พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินทร์บุรี

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินทร์บุรี ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) ที่ตำบล อินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลี (ผึ่ง โรจโน) ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี – อุทัยธานี (ฝ่ายธรรมยุต) ซึ่งท่านได้รวบรวมศิลปวัตถุโบราณวัตถุจากการบริจาคของประชาชน นำมาจัดแสดงเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดโบสถ์”

ต่อมามีโบราณวัตถุจำนวนมากและได้จัดถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้ส่งมอบให้แก่กรมศิลปากรรับผิดชอบและขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี”

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี สังกัดสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทการจัดแสดง
จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคาร 2 หลัง มีจำนวน 4 ห้อง คือ
– จัดแสดงนิทรรศการถาวรจำนวน 2 ห้อง คือ ชั้นบนของอาคารเพิ่ม ดุริยางกูร และอาคารศักดิ์บุรินทร์
– จัดแสดงนิทรรศการพิเศษจำนวน 2 ห้อง คือ ชั้นล่างของอาคารเพิ่ม ดุริยางกูร และอาคารศักดิ์บุรินทร์

โบราณวัตถุที่จัดแสดง

อาคารเพิ่ม ดุริยางกูร

  • ชั้นบน จัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องพระพุทธศาสนา
  • ชั้นล่าง จัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น

อาคารศักดิ์บุรินทร์

  • ชั้นบน จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง และแหล่งเตาแม่น้ำน้อย
  • ชั้นล่าง จัดแสดงการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม
เปิด : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ปิด : วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตราค่าเข้าชม ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างชาติคนละ 50 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี โทร. (036) 581 986
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (036) 507 135
สำนักงานจังหวัด โทร. (036) 411 500
สถานีเดินรถประจำทาง โทร. (036) 511 549
โรงพยาบาลสิงห์บุรี โทร.(036) 511 060, (036) 521 445-8 โทรสาร (036) 522 515
โรงพยาบาลท่าช้าง โทร. (036) 595 117, (0 36) 595 498
โรงพยาบาลพรหมบุรี โทร. (036) 599 481, (036) 537 984
โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทร. (036) 581 993–7 โทรสาร (036) 581 992
สถานีตำรวจภูธร โทร. (036) 511 213
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193,(036) 511 416
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี (สายเก่า) ระหว่างกิโลเมตรที่ 14-15

รถประจำทาง โดยไปได้ 2 สาย ได้แก่ สายแรก รถสายสิงห์บุรี-ชัยนาท (สายเก่า) รถจอดที่ท่ารถ บขส. และสายที่สอง รถสายกรุงเทพฯ-อำเภอวัดสิงห์ (ป.1 และ ป.2) รถออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ณ ถนนกำแพงเพชร

ความเห็น

ความเห็น