วัดมณีไพรสณฑ์

วัดมณีไพรสณฑ์ ตั้งอยู่ที่ถนนอินทรคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด (อยู่ในตลาดแม่สอด) พื้นที่ตั้งหน้าวัดติดถนนใหญ่ด้านหลังติดลำห้วยแม่สอด สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๘ ภายในวัดมีปูชนียวัตถุโบราณสถาน ได้แก่ พระพุทธโคดมบรมศรีเมืองฉอด (หลวงพ่อโต) เจดีย์วิหารสัมพุทเธ ซึ่งมีลักษณะแปลก คือ บนองค์เจดีย์มีเจดีย์เล็กๆ ล้อมรอบถึง ๒๓๓ องค์ และมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ถึง ๕๑๒,๐๒๘ องค์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมี โบสถ์เก่าแก่อายุกว่า ๒๐๐ ปี ที่บริเวณหน้าบันและหลังคามีลายไม้ฉลุสวยงาม และบริเวณโดยรอบวัดมีซุ้มและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ได้แก่ หลวงพ่อสังกัจจาย พระพุทธรูปปูนปั้นปางพุทธไสยาสน์ เป็นต้น
[adsense-2]

การเดินทาง

จากทางหลวงหมายเลข 105 มาที่ อ.แม่สอด ไปตามเส้นทางเข้าที่ว่าการ อ.แม่สอด ก่อนถึงแยกที่ทำการ อ.แม่สอด วัดอยู่ทางซ้ายมือ

ติดต่อสอบถาม

website : www.วัดมณีไพรสณฑ์.com

facebook : https://www.facebook.com/pages/วัดมณีไพรสณฑ์

แผนที่วัดมณีไพรสณฑ์

ความเห็น

ความเห็น