วัดพระธาตุจอมศีล

วัดพระธาตุจอมศีล อยู่ในเขตวนอุทยานบ้านถ้ำ มีต้นไม้ร่มรื่นทิวทัศน์สวยงาม สามารถชมทิวทัศน์เมืองดอกคำใต้ได้จากบนเขาที่ตั้งของวัดแห่งนี้ ที่ตั้งบ้านถ้ำ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ ห่างจากอำเภอดอกคำใต้ ๑๕ กิโลเมตร ใช้เส้นทางหมายเลข ๑๒๕๑ ไปทางเชียงม่วน ทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวเข้าถนนข้างปั้มน้ำมัน ผ่านวัดสุวรรณคูหาไปอีกเล็กน้อยก็ถึงวัดพระธาตุจอมศีล โบสถ์สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นศิลปะล้านนา บันไดประดับปูนปั้น ลายพระพุทธรูปปางนาคปรก มีเทวดาและหงส์อยู่รายรอบ ประตูและหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักลวดลายเกี่ยวกับพุทธประวัติ ภายในโบสถ์มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิสกุลช่างพะเยา หน้าตักกว้าง ๕ เมตรจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติและพุทธชาดก ตลอดจนภาพวิถีชีวิตและการละเล่นของเด็ก พระธาตุจอมศีลอยู่ด้านหลังโบสถ์บนภูเขา มีบันไดนาค ๖๙ ขั้นทอดขึ้นไป เป็นเจดีย์เก่าศิลปะล้านนา ฐานกว้าง ๘ เมตร สูงราว ๒๐ เมตร จากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองดอกคำใต้ได้อย่างชัดเจน

ประวัติวัดสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าสร้างมานับร้อยปี มีตำนานที่กล่าวถึงประวัติการสร้างวัดไว้ว่าบริเวณวัดพระธาตุจอมศีลในปัจจุบัน ได้มียักษ์ 2 ตน ซึ่งเป็นสามีภรรยากันและเป็นยักษ์ที่รักษาและอยู่บริเวณภูเขานี้มานาน

อาหารของยักษ์ก็คือสัตว์ต่างๆ จากนั้นได้มีพระพุทธเจ้าเสด็จมาบริเวณน้ำออกฮู (รู)ในปัจจุบันนี้ และในเวลานั้นได้มี ยักษ์ที่หิวมากมาหาอาหารก็ได้พบพระพุทธเจ้าซึ่งได้เสด็จมาบริเวณนั้น จากนั้นยักษ์ คิดว่า มีอาหารแล้วและจะจับพระพุทธเจ้ากินเป็นอาหาร และในทันใดนั้นก็จับพระพุทธเจ้า

แต่พระพุทธเจ้าก็แสดงอิทธิฤทธิ์ โดยยักษ์ก็จะร้อนเป็นไฟจนยักษ์บอกว่าพอแล้วข้ายอมแล้ว และพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุด พอยักษ์หยุดคิดที่จะกินพระพุทธเจ้าแล้ว จากนั้นจึงยอมทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้และได้และได้จำศีลอยู่ที่ภูเขาและต่อมาชาวบ้านได้มีการสร้างวัดซึ่งได้มีชื่อว่า วัดพระธาตุจอมศีล และได้สร้างหอเจ้าพ่อล้านช้างไว้ที่สวนรุกขชาติที่ตำบลบ้านถ้ำใกล้วัดพระธาตุจอมศีล

ที่วัดพระธาตุจอมศีลมีสิ่งที่ได้รับให้เป็นที่สุดของโลกดูประการหนึ่ง คือ พระพุทธรูปทรงเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ “หลวงพ่อพุกกะยาภรณ์มณีศรีปทุม” พระพุทธรูปในวิหารวัดพระธาตุจอมศีล เป็นพระพุทธรูปที่ฉลองพระองค์ทรงเครื่องขัตติยราชแบบกษัตริย์ เช่น สวมมงกุฎ กรองศอทับทรวง ฉลองพระบาท ฯลฯ งดงามยิ่ง

[adsense-2]

นอกจากนี้ที่วัดพระธาตุจอมศีลแห่งนี้ ยังเหมาะแก่ผู้ที่แสวงหาความสงบ รักการปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพราะมีความร่มรื่นของแมกไม้อยู่มาก บริเวณทางเข้าสู่วัดนั้น ยังมีสวนรุกขชาติ ต.บ้านถ้ำ ที่มี “น้ำออกฮู”และแหล่งพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ของป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึง “องค์เจ้าพ่อล้านช้าง” ที่เป็นสิ่งศักดิ์ที่ชาวตำบลบ้านถ้ำนับถือกันเป็นเวลานานมาก ไว้รอให้มานมัสการและเยี่ยมชม

นอกจากนี้ยังมีถ้ำที่ชาวบ้านเชื่อว่าภายในหากเดินไปเรื่อยๆจะไปทะลุทางออกที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา นับเป็นระยะทางหลักร้อยกิโลเมตรทีเชียว ทิวทัศน์มุมสูงบนพระธาตุจอมศีล เป็นวิวดีๆอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ โดยเฉพาะช่วงเช้าเหมาะแก่การชมพระอาทิตย์ขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นมุมมองที่เห็นตำบลบ้านถ้ำทั้งหมดรวมถึงตำบลใกล้เคียง

อย่าลืมนมัสการองค์พระธาตุจอมศีล พระธาตุเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับพระอุโบสถ ที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ความสำคัญอีกประการหนึ่งของวัดพระธาตุจอมศีลคือ เจ้าอาวาสวัดนี้ได้ชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนา ซึ่งพระครูสุนทรวุฒิคุณ เจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์และยาเสพติดตำบลบ้านถ้ำ ผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน จึงไม่แปลกหากจะขอยกวัดนี้ให้เป็นของดีเมืองพะเยาอีกสักแห่ง

สถานที่ตั้ง
วัดพระธาตุจอมศีล
หมู่ที่/หมู่บ้าน 9
ตำบล บ้านถ้ำ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘
http://www.m-culture.go.th/
อีเมลล์ : [email protected]
โทรศัพท์ 02 422 8888
โทรสาร 02 422 8888

แผนที่วัดพระธาตุจอมศีล

ความเห็น

ความเห็น