม อยู่เรียงกันเป็นกลุ่มใหญ่สองกลุ่มคือ กลุ่มทางทิศตะวันออกมีอยู่ 50 หลุม กลุ่มทางทิศตะวันตกมี 65 หลุม ทั้งสองกลุ่มมีหลุมเมืองเรียงกันเป็นแนวตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ แต่ละหลุมอยู่ห่างกันประมาณ 1 เมตร กลุ่มหลุมทางทิศตะวันตก จะตื้นกว่าหลุมทางด้านทิศตะวันออก

ข้อสันนิษฐานเรื่องหลุมเมือง จากเดิมที่ว่าเป็นครกตำข้าว หรือหลุมโขลูกปูน เมื่อได้มีการตรวจสกบทางกายภาพแล้ว ทำให้ข้อสันนิษฐานทั้งสองประการตกไป จึงนำมาสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่า เป็นหลุมที่ใช้ในการละเล่นหลุมเมือง ซึ่งยังมีการเล่นอยู่บ้างในบางพื้นที่ เช่น ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี แต่ก็ไม่พบร่องรอยว่า จะเป็นหลุมเพื่อใช้ในการนี้

และอีกข้อสันนิษฐานที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือ เป็นหลุมเสาของสิ่งก่อสร้างด้วยไม้ ส่วนอายุของหลุมเหล่านี้ น่าจะสอดคล้องกับอายุของชุมชนดบราณที่บ้านโคกขวาง และเมืองศรีมโหสถคือ อยู่ในห้วงพุทธศตวรรษที่ 12 – 18

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ตำรวจท่องเที่ยว 1155
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 8 กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ (037) 312 282, (037) 312 284 โทรสาร (037) 312 286
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี (037) 211 058, 191
ตำรวจทางหลวง (037) 290 066, 193
สถานีรถไฟปราจีนบุรี (037) 211 120
สถานีขนส่งปราจีนบุรี (037) 211 292
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (037) 211 088
โรงพยาบาลอำเภอกบินทร์บุรี (037) 281 196-7
โรงพยาบาลอำเภอบ้านสร้าง (037) 271 238-9
โรงพยาบาลอำเภอประจันตคาม (037) 291 368-9
โรงพยาบาลอำเภอศรีมโหสถ (037) 276 127
โรงพยาบาลอำเภอศรีมหาโพธิ (037) 279 203-4
โรงพยาบาลอำเภอนาดี (037) 289 057
โรงพยาบาลอิมพีเรียล (037) 211 587

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  หลุมเมืองตั้งอยู่ที่ ซอยเทศบาล 10 ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ตรงข้ามอนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น