หมู่บ้านหัตถกรรมปั้นหม้อ บ้านโค้งสวรรค์

หมู่บ้านหัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์ ตั้งอยู่ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม มีวางจำหน่ายตามริมทางและในหมู่บ้าน

บ้านโค้งสวรรค์เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ที่ขึ้นกับ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่เกิดจากการย้ายถิ่นฐานของชาวโคราช ซึ่งได้นำพาวัฒนธรรมการปั้นหม้อมาเผยแพร่ เดิมทีเป็นพื้นที่ป่า ชาวบ้านเรียกว่า “มอมหาตัน”และได้เข้ามาตั้งชุมชนครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2500 โดยนายพรมกับนางไหล จงชนะคดี ที่มีเชื้อสายไทโคราช สภาพที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวง และมีหนองน้ำสาธารณะที่มีดินเหนียวเหมาะแก่การปั้นหม้อ บ้านโค้งสวรรค์มีพื้นที่ประมาณ 2,170 ไร่ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 210 อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 30 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู 18 กิโลเมตร มีจำนวน 58 ครัวเรือน และประกอบอาชีพหัตถกรรมการปั้นหม้อ 42 ครัวเรือน การปั้นหม้อของชาวบ้านจะเป็นงานหัตถกรรมที่ใช้มือและความชำนาญในการทำ เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะในท้องที่ เครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญ คือ แจกัน แอ่งน้ำ หม้อดิน หรือหม้อแกงอ่อม ฯลฯ ส่วนแจกันขนาดใหญ่ช่างปั้นจะทำส่งพ่อค้าบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

เมื่อ ปี พ.ศ.2521 มีการนำเอาเทคโนโลยีและเทคนิคในการผลิตมาใช้มากขึ้น และมีการผลิตรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งลวดลายในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเปิดเป็นร้านค้าริมทางเพื่อจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาแก่บุคคลที่ผ่านไปมา จุดเด่นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ที่ทำในลักษณะของธุรกิจครัวเรือน ที่มีตั้งแต่ ระบบการผลิต มาจนถึงการจำหน่าย จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการของสถานศึกษาหลายแห่ง ทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวบ้าน

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ตำรวจทางหลวง โทร. (043) 311 520
ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 จ.อุดรธานี(รับผิดชอบพื้นที่จ.หนองบัวลำภูด้วย) โทร. (042) 325 406-7
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (042) 316 680
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู (042) 312 043
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู (042) 311 999
สถานีตำรวจเมืองหนองบัวลำภู (042) 312 578
สถานีขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู (042) 312 390
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (042) 312 374
โรงพยาบาลนากลาง โทร. (042) 359 035
โรงพยาบาลโนนสัง โทร. (042) 355 120
โรงพยาบาลศรีบุญเรือง โทร. (042) 351 063

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว หมู่บ้านหัตถกรรมปั้นหม้อ บ้านโค้งสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู ไปทางจังหวัดอุดรธานีประมาณ 17 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 210

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น