วัดโพธิ์เก้าต้น

วัดโพธิ์เก้าต้น หรือวัดสระไม้แดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ตรงกันข้ามกับอนุสาวรีย์ค่ายบางระจันฯ เป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยา มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากใน พ.ศ. 2308 ชาวบ้านใช้บริเวณนี้ได้รวมกำลังกันต่อสู้พม่า ที่ยกมาตีกรุงศรีอยุธยา อย่างเข้มแข็งโดยมีพระอาจารย์ธรรมโชติ ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ เป็นพระภิกษุมีคาถาอาคมขลัง ชาวบ้าน นับถือศรัทธามาก ทั้งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านบางระจันในการสู่รบกับพม่า จนถึงวันที่ค่ายบางระจันแตก วัดนี้ก็ถูกทิ้งร้างและชำรุดทรุดโทรมจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ประมาณ พ.ศ. 2484 มีประชาชนอพยพมาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้มากขึ้น วัดสระไม้แดงจึงได้รับการบูรณะ ปฏิสังขรณ์เรื่อยมา ถึงพ.ศ. 2492 ได้มีการขออนุญาตสร้างวัดขึ้นใหม่ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์เก้าต้นเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 จนถึงพ.ศ. 2511 ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา และมีชื่อว่า “วัดโพธิ์เก้าต้น”

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นวิหารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา – ฐานวิหารมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นฐานปัทม์ ดูจากด้านข้างจะเห็นเป็นเส้นอ่อนโค้ง – ลักษณะอิฐจะมีลักษณะแตกต่างจากที่พบตามโบราณสถานทั่วไป คือมีรูปดอกจันทน์พิมพ์ ประทับอยู่บนด้านหน้าอิฐ ตั้งแต่ 3-4 ดอกและบางแผ่นมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนประทับอยู่ นักโบราณคดีบางท่านสันนิษฐานว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง สิ่งที่กำหนดเรียกว่า “ดอกจันทน์” ทำเป็นรูปวงกลม มีจุดศูนย์กลางเป็นรอยลึกจากศูนย์กลางกลีบดอก ซึ่งทำคล้ายร้อยแป้งหยด ประดุจรัศมีแตกออกมาจากศูนย์กลาง มีทั้งหมด 5 จุด ลักษณะดังกล่าวเห็นได้ชัดว่ามีการกดประทับลงไปในเนื้ออิฐเมื่อยังดิบ วงดอกจันทน์อาจจะหมายถึง “ขุมนิธิ” เป็นสัญลักษณ์แห่งมงคล แต่เมื่อทำดอกไม้จันทน์เรียงกันถึง 3 ดอกบนแผ่นอิฐเดียวกันอาจเป็นเครื่องหมายถึงพระรัตนตรัย หรือ ไตรสรณาคมณ์ กล่าวคือ แก้ว 3 ประการในคติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งน่าตรงกับความมุ่งหมายที่ว่า รัตนตรัย เป็นเนื้อนาบุญของโลก การที่ได้พบพระรัตนตรัยก็เท่ากับเป็นบุญ ลาภอันประเสริฐ ส่วนลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งตรงกลางแบ่งตัวลายเป็นรูปประจำยาม และล้อมด้วยสี่เหลี่ยมอยู่ภายนอก ความหมายของประจำยาม โดยมากถือว่าเป็น ลักษณะของแผ่นยันต์ที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ทั่วไป

สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ อยู่หน้าวิหาร ซึ่งผู้คนมักเดินทางมาขอพรหรือบนขอสิ่งที่ต้องการ แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทหาร บ้างก็มาขอให้สอบติดเป็นนักเรียนนายสิบ นายร้อย หรือขอให้ไม่ติดทหารเกณฑ์ รวมถึงหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เมื่อได้ตามที่ได้ขอพรไว้ ก็จะ
มาแก้บนด้วยการ หาบน้ำ มาใส่ใน สระน้ำศักดิ์สิทธิ์

ค่ายบางระจันจำลอง ตั้งอยู่ที่หน้าวัด มีการจำลองค่ายบางระจันตามประวัติศาสตร์ไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ซึกษาเที่ยวชม นอกจากนี้ทางด้านหลังวัดติดกับลำน้ำมีทัศนียภาพงดงามแบบชนบท และยังมีฝูงปลาจำนวนมากอาศัยอยู่ ผู้ที่มาวัดได้มาให้อาหาร ซึ่งเป็นการทำบุญที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินทางจิตใจเป็นอย่างดี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี โทร. (036) 770 096-7,(036) 770 098
สายด่วนท่องเที่ยว 1672
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (036) 507 135
สำนักงานจังหวัด โทร. (036) 411 500
สถานีเดินรถประจำทาง โทร. (036) 511 549
โรงพยาบาลสิงห์บุรี โทร.(036) 511 060, (036) 521 445-8 โทรสาร (036) 522 515
โรงพยาบาลท่าช้าง โทร. (036) 595 117, (0 36) 595 498
โรงพยาบาลพรหมบุรี โทร. (036) 599 481, (036) 537 984
โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทร. (036) 581 993–7 โทรสาร (036) 581 992
สถานีตำรวจภูธร โทร. (036) 511 213
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193,(036) 511 416
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว
วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลบางระจัน ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ขับรถตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3032

ความเห็น

ความเห็น