วัดจักรวาลภูมิพินิจ

วัดจักรวาลภูมิพินิจ หรือ วัดหนองหมื่นถ่าน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนัง เป็นศิลปะการวาดรูประบายสี ที่พบในจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนมากเป็นงานทางพุทธศาสนา ได้แก่ ภาพจิตรกรรมหรือฮูปแต้มบนฝาผนังสิมต่างๆ ซึ่งโดยมากแล้ว นิยมวาดเป็นพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพความเชื่อเกี่ยวกับนรกสวรรค์ ภาพในชาดกโดยเฉพาะเรื่องเวสสันดรและภาพวรรณคดีพื้นบ้าน

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  • สิมวัดจักรวาฬภูมิพินิจ มีลักษณะทางศิลปกรรมแบบพื้นเมืองอีสาน ประเภทสิมทึบ หน้าบันหรือรังผึ้งมีลวดลายแกะสลักไม้ หลังคาทำจากกระเบื้องไม้ ภายนอกมี ฮูปแต้ม เป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพขุมนรก และภาพพระพุทธองค์ขณะปลงพระเกศามีพระอินทร์มารับนำไปประดิษฐานยังเจดีย์จุฬามณี ภายในโบสถ์มีภาพวรรณคดีพื้นเมืองเรื่องสังข์ศิลป์ชัย สันนิษฐานว่ามีอายุในราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสิมโบราณที่วัดจักรวาลภูมิพินิจ บ้านหนองหมื่นถ่าน แห่งนี้ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์และสวยงามมาก ลวดลายไม้แกะสลัก คันทวย ช่อฟ้า นาคสะดุ้ง และรังผึ่งหน้าบัน ยังเด่นเป็นสง่าและดึงดูดให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาและผู้ที่ชื่นชอบศิลปะแบบอีสานต้องมาดูมาชมเป็นอย่างยิ่ง ภาพเขียนสีที่อยู่หน้าสิมและอยู่ภายในตัวสิม ยังเด่นเป็นสง่าสวยงามอยู่บนฝาผนังอวดถึงฝีมือของช่างเขียน และภูมิปัญญาของการใช้สีที่ยังคงทนมาถึงทุกวันนี้กว่า 100 ปีแล้ว

[adsense-2]

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดจักรวาลภูมิพินิจ โทร. (043) 611068
ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จ.ขอนแก่น โทร. (043) 244498-9
ตำรวจทางหลวง ส.ทล. กก.6 จ.ร้อยเอ็ด โทร. (043) 569091
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (043) 511306
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (043) 511466
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (043) 511766
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โทร. (043) 589073-4
โรงพยาบาลจตุรพักตร์พิมาน โทร. (043) 561073-4
โรงพยาบาลธวัชบุรี โทร. (043) 514294
โรงพยาบาลปทุมรัตน์ โทร. (043) 587073-4
โรงพยาบาลพนมไพร โทร. (043) 591321
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โทร. (043) 567073-4
โรงพยาบาลโพนทราย โทร. (043) 595073-4
โรงพยาบาลโพนทอง โทร. (043) 571321
โรงพยาบาลเมยวดี โทร. (043) 577073-4
โรงพยาบาลเมืองสรวง โทร. (043) 597074-5
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. (043) 511754, 511205
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โทร. (043) 581323
โรงพยาบาลเสลภูมิ โทร. (043) 551322
โรงพยาบาลหนองพอก โทร. (043) 579073-4
โรงพยาบาลอาจสามารถ โทร. (043) 599073-4

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากตัว จ.ร้อยเอ็ด ขับรถตามถนนหลวงสาย2043 ถึงอำเภออาจสามารถ (อาจสามารถ-พนมไพร )เดินทางต่อ อีก10 กิโลเมตร ถึงปากทางสามแยก(ขายของป่า )บ้านหนองยางเลี้ยว ขวา เดินทางอีกอีก 2 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น