น้ำตกอ่างเบง

น้ำตกอ่างเบง ตั้งอยู่ที่บ้านช่องแคบ หมู่ 8 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยน้ำตกแห่งนี้ยังถือว่าเป็นน้ำตกแห่งใหม่ที่ยังไม่ค่อยมี คนรู้จัก แต่มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยทีเดียวค่ะ น้ำตกอ่างเบงจะแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรก เรียกว่า น้ำตกตาวัน ชั้นที่2 เรียกว่า น้ำตกอ่างกลาง ชั้นที่3 เรียกว่า น้ำตกอ่างเบง ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำตกสายเดียวกัน ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวน้ำตกอ่างเบง ถึงชั้นบนสุด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ระยะทางประมาณ 2 กม. บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีต้นมะค่าโมง ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีอีกด้วย ซึ่งนับว่าเหมาะแก่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง

และถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ แต่ขอบอกว่าการเดินทางมายังน้ำตกอ่างเบงนั้นค่อนข้างสะดวกสบาย เนื่องจากถนนหนทางที่เข้าไปยังตัว น้ำตกนั้นเป็นถนนลาดยางอย่างดีค่ะ

นอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวน้ำตกจะได้สัมผัสกับความสวยงาม และความเป็นธรรมชาติของน้ำตกอ่างเบงแล้ว ไม่ไกลจากน้ำตกมากนักยังมี “ภู หินกบ” ซึ่งเป็นยอดเขาสลับซับซ้อน มีบรรยากาศแบบธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ โดยเอกลักษณ์ของภูหินกบจะเป็นฐานลานหินกว้าง มีก้อนหินเล็กใหญ่ในรูปลักษณะต่าง ๆ และมีถ้ำมากมาย ซึ่งที่จุดชมวิวสามารถมองเห็นได้ถึง 3 อำเภอ ซึ่งมีความสวยงามมากๆค่ะ

ตำนานของน้ำตกอ่างเบง
100 กว่าปีที่ผ่านมา ชาวกัมพูชา (เขมร) จากเมืองพระตะบองได้อพยพหนีโรระบาด คือ โรคฝีดาษ เข้ามาทำมาหากินอยู่ที่บ้านแหลมและอพยพมาตั้งรกรากเพื่อทำมาหากินต่อที่บ้านแพรกโอน ปัจจุบันคือบ้านช่องแคบ หมู่ที่ 8 ตำบลฉมันโดยอพยพมาครั้งแรกประมาณ 50 คน มีผู้นำซึ่งเป็นผู้อาวุโส และเป็นที่เคารพนับถือในกลุ่มผู้อพยพชาวเขมรทั้งหลาย ท่านผู้นั้นก็คือ “ปู่สุก” ปู่สุกได้นำชาวเขมรประกอบอาชีพทำไร่ ปลูกข้าว และล่าสัตว์ ได้ระยะหนึ่ง ก็ย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินที่อื่น เนื่องจาก จำนวนประชากรเริ่มมากขึ้น และมีชาวชองเริ่มเข้ามาอาศัยทำมาหากินร่วมด้วย ชาวเขมรส่วนหนึ่งจึงย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินที่อื่น

แหล่งทำกินใหม่ที่ชาวเขมรกลุ่มนี้ได้ค้นพบนั้น อุดมสมบูรณ์มากเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำจึงได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บ้างก็ทำไร่กระวาน บ้างก็หาไม้หอม โดยแหล่งน้ำนี้เป็นแอ่งธารน้ำขนาดใหญ่ และบริเวณนั้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีกลุ่มไม้มะค่าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวเขมรกลุ่มนี้จึงตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “อ่างเบง” ซึ่งคำว่า “เบง” ในภาษาเขมร หมายถึง “ต้นมะค่า” อ่างเบงในภาษาเขมรจึงแปลว่า แหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยต้มไม้มะค่า และเรียกชื่อนี้สืบต่อมาจนกระทั้งทุกวันนี้ แต่ผู้อาวุโสในหมู่บ้านบางคน ก็ได้เล่าขานกันว่า “อ่างเบง” แห่งนี้เป็นชื่อที่ตั้งมาจาก ภาษาชอง ซึ่งถือว่าเป็นชนพื้นที่ในเมืองจังหวัดจันทบุรี ซึ่งในที่นี้ คำว่า “เบง” หมายถึง ขนาดใหญ่ “อ่างเบง” ในภาษาชองจึงแปลว่า แอ่งน้ำขนาดใหญ่ นั่นเองค่ะ

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โทร.(039) 317 005
ตำรวจทางหลวง ส.ทล.4 กก.3 จันทบุรี โทร. (039) 311 188
ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 4 จ.ระยอง โทร. (038) 655 420-1
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (039) 311 001
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (039) 311 013
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (039) 311 299
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (039) 311 115
โรงพยาบาลขลุง โทร. (039) 441 644
โรงพยาบาลตากสิน โทร. (039) 321 759
โรงพยาบาลท่าใหม่ โทร. (039) 431 001-2
โรงพยาบาลพระปกเกล้า โทร. (039) 311 611-3

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว แยกจากเส้นทางสาย จันทบุรี-สระแก้ว เข้ามาทางบ้านทุ่งเพล หมู่ที่ 8 ตำบลฉมัน เข้าไปเพียง 11 กม.เท่านั้น (ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 38 กม.)

ความเห็น

ความเห็น