Category: นครศรีธรรมราช

เจดีย์ยักษ์

เจดีย์ยักษ์ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีปราชญ์ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เป็นเจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ ตั้งอยู่ข้างสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช บริเวณวัดเจดีย์เดิมซึ่งร้างไปแล้ว สันนิษฐานว่าสร้างโดยโคทคีรีเศรษฐีชาวมอญ กับบริวารที่อพยพหลบภัยมาอาศัยเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อประมาณ ปี 1546(ข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช) ปัจจุบันวัดร้างเหลือเพียงเจดีย์ มีนิทานเล่าขานตำนานเรื่องระหว่างเจดีย์ยักษ์นี้ กับพระธาตุเจดีย์ เล่าว่า สมัยโบราณปรากฎว่ามียักษ์ตนหนึ่งเข้ามายังเมืองนครศรีธรรมราช ต้องการจับคนในเมืองกินเป็นอาหาร ระหว่างนั้นทางชาวเมืองกำลังก่อสร้างเจดีย์พระธาตุอยู่ ชาวบ้านจึงขอร้องยักษ์ตนนั้นว่าอยากสร้างเจดีพระธาตุให้เสร็จก่อนแล้วจะยอมให้กินเป็นอาหาร ทันใดนั้นก็มีชายผู้หนึ่งนึกพิเรนจึงท้าเจ้ายักษ์ตนนั้นว่าถ้าแน่จริงให้มาแข่งกันสร้างเจดีย์ เจ้ายักษ์ก็รับปาก เวลาผ่านไปเจ้ายักก็เริ่มสร้างเจดีย์ ทางยักษ์ตนนั้นใช้เวลาไม่นานก็สร้างเจดีย์กำลังจะเสร็จแล้ว ทางชาวเมืองเห็นว่ายังไงก็คงไม่มีทางสร้างเสร็จก่อนเจ้ายักษ์แน่ๆจึงคิดอุบายนำผ้าสีเหลืองมาห่มเจดีย์พระธาตุ ด้วยระยะห่างระหว่างพระธาตุกับเจดีย์ยักษ์ทำให้เจ้ายังมองไปเห็นเหมือนว่าชาวเมืองสร้างเจดีเสร็จก่อนตนจึงเกิดโมโหอย่างมาก ด้วยความโกรธจึงใช้มือทุบยอดเจดีย์ของตนที่กำลังจะเสร็จจนยอดหัก แล้วด้วยความอับอายยักษ์ตนนั้นจึงวิ่งออกจากเมืองไป ชาวเมืองดีใจเป็นอย่างมากจึงเกิดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจ 1. เจดีย์ (สถูป) ทรงลังกาเป็นเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่มีความสูงเกือบเท่ากับพระบรมธาตุเจดีย์ องค์ระฆังกลมตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมทรงสูงประมาณเกือบ 2 เมตร ย่อมุมไม้สิบสอง รับกับฐานเขียงกลม 3 ชั้น จนถึงชั้นมาลัยลูกแก้วและองค์ระฆัง เหนือองค์ระฆังเป็นบัลลังก์ ก้านฉัตรมีเสาหาน ส่วนยอดมีเพียงปล้องไฉน ปลียอดหักไป ลักษณะรูปแบบศิลปกรรมสันนิษฐานอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 ลักษณะคล้ายเจดีย์ในอาณาจักรสุโขทัยที่เป็นเจดีย์ทรงลังกา 2.เครื่องถ้วยที่ขุดได้จากกรุเจดีย์ยักษ์ ซึ่งมีทั้งเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงและเครื่องถ้วยเวียดนาม 3.พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย(พระเงิน) ลงรักปิดทองขนาดหน้าตัก 3.50 เมตร สูง 4.30 เมตร ประดิษฐานในอาคารโปร่ง […]

Read More

เที่ยว นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช “เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู” เทศกาล/ประเพณี งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จัดเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในวัดมาฆบูชา (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) และวันวิสาขบูชา (ประมาณเดือนพฤษภาคม) ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง งานประเพณีบุญเดือนสิบ จัดเป็นประจำทุกปีในวันแรม 1-15 8่ำ เดือน 10 (ประมาณเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม) ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง งานประเพณีลากพระและแข่งเรือเรพียวชิงถ้วยพระราชทาน จัดในวันออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) ณ ศาลาประชาสันต์ ริมเขื่อนแม่น้ำปากพนัง อ.ปากพนัง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีรถเที่ยวเวลา 06:30/06:40/15:00-21:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 493-986 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มี 2 ขบวน/วัน […]

Read More