เจดีย์พุทธคยา

เจดีย์พุทธคยา ไปชมความงามของเจดีย์สีเหลืองทองอร่ามที่ตั้งตระหง่านค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ผู้คนที่ศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้กันค่ะ เจดีย์พุทธคยาตั้งอยู่ที่วัดวังก์วิวเการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับวัดวังก์วิเวการาม เป็นเจดีย์องค์ใหญ่นี้ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ มีสีเหลืองทอง สามารถมองเห็นได้จากแม่น้ำซองกาเลีย ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงเป็นเจดีย์ที่มีผู้คนมาสักการะ บูชาองค์เจดีย์ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เจดีย์พุทธคยายังเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและงานเทศกาลเช่น งานวันสงกรานต์

เจดีย์พุทธคยา เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 ริเริ่มโดยหลวงพ่ออุตตมะ ด้วยความตั้งใจของหลวงพ่อที่จะจำลองจากเจดีย์พุทธคยา ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในประเทศอินเดีย มาไว้เป็นศูนย์กลางสำหรับชาวพุทธที่อยู่รวมกันได้โดยไม่แยกเชื้อชาติ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด ได้รับจากเงินบริจาคของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใส ศรัทธาในหลวงพ่ออุตตมะ ซึ่งบริจาคมาทั้งที่เป็น เงินสด ทองคำ และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ใช้แรงงานคนมอญทั้งผู้ชายและผู้หญิงในหมู่บ้านประมาณ ​400 คน ช่วยกันเผาอิฐมอญจำนวน 260,000 ก้อน ต่อมา พ.ศ. 2525 เจดีย์ได้ถูกเสริมให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจดีย์พุทธคยา มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดีย มีลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างยาว 42 เมตร สูง 59 เมตร ทางเข้าไปยังเจดีย์ มีรูปปั้นสิงห์ คู่ใหญ่ เป็นศิลปะมอญ ที่เชื่อว่าจะคอยปกป้องเจดีย์อยู่สองข้างบันไดทางเข้า ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสิงห์คู่ของประเทศพม่า ถัดไปด้านในบริเวณรอบองค์เจดีย์ทำเป็นลักษณะเหมือนระเบียงคด สามารถเดินได้โดยรอบ ทางเดินมีหลังคาคลุม และรอบๆ องค์เจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูป และเทวดาประจำวันเกิด พื้นผิวองค์เจดีย์มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเว้าแหว่งเป็นช่อง โพรง คล้ายลายเรขาคณิต ภายในช่อง โพรง มีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ ในพุทธลักษณะต่างๆ วางอยู่

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

พระบรมสารีริกธาตุ บนยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่หลวงพ่ออุตตมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา สีขาวอมเหลืองใส ขนาดเท่าเม็ดข้าวสารจำนวน 2 องค์ บรรจุในผะอบ 3 ชั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุ และประดิษฐานฉัตรทองคำแท้หนัก 400 บาทขึ้นบนยอดเจดีย์

ก่อนเข้าสู่ตัวเจดีย์พุทธคยา ด้านหน้าบริเวณใกล้กับลานจอดรถมีร้านขายของที่ระลึก ให้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก มีสินค้าหลายประเภท ทั้งสินค้าจากพม่า เช่นแป้งทานาคาจากพม่า ทั้งแบบตลับสำเร็จรูป และแบบท่อนไม้ทานาคากับแป้นฝน เครื่องประทินผิว เครื่องประดับ ผ้าพันคอ กระเป๋า ของประดับบ้าน และของที่ระลึกที่ทำจากไม้

ประเพณีที่น่าสนใจ

ประเพณีสงกรานต์มอญที่สังขละบุรี
ในวันที่ 13-16 เมษายนของทุกปี มีการจัดประเพณีสงกรานต์มอญ บริเวณเจดีย์พุทธคยา ชาวมอญที่มางาน มักจะแต่งกายพิเศษตามเทศกาล เพื่อร่วมเฉลิมฉลองตามแบบมอญ ผู้หญิงใส่เสื้อผ้าสีสวยสด เสื้อแขนกระบอก ประดับลูกไม้ ท่อนล่างนุ่งผ้าถุงยาว ประดับเครื่องประดับมีค่า ผู้ชายใส่เสื้อขาว นุ่งผ้าโสร่งสีแดง หรือตาตาราง ในช่วงบ่ายวันสุดท้ายของวันสงกรานต์จะมีพิธีสรงน้ำพระ ชาวบ้านจะมาร่วมกันสรงน้ำ เริ่มจากสรงน้ำพระพุทธรูปและพระเจดีย์ โดยอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำ และพระรูปหล่อหลวงพ่ออุตตมะ ออกมาให้ชาวบ้านได้สรงน้ำด้วย จากนั้นก็จะเป็นพิธีสรงน้ำพระสงฆ์ เมื่อตัวแทนพระจำนวนหนึ่งออกมาจากเจดีย์ ผู้ชายชาวมอญไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่ จะนอนเรียงกันเป็นทางเดินมนุษย์ เรียงยาวบนพื้นเพื่อรับพระที่ออกมาจากเจดีย์ไปยังที่สรงน้ำ พระจะเดินบนคนที่นอนเรียงกันนี้ไปจนถึงบริเวณสรงน้ำ ซึ่งถือเป็นประเพณีของมอญ ที่เชื่อว่าเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล

การสรงน้ำพระสงฆ์ ตามประเพณีมอญ จะสรงน้ำพระแบบอาบทั่วทั้งตัว มีการจัดสถานที่ โดยนำไม้ไผ่ผ่าครึ่งซีกตามยาวทำเป็นรางยาววางเรียงพาดต่อเป็นทอดๆ จากทุกทิศทุกทาง เพื่อให้น้ำไหลไปยังจุดสรงน้ำที่เดียวกัน คนที่ต้องการสรงน้ำพระจะตักน้ำรินใส่รางไม้ไผ่ เพื่อให้ไหลไปยังจุดสรงน้ำ ชาวบ้านจะช่วยกันอุ้มพระไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้สรงน้ำ เมื่อเสร็จพิธีการสรงน้ำพระแล้ว ชาวบ้านและผู้ที่มาร่วมงานสงกรานต์จึงจะเล่นสาดกันอย่างสนุกสนาน

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานการท่องเที่ยวกาญจนบุรี (034) 511 200
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร. (034) 511 778, (031) 512 399
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี โทร. (034) 512 410, (034) 514 756
สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โทร. (034) 511 502-2
ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. (034) 511 040, (034) 622 952
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. (034) 621 040-2
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทร. (034) 622 999, (034) 511 233
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. (034) 511 387
สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี โทร. (034) 511 182
สถานีรถไฟกาญจนบุรี โทร. (034) 511 285
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ขับมาประมาณ 9 กม. จะพบสะพานลอยข้ามไปทาง จ.กาญจนบุรี ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ขับมาประมาณ 7 กม. ท่านจะพบสี่แยก ให้ท่านเลี้ยวขวา ( แยกซ้ายไปบ้านโป่ง ตรงไปคือถ้ำค้างคาว) เพื่อไปยัง อ.เมืองกาญจนบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่สี่แยกแก่งเสี้ยน ให้ขับไปทาง อ. ทองผาภูมิ ให้ท่านเลี้ยวขวา ซึ่งท่านจะผ่าน ม.ราชภัฏกาญจนบุรี และมุ่งหน้าไปทองผาภูมิ ซึ่งจะผ่านทั้งไทรโยคน้อย และไทรโยคใหญ่ ( หลักกิโลเมตรที่ 125 ทางหลวงหมายเลข 323 ) ท่านจะพบสามแยก ( ตรงไปไปอำเภอทองผาภูมิ + เขื่อนเขาแหลม ถ้าเลี้ยวขวาไปอำเภอสังขละบุรี ) ให้ท่านเลี้ยวขวามือไป สังขละบุรี ซึ่งท่านจะผ่าน น้ำตกเกริงกะเวีย+น้ำตกไดช่องถ่อง ผ่านอช.เขื่อนเขาแหลม เมื่อไปถึงแยกด่านเจดีย์สามองค์ ท่านไม่ต้องเลี้ยวขวา ให้ขับตรงไป ประมาณ 7.4 กม. จะเห็น แยกขวาวัดวังก์วิเวการาม และแยกซ้ายไป เจดีย์พุทธคยา จำลอง ให้ท่านเลี้ยวซ้ายไปทางเจดีย์พุทธคยา จำลอง

รถโดยสาร จากสถานีขนส่งสายใต้นั่งรถ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยสามารถนั่งรถปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี แล้วไปลงที่ สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นนั่งรถสายกาญจนบุรี – ทองผาภูมิ – สังขละบุรี(รถไม่มีแอร์ )แล้วไปลงที่ท่ารถสังขละบุรี ใช้เวลาในการเดินทาง จากตัวเมืองถึงสังขละบุรีประมาณ 4 ช.ม.

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น