วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล หรือ วัดพระยืน ตั้งอยู่ที่บนเนินเขา บ้านพระแท่น หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก บนเนินเขาลูกเดียวกันแต่คนละยอด

วัดพระยืนพุทธบาทยุคลเป็นวัดโบราณร่วมสมัยกับวัดพระแท่นศิลาอาสน์ โดยมีปูชนียสถานที่มีตำนานเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองทุ่งยั้งร่วมกัน ภายในวัดมีศาสนสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญคือ มณฑปศิลปะเชียงแสนครอบรอยพระพุทธบาทประทับยืนทำด้วยศิลาแลง (มณฑปกว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร) และหลวงพ่อพระพุทธรังสีภายในอุโบสถ เป็นพระประธานปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล มีที่ธรณีสงฆ์ 136 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา วัดแห่งนี้เคยได้รับยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี พ.ศ. 2536 อีกด้วย

“วัดพระยืนพุทธบาทยุคล” เป็นวัดที่มีความเก่าแก่คู่กับ “วัดพระแท่นศิลาอาสน์” ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับยืนบนยอดเขาแห่งนี้ จึงเกิดเป็นรอยพระพุทธบาททั้งพระบาทซ้าย และพระบาทขวาคู่กันบนแผ่นศิลาแลงฐานดอกบัว ซึ่งทางวัดพระยืนพุทธบาทยุคลได้สร้างมณฑปครอบไว้ (ศิลปะแบบเชียงแสน) ภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปยืนโดยรอบผนังทั้งสี่ด้าน เพดานเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง (จากภาพคาดว่าเป็นภาพชุมนุมเทวดา) ส่วนจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติ ด้านนอกใกล้ ๆ มณฑปจะพบเจดีย์ศิลาแลงลักษณะคล้ายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ คาดว่าสร้างในสมัยสุโขทัยอายุประมาณ 700 ปี ปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงฐานเจดีย์เท่านั้น

นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยชื่อ “หลวงพ่อพุทธรังสี” ตามตำนาน (เรียบเรียงโดยคุณโสภณ สว่างหล้า อ้างอิงจากตำนานท้องถิ่นจากพระสงฆ์ และฆราวาส เอกสารใส่กรอบอยู่ในพระอุโบสถ) กล่าวว่าในสมัยพระเจ้าลิไทยธรรมราชา พระองค์ได้เรียกประชุมเหล่าช่างฝีมือ ให้มาช่วยกันหล่อพระพุทธรูปขึ้นหลายองค์เพื่อเป็นการเทิดทูนพระพุทธศาสนา

จากการพิจารณาของช่างผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปกรรม และผู้มีความชำนาญลักษณะพระพุทธรูปหลายท่านต่างยืนยันตรงกันว่า “พระพุทธรังสี” มีความปราณีตสมสัดส่วนจึงเชื่อว่าเป็นฝีมือของช่างหลวงในยุคนั้น

[adsense-2]

เดิมพระพุทธรังสีเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น แต่ขณะที่แม่ชี 4 คนจากนครศรีธรรมราช ได้เข้านมัสการและสำรวมจิตเจริญภาวนาได้เห็นแสงรัศมีออกจากองค์พระพุทธรูปจึงแจ้งให้กับเจ้าอาวาสในขณะนั้นทราบ หลังจากนั้นจึงร่วมกับชาวบ้านหาช่างมากะเทาะปูนออก พบเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงาม จึงได้ร่วมกันสร้างพระอุโบสถขึ้นเพื่อประดิษฐานจนถึงปัจจุบัน โดยพระยากัลยาณวัฒนวิศิษฐ์ อดีตสมุหเทศาภิบาล มณฑลพายัพที่มาตั้งรกรากที่อำเภอลับแลเป็นผู้ถวายพระนาม “พระพุทธรังสี” ต่อมาท่านอาจารย์ศุภรัตน์ และลูกศิษย์สายหลวงปู่ทวดได้ถวายฉัตรครอบเหนือเกศพระพุทธรังสี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อออกจากพระอุโบสถเดินมาทางด้านหน้าจะเห็น “สะพานสามัคคีทวีสุข” เป็นสะพานเชื่อมต่อไปยัง “วัดพระนอนพุทธไสยาสน์” ผ่านบันไดนาคไปยังมณฑปจตุรมุข บานไม้แกะสลักลงรักปิดทอง ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ จึงเป็นเส้นทาง 3 วัดที่น่าสนใจเมื่อมาเที่ยวที่ อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล และวันพระนอนพุทธไสยาสน์)

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดพระยืนพุทธบาทยุคล จากตัวเมืออุตรดิตถ์ไปตามทางหลวงหมายเลข 102 ประมาณ 3.5 กม. เลยวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งไป จะมองเห็นวัดอยู่ทางซ้ายมือใกล้ทางแยก

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น