วัดสระเกตุ

วัดสระเกตุ ตั้งอยู่ที่ บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามประวัติของกรมศิลปากรที่ได้บูรณะปฏิสังขรเขียนไว้ว่า วัดสระเกตุสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ช่วงที่เป็นกลุ่มชนวัฒนธรรมไท-ลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณเมืองท่งหรือเมืองทุง หรืออำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบัน ที่วัดแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจคือ สิมคู่ คือ อุโบสถ 2 หลังสร้างคู่กัน หลังที่ 1 วิหารเดิมใช้เป็นสิม(อุโบสถ) เป็นอาคารทึบ ฐานเป็นแบบฐานเอวบัน มุขหน้าทำเป็นเครื่องไม้ประดับ แกะสลักรูปราหูอมจันทร์ และลายพรรณพฤกษาอย่างงดงามตามแบบพื้นถิ่น หลังที่ 2  สิม(อุโบสถ) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือคู่กับวิหาร สร้างขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 4 ต้นรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารโปร่ง ฐานสูง มุขหน้าแกะสลักลายเช่นเดียวกับวิหาร

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  • สิมคู่ เป็นสถานที่สำคัญแห่งความภาคภูมิใจหมู่บ้าน สิมแห่งนี้จริง ๆ ที่ได้เป็นสิมคู่ ตามประวัติที่เล่ากันมา ก็ด้วยเหตุโบสถ์เกานี้มีมานานแสนนานแล้ว (ตามที่กรมศิลปากรได้แจ้งไว้ประมาณราวปลายสมัยอยุธยาตอนปลาย) ชาวบ้านเกิดความไม่แน่ใจว่า เขาใช้ในพิธีกรรมอะไรบ้าง จึงไม่กล้าทำพิธีบวชให้กับพระที่โบสถ์เก่าหลังนี้ จึงได้ทำการสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่อีกหลังหนึ่ง แต่ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมไว้ดังเดิม และได้ใช้โบสถ์ใหม่นี้ในการทำพิธีบวชพระแทนโบสถ์หลังเก่าเคยได้ฟังผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆ กันมาในตอนแรกๆ ที่มาพบกันตัวโบสถ์ยังไม่มีหลังคา มีเพียงฐานและพระประธานคือหลวงพ่อใหญ่ ระยะต่อมาจึงมีการสร้างเพิ่มเติมส่วนของหลังคาและมีการยกฐานสูงขึ้นมาอีก ระยะหลัง ๆ (ก่อนที่กรมศิลป์ฯจะเข้ามาบูรณะ) มีคนพยายามที่หาพระประธานองค์ใหม่เข้ามาแทน และเสนอสร้างโบสถ์สมัยใหม่ที่สวยงามแทน แต่ชาวบ้านไม่ยอม เพราะมีความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านจึงอนุรักษ์สถานที่สำคัญ ๆ แห่งนี้เอาไว้ได้

    เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อใหญ่และสถานที่สำคัญแห่งนี้ มีการเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ทุก ๆ วันศีล(8 และ 15 ค่ำ) ถ้าใครตื่นมาตอนค่ำคืนของวันนั้น ๆ ก็จะปรากฏเห็นไหเงิน ไหทองคำ กลิ้งรอบอุโบสถหลังนี้เป็นประจำ ถัดจากวัดออกไปนิดเดียวก็จะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ของหมู่บ้าน เดิมทีเป็นป่าเกตุ(ต้นคล้ายต้นป่าน แต่มีหนามคล้ายกับต้นสัปะรด) ในวันสำคัญ ๆ คนก็จะเห็นพระยานาค(งูใหญ่) มาว่ายน้ำเล่นเป็นประจำที่หนองสิม เดิมทีหนองน้ำแห่งนี้ล้อมรอบด้วยป่าเกตุ ที่เรียกว่าหนองสิมเพราะเดิมมีสิมอยู่กลางน้ำ

[adsense-2]
ประเพณีที่น่าสนใจ ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีประเพณีการไหว้และเฉลิมฉลองหลวงพ่อใหญ่ พระประธานในโบสถ์แห่งนี้เป็นประจำทุกปี

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จ.ขอนแก่น โทร. (043) 244498-9
ตำรวจทางหลวง ส.ทล. กก.6 จ.ร้อยเอ็ด โทร. (043) 569091
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (043) 511306
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (043) 511466
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (043) 511766
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โทร. (043) 589073-4
โรงพยาบาลจตุรพักตร์พิมาน โทร. (043) 561073-4
โรงพยาบาลธวัชบุรี โทร. (043) 514294
โรงพยาบาลปทุมรัตน์ โทร. (043) 587073-4
โรงพยาบาลพนมไพร โทร. (043) 591321
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โทร. (043) 567073-4
โรงพยาบาลโพนทราย โทร. (043) 595073-4
โรงพยาบาลโพนทอง โทร. (043) 571321
โรงพยาบาลเมยวดี โทร. (043) 577073-4
โรงพยาบาลเมืองสรวง โทร. (043) 597074-5
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. (043) 511754, 511205
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โทร. (043) 581323
โรงพยาบาลเสลภูมิ โทร. (043) 551322
โรงพยาบาลหนองพอก โทร. (043) 579073-4
โรงพยาบาลอาจสามารถ โทร. (043) 599073-4

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น