วัดกระดังงาบุปผาราม

วัดกระดังงาปุบผาราม ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ 6 ถนนสายสิงห์บุรี – ชัยนาท ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ตามลักษณะวิหารมหาอุตม์โครงสร้างต่าง ๆ ปูนหมัก อิฐแบบโบราณ โดยตามสภาพที่มีหลักฐานปรากฏชัดในปัจจุบัน วิหารมหาอุตม์ ด้านในมีพระพุทธรูปปูนปั้น อันศักดิ์สิทธิ์ 22 องค์ ลักษณะแบบมอญ ปิดทองลงรัก ทาปากแดงอยู่ในสมัยสุโขทัยยุคต้นทำด้วยหินทรายแดง สวยงามอย่างมีชีวิตชีวาในยุคของความเจริญ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ ลูท่างเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทอง ค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส…”

ในวิหารแห่งนี้มีพระสองสมัยอยู่ในที่เดียวกันคือสุโขทัยและอยุธยาโดยแบ่งเป็นสุโขทัย 11 องค์ สมัยอยุธยาตอนต้น 11 องค์แต่เป็นองค์เล็กกว่า พระประธานบางท่านเรียกว่า หลวงปู่อึ่ง ความสำคัญตามตำนาน มีไว้สำหรับปลุกเสกของเมื่อคราวออกรบ มีทางเข้าแต่ไม่มีทางออก ลักษณะทรงไทยสมัยอยุธยาตอนต้น ก่ออิฐฉาบผนังทึบ ช่องแสง 3 ช่องทั้งสองด้าน ทรงสำเภา มีประตูเดียวเรียกว่าประตูบูรพา กว้าง 69 เซนติเมตร สูง 169 เซนติเมตร หันหน้าทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันออก ตัววิหารกว้าง 15 เมตร ยาว 22 เมตรประดับด้วยเจดีย์รายด้านหน้า 2 องค์ ต้นมะพูดเก่าแก่อายุ 300 –400 ปี มีกำแพงแก้วก่ออิฐทึบล้อมรอบ สมัยหลวงปู่อึ่งท่านได้สร้าง บูรณะปฎิสังขรณ์วัด ท่านได้แตกทัพไปมรณภาพที่เมืองเหนือ ผู้เล่าจำจังหวัด และพ.ศ. ไม่ได้ บริเวณวัดมีต้นไม้นานาพันธ์หลากหลายชนิด เช่นต้นกระดังงามีอยู่มากมายส่งกลิ่นหอม ละมุดสีดา มะม่วง ชมพูนุช ต้นตาล ต้นนางแอ ต้นมะพูด ต้นยางนามีอยู่มากมาย มีให้เห็นปัจจุบัน ความศักดิ์สิทธิ์ เพียงแต่เอาน้ำบอกเล่าอธิษฐานตามความปรารถนาก็จะประสบผลสำเร็จ ใช้กันทั้งหมู่บ้านในสมัยนั้น

ความโดดเด่นของวัดกระดังงาบุปฝารามนั้น นอกจากจะอยู่ที่ประวัติความเป็นมาแล้ว ยังมีโบสถ์รูปทรงสมัยใหม่ที่งดงามไม่เหมือนโบสถ์แห่งไหน สร้างอยู่บนฐานศาลาการเปรียญหลังเก่า และวัดนี้ยังมีเจดีย์โบราณทรงระฆังคว่ำคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น ฐานเป็นชั้น มีซุ้มทรงระฆังตั้งแต่ปล้องไฉนขึ้นไป เจดีย์องค์นี้นับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดจากเจดีย์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน และเจดีย์ดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย นอกจากนี้ด้านหน้าเจดีย์ยังมีโบสถ์เก่าแก่หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน บานประตูโบสถ์เป็นไม้แกะสลักลวดลายสวยงามมาก พระศักสิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือกันมากๆ ของวัดคือ หลวงปู่จีน

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดกระดังงาบุปผาราม โทร. (036) 522 798, (081) 778 1117
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (036) 507 135
สำนักงานจังหวัด โทร. (036) 411 500
สถานีเดินรถประจำทาง โทร. (036) 511 549
โรงพยาบาลสิงห์บุรี โทร.(036) 511 060, (036) 521 445-8 โทรสาร (036) 522 515
โรงพยาบาลท่าช้าง โทร. (036) 595 117, (0 36) 595 498
โรงพยาบาลพรหมบุรี โทร. (036) 599 481, (036) 537 984
โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทร. (036) 581 993–7 โทรสาร (036) 581 992
สถานีตำรวจภูธร โทร. (036) 511 213
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193,(036) 511 416
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรี–ชัยนาท (สายเก่า) วัดกระดังงาบุปผารามอยู่กิโลเมตรที่ 6 ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร

ความเห็น

ความเห็น