ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จยกกองทัพมาที่หนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. 2117 เพื่อไปช่วยพระเจ้ากรุงหงสาวดีตีกรุงศรีสัตนาคนหุต แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระประชวรด้วยโรคไข้ทรพิษเสียก่อน จึงได้ยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา

นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่ออยู่ในคำขวัญของจังหวัด เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นอย่างมากเพราะใครที่คิดจะทำการสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขาย เปิดกิจการห้างร้านหรือรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ ก็มักจะมากราบไหว้ขอพรหรือบนบานสานกล่าวเพื่อให้ได้ในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ และบริเวณรอบข้างนั้นเป็นสวนสาธารณะหนองบัว มีดอกบัวหลวงขึ้นเต็มที่หนองน้ำสวยงามมาก บริเวณรอบๆเป็นสวนสาธารณะไว้ออกกำลังกาย มีเครื่องออกกำลังกาย สนามเด็กเล่นและมีลานเต้นแอโรบิก บรรยากาศร่มรื่น มีจุดพักเป็นระยะ และมีบันไดลงไปในสระหนองบัว เพื่อให้อาหารปลา รอบสวนสาธารณะก็จะมีร้านขายอาหารอยู่เป็นจุด เพื่อคอยให้บริการ มีที่จอดรถได้ประมากกว่า 50 คัน

ประเพณีที่น่าสนใจ

ในวันที่ 25 มกราคมของทุกปี ชาวจังหวัดหนองบัวลำภูจะจัดงานพระราชพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เรียกว่า “งานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดหนองบัวลำภู”

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ตำรวจทางหลวง โทร. (043) 311 520
ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 จ.อุดรธานี(รับผิดชอบพื้นที่จ.หนองบัวลำภูด้วย) โทร. (042) 325 406-7
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (042) 316 680
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู (042) 312 043
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู (042) 311 999
สถานีตำรวจเมืองหนองบัวลำภู (042) 312 578
สถานีขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู (042) 312 390
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (042) 312 374
โรงพยาบาลนากลาง โทร. (042) 359 035
โรงพยาบาลโนนสัง โทร. (042) 355 120
โรงพยาบาลศรีบุญเรือง โทร. (042) 351 063

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ในบริเวณสนามนเรศวรมหาราช  ริมหนองน้ำ “หนองบัว” อยู่ใจกลางเมืองหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น