อ่างเก็บน้ำแม่มาน

อ่างเก็บน้ำแม่มาน อยู่ห่างจากตัวเมือง 20 กิโลเมตร ตามถนนแพร่-สูงเม่น-เด่นชัย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีทิวทัศน์สวยงามโดยเฉพาะในตอนเช้า เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเหนือเขื่อน ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ เลขที่ 205 หมู่ 4 ตำบลวังหงษ์ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติห้วยเบี้ย ห่างจากตัวเมืองแพร่ไปทางทิศเหนือ ตามคันคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งขวาประมาณ 20 กิโลเมตร พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 176-218 เมตร

อ่างเก็บน้ำแม่มาน เป็นโครงการของชลประทานแพร่ ตั้งอยู่ตำบลหัวฝ่าย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2527 แล้วเสร็จเมื่อปี 2530 เป็นเขื่อนประเภทเขื่อนดิน สันเขื่อนกว้างประมาณ 8 เมตร ยาว 1.3 กิโลเมตร กักเก็บน้ำสูงสุดประมาณ 18.75 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 15,000 ไร่ เริ่มก่อตั้งเป็นโครงการสถานีทดลองพืชสวนแพร่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแปลงทดสอบและคัดเลือกไม้ผล พันธุ์ดี ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำสวนผลไม้ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ แก่เกษตรกรในภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยศึกษาการขยายพันธุ์ส้มปลอดโรค ศึกษาการปลูกส้มเขียวหวานบนต้นตอต่างชนิดในดินชุดต่าง ๆ คัดเลือกสายต้นลางสาดจากสวนเกษตรกรในภาคเหนือ และงานวิจัยอื่นๆอีกหลายชิ้น

[adsense-2]

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ นั่งล้อวัวเทียมเกวียนชมรอบบริเวณศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ และร่วมกิจกรรมเก็บผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ( ผลไม้/ ไม้ดอก) นักท่องเที่ยวที่สนใจควรติดต่อล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีเรือนแพ และให้บริการร้านอาหารด้วยปลาสดๆจากอ่างเก็บน้ำ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ โทร. 054-521-387,054-523-028
โทรสาร 054-523-043 เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันและเวลาราชการ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ 054-646205
ททท.สำนักงานแพร่(รับผิดชอบแพร่ น่าน อุตรดิตถ์) 054-521127,054-521118-9
ททท.Call Center 1672

แผนที่อ่างเก็บน้ำแม่มาน

ความเห็น

ความเห็น