Tag: เพชรบุรี

วัดเขาบันไดอิฐ

วัดเขาบันไดอิฐ ตั้งอยู่ที่ ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี บนยอดเขาขนาดย่อมมียอดสูง 121 เมตร อยู่ห่างจากเขาวังประมาณ 2 กม. เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงมาแต่เดิม ในสมัยปลาย กรุงศรีอยุธยานั้น เจ้าอธิการแสงแห่งวัดเขาบันไดอิฐ มีชื่อเสียงในด้านกรรมฐานมาก สมเด็จพระเจ้าเสือเคยทรงฝากตัวเป็นศิษย์ นอกจากวัดเขาบันไดอิฐ ถ้ำแรก คือ “ถ้ำประทุน” มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ำทั้งสองด้าน ลึกเข้าไปจะเป็นถ้ำ “พระเจ้าเสือ” ที่ชื่อเช่นนี้ เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่า พระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาอาจารย์แสง และได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้าม สมุทรสูงประมาณ 2 เมตร และได้ประดิษฐานไว้ที่ถ้ำนี้ ถ้าหากเดินต่อลึกเข้าไปทางด้านใต้จะมีบันได ลงสู่ถ้ำอีกคูหาหนึ่ง มีชื่อเรียกว่า ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ ด้วยมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ มีพุทธลักษณะที่งดงามและตรงซอกผนังถ้ำมีประทุนเรือทำด้วยไม้เก่าแก่มาก เป็นประทุนเรือที่พระเจ้าเสือถวายอาจารย์แสง นอกจากถ้ำที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เขาบันไดอิฐยังมีถ้ำอีกมากมาย เช่น ถ้ำพระอาทิตย์ พระจันทร์ ถ้ำสว่างอารมณ์ ถ้ำช้างเผือก และถ้ำดุ๊ค ซึ่งมีชื่อตามดุ๊คโยฮันฮัลเบิร์ต ผู้สำเร็จราชการเมืองปอร์นสวิค ผู้เคยมาเยือนเพชรบุรีและมาเที่ยวถ้ำแห่งนี้ บนเขาบันไดอิฐแห่งนี้มีถ้ำอยู่มากมาย มีหลักฐานว่าในแผ่นดินพระบรมราชาที่ 2 พระเชษฐาธิราช […]

Read More

วัดเขาตะเครา

วัดเขาตะเครา ตั้งอยู่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วัดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่เดิมพระอุโบสถอยู่บนยอดเขา ต่อมาย้ายพระอุโบสถลงมาเชิงเขา เพื่อความสะดวกเวลาปฏิบัติศาสนกิจ แล้วอัญเชิญองค์หลวงพ่อทอง ลงมาประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการะ วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเขาตะเครา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว มีประวัติว่าหลวงพ่อเขาตะเครา เป็นพระพี่พระน้อง 3 องค์กับหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพ่อบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม บางตำราว่าเป็นพี่น้องกันถึง 5 องค์ คือ หลวงพ่อบางพลีใหญ่ และหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่นครปฐมด้วย ประวัติของพระพุทธรูปองค์นี้เริ่มปลายสมัยอยุธยา ขณะที่ชาวบ้านแหลมเมืองเพชรหนีพม่าไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ปากน้ำแม่กลอง ซึ่งได้กลายเป็นบรรพบุรุษของชาวสมุทรสงครามในทุกวันนี้ วันหนึ่งชาวประมงบ้านแหลมไปตีอวนที่ปากอ่าว ได้พระพุทธรูปขึ้นมา 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นพระยืนปางอุ้มบาตร อีกองค์หนึ่งเป็นพระปางมารวิชัย ชาวบ้านแหลมนำพระยืนไปประดิษฐานที่วัดบ้านแหลม ปัจจุบันนี้คือ วัดเพชรสมุทรวิหาร กลางเมืองสมุทรสงคราม ส่วนอีกองค์มอบให้ญาติชาวบางตะบูนนำมาประดิษฐานที่ วัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้แล้วภายในพระอุโบสถวัดเขาตะเคราเห็นพระพุทธรูปหลายองค์ของวัดเขาตะเครา ซึ่งได้แก่ หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา หลวงพ่อเทวฤทธิ์ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมจำลอง เป็นต้น […]

Read More

วัดกำแพงแลง

วัดกำแพงแลง หรือวัดเทพปราสาทศิลาแลง ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เดิมเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูแบบขอม ปราสาทหรือปรางค์ศิลาแลงที่ยังเหลือให้เห็นเพียงบางส่วน มีซุ้มประตูเรียกว่าโคปุระทั้ง 2 ด้านยังอยู่ในสภาพดี บนผนังศิลาปรากฎลวดลายปูนปั้นสมัยทวาราวดีที่งดงาม โดยเฉพาะลายมกรคายนาคและลายกลีบบัวหัวเสา คือต้นแบบของช่างเพชรบุรีที่จะมาศึกษาแนวทางไปปรับใช้ในการผลิตงานศิลปะของตน โบราณสถานที่วัดกำแพงแลง ถือเป็นโบราณสถานที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี แสดงถึงความเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่ของเพชรบุรี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18-19 เมื่อวัฒนธรรมเขมรโบราณเริ่มขยายตัวตามดินแดนแถบนี้ ชุมชนในลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีก็ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรโบราณ เช่นกัน มีการสร้างเมืองในรูปแบบวัฒนธรรมเขมรโบราณ เป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเพชรบุรี ภายในวัดกำแพงแลงเดิมเคยมีปรางค์ 5 องค์ มีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลางและมีปรางค์ทิศอยู่ 4 มุมปัจจุบันเหลือเพียง 3 องค์ เมื่อ พ.ศ. 2499 มีผู้ขุดพบรูปสลักของพระนางอุมาในปรางค์องค์หนึ่งที่พังลง จึงสันนิษฐานว่าในปรางค์แต่ละองค์เป็นที่ประดิษฐานของเทวรูป พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์ พระลักษมี และพระขันธกุมาร ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น พุทธสถานแล้วจึงมีการก่อสร้างอาคารอื่นๆด้วยอิฐ แต่ยังคงลักษณะกำแพงศิลาแลงไว้แบบเดิม เนื่องจากกำแพงวัดทั้ง 4 ด้านก่อด้วยศิลาแลง จึงเป็นที่มาของชื่อวัดกำแพงแลง หมู่ปราสาทศิลาแลงมีทั้งหมด 5 องค์เป็นปราสาทจตุรมุขย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ลักษณะคล้ายกับปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมา และปรางค์สามยอดในจังหวัดลพบุรี […]

Read More

วนอุทยานเขานางพันธุรัต

วนอุทยานเขานางพันธุรัต  ตั้งอยู่ที่ต.ชะอำ ชะอำ จ. เพชรบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ไปเพียงชั่วระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง มีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ด้วยเชื่อกันว่า ที่นี่คือต้นกำเนิดเรื่องราววรรณกรรมพื้นบ้าน ซึ่งกลายเป็นที่มาของวรรณคดีเรื่อง “สังข์ทอง”เทือกเขานางพันธุรัตน์ หรือเขาเจ้าลายใหญ่ ณ จ.เพชรบุรี พื้นที่วนอุทยานเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงามเอกลักษณ์ โดดเด่นมองเห็นได้จากริมถนนใหญ่ ทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มองดูคล้ายนางยักษ์ (นางพันธุรัต) นอนอยู่ มีโกศอยู่ทางทิศใต้ และมีปฎิมากรรมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องสังข์ทอง ทางวนอุทยานได้จัดทำเส้นทางสำหรับเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ผ่านจุดที่น่าสนใจอาทิ ยอดเมรุ กระจกนางพันธุรัต ลานเกือกแก้ว บ่อชุบตัวพระสังข์ รวมทั้งมีจุดดูนก จุดชมวิว ต้นไทรยักษ์บริเวณหุบวังเรือ และหินย้อยรูปพานยักษ์ในถ้ำมะยม กำแพงเมืองจีน เป็นต้น บริเวณมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานกางเต็นท์ ประวัติความเป็นมา เทือกเขานางพันธุรัตน์ในวรรณคดีกล่าวไว้ว่า นางพันธุรัตเป็นยักษ์รับพระสังข์มาเป็นบุตรบุญธรรมโดยนางและบริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์ วันหนึ่งพระสังข์ได้เข้าไปในเขตหวงห้ามลงไปชุบตัวในบ่อทองเอาชุดเจ้าเงาะและของวิเศษเหาะหนี นางพันธุรัต กลับมาไม่พบพระสังข์ก็ออกตามหา นางพยายามอ้อนวอนให้พระสังข์กลับแต่ไม่เป็นผล นางพันธุรัตเสียใจ จนอก แตกตายตามตำนานเมืองเพชร พอนางพันธุรัตตาย พระสังข์ก็ได้จัดการทำศพ ร่างของนางก็กลายเป็นภูเขา ชาวบ้านจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “เขานางนอนหรือเขานางพันธุรัต” […]

Read More

ซานโตรินี พาร์ค

ซานโตรินี พาร์ค  แหล่งช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ย่านหัวหิน-ชะอำ ที่มาพร้อมสโลแกน “Amused Shopping Experience” หรือ “สีสันใหม่แห่งประสบการณ์ความสนุก”  เป็นสถานที่รูปแบบใหม่ที่ผสมผสานสวนสนุก แหล่งชอปปิ้ง สถานที่พักผ่อน ชมวิวพร้อมกับถ่ายรูปเก็บความประทับใจ สามารถสร้างความบันเทิงได้อย่างเต็มรูปแบบ เหมาะกับการมาพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนในครอบครัว หรือจะเป็นแก็งค์เพื่อน รวมถึงคู่รัก ด้วยการตกแต่ง ออกแบบในโทนสีฟ้าขาวเข้ากับบรรยากาศ จากเกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ ดินแดนทางตอนใต้ของยุโรปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการลงทุนอีกกว่า 50 ล้านบาทสำหรับชิ้นงานตกแต่ง ที่มีทั้งประติมากรรมงานปั้น งานหล่อในสไตล์ป๊อปอาร์ทและโมเดิร์นอาร์ท น้ำพุเต้นระบำขนาดใหญ่ และน้ำตกขั้นบันได ซึ่งไม่เพียงเพิ่มบรรยากาศชุ่มฉ่ำให้วันพักผ่อน แต่ยังสร้างความเพลิดเพลินให้ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ โดยที่นี่เราออกแบบมาเพื่อให้ถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม แม้แต่ห้องน้ำหรือมุมตึก ก็สามารถเป็นโฟโต้ สปอตได้ ซานโตรินี พาร์ค ชะอำ ที่นี่แบ่งความสุขและความสนุกออกเป็น 5 โซนหลัก อันได้แก่ โซนพาร์ค (Park) โซนเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น Ferris Wheel ชิงช้าสวรรค์, Merry Go Round หรือ ม้าหมุน […]

Read More

เขื่อนแก่งกระจาน

เขื่อนแก่งกระจาน ตั้งอยู่ที่ ต.แก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี  เป็นเขื่อนดินกั้นแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณเขาเจ้าและเขาไม้รวก จึงทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เหมาะสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ส่วนใหญ่ที่อยู่บริเวณนี้เหมาะแก่การแค้มปิ้ง นอกจากนี้บริเวณรอบๆ เขื่อนแก่งกระจานยังมีรีสอร์ทและที่พักให้เลือกมากมาย บางที่ยังมีกิจกรรมผาดโผนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬาหรือกิจกรรมประเภทนี้ด้วย และยังมีกิจกรรมให้ได้ทำมากมาย เช่น ตกปลา ชมผีเสื้อ กิจกรรมยอดนิยมคือการนั่งเรือหางยาวชมทัศนียภาพบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน โดยเฉพาะในช่วงเย็นซึ่งเป็น ช่วงพระอาทิตย์ตกบรรยากาศจะงดงามมากค่ะ [adsense-2] ติดต่ออสอบถามเพิ่มเติม เขื่อนแก่งกระจาน โ ทร. (032) 459 293 , (032) 467 326 , (086) 166 2991 Fax. (032) 459 291 ททท. สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) อ.ชะอำ เพชรบุรี โทร. (032) 471 005-6 ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155 ตำรวจทางหลวง […]

Read More

เขาพะเนินทุ่ง

เขาพะเนินทุ่ง ไปนอนชมดาว อาบหมอกยามเช้า ท้าลมหนาวกันค่ะ เขาพะเนินทุ่งตั้งในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 50 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมของผืนป่าดงดิบตามธรรมชาติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด จุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดบนเขาพะเนินทุ่งนั้นจะอยู่บริเวณ กม.ที่ 30 และ กม.ที่ 36  อีกทั้งระหว่างสองข้างทางที่ขึ้นสู่เขาพะเนินทุ่งนั้นก็ยังสามารถชมผืนป่าที่ยังสมบูรณ์  และหากโชคดีก็สามารถพบเห็นสัตว์ป่า อาทิ นกเงือก ค้างแว่นถิ่นใต้ พญากระรอกดำ ไก่ฟ้า ไก่ป่า ฝูงผีเสื้อ ฯลฯ รวมทั้งต้นไม้ ดอกไม้หลากหลายชนิดที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน สำหรับการเดินทางแนะนำว่าควรใช้รถกระบะโฟวิล ขับลัดเลาะตามเส้นทางขึ้นเขาระยะทางอาจจะยาวไกลและใช้เวลานานสักนิด แต่อย่าเพิ่งท้อ เพราะเมื่อคุณได้เห็นความงดงามของทะเลหมอกสีขาว ท่ามกลางเทือกเขาตะนาวศรีและพระอาทิตย์ยามเช้า รับรองว่าหาไม่ได้แน่นอนในเมืองใหญ่ที่แสนจะวุ่นวาย หรือหากมีเวลามากพอ จะชวนเพื่อนมาร่วมกางเต็นท์นอนนับดาว และสัมผัสกับลมหนาวในคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กับแสงแรกของปี ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ หมายเหตุ ช่วงเดินทางขึ้นเขาพะเนินทุ่งและบริเวณชมทะเลหมอก ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือในช่วงฤดูฝน การท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง ไม่สะดวกอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติสูง จึงมีกำหนดปิดการท่องเที่ยว และพักแรมเฉพาะบริเวณ บ้านกร่างและเขาพะเนินทุ่ง ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 […]

Read More

วัดถ้ำรงค์

วัดถ้ำรงค์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาประวัติที่ไม่ค่อยชัดเจนนัก ไม่มีใครรู้ว่าวัดนี้ก่อสร้างแต่เมื่อใดแม้แต้เจ้าอาวาสคน แรกมาพบวัดถ้ำรงค์ซึ่งมีโบสถ์ วิหารพร้อมอยู่แล้ว ท่านเพียงแต่เข้าจำพรรษาวัดถ้ำรงค์นี้ เมื่อมองดูผิวเผินก็ดูเหมือนวัดธรรมดาที่อยู่ในท้องถิ่นที่ไม่ ค่อยมีคนรู้จัก แต่เมื่อได้เข้ามาสัมผัสที่วัดนี้สิ่งที่เราพบไม่ใช่เรื่องธรรมดาวัดนี้อาจ จะไม่มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นที่ดึงใจนักท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ทำให้วัดถ้ำรงค์ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจากผู้คนในละแวกนี้นั่นก็คือ ชื่อเสียงของหลวงพ่อเทพ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่มรณะภาพเมื่อปี 2525 หลวงพ่อเทพ เป็นพระที่ปฏิบัติธรรม จนสามารถมีญาณวิเศษมองเห็น รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งในอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ อีกทั้งยังมีความสามารถในด้านการทำนายทายทัก ดูฤกษ์ดูยามในการประกอบพิธีการงานต่างๆได้อย่างแม่นยำ เช่น การออกรถใหม่ การแต่งงาน อุปสมบท จึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอยู่ทั่วทุกสารทิศ ด้วยความที่ท่านเป็นพระนักปฎิบัติธรรม เคร่งครัดในธรรม-วินัย จนสามารถมีอิทธิฤทธิ์ในเรื่องต่างๆได้แพร่กระจายจากปากต่อปากของลูกศิษย์ลูก หาที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน จากเพียงคนเดียวก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องรางของขลังที่หลวงพ่อเทพปลุกเสกมาเพื่อเป็น ขวัญกำลังใจให้กับลูกศิษย์ลูกหา เกิดปาฏิหาริย์ให้ลูกศิษย์ได้ประจักษ์จึงทำให้มีผู้คนที่เดือดร้อนมาขอความ ช่วยเหลือจากท่านมากมาย ผู้คนมากมายต่างให้ความศรัทธาเลื่อมใสท่าน จึงทำให้ชื่อเสียงของท่านมีไปทั่วทุกส่วนของประเทศ แม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานแล้วผู้คนก็ยังมีความศรัทธาอย่างมั่นคง หลายคนไปขอให้ท่านช่วยเหลือ เมื่อได้ตามที่ขอก็จะนิยมแก้บนกันด้วยหนังตระลุงซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทพ ชอบดูเป็นที่สุด โดยเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ วัดถ้ำรงค์จัดได้ว่าเป็นวัดที่กว้างขวาง ร่มรื่น มีระบบการบริหารภายในวัดที่ดีอย่างยิ่ง เนื่องจากว่ามีเจ้าอาวาสที่ใส่ใจดูแลกิจการงานภายในวัดและพัฒนาวัดให้ก้าวหน้าทันสมัยเสมอ จึงไม่น่าแปลกใจที่วัดนี้จะมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ให้ความสะดวกสบายครบครัน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์มือถือซึ่งทำให้การติดต่อกับทางวัดสะดวกรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับวัดยังมีร้านค้าทั้งขายอาหารและของชำซึ่งตั้งอยู่ประจำในหมู่บ้าน จึงมีความสะดวกเรื่องอาหารการกินดีพอสมควร […]

Read More