Category: ตาก

อุทยานแห่งชาติแม่เมย

อุทยานแห่งชาติแม่เมย อยู่ในเขตอำเภอท่าสองยาง มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนสหภาพพม่าโดยมีแม่น้ำเมย เป็น เส้นแบ่งเขตแดน อุทยานแห่งชาติแม่เมยขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามและอลังการของทะเลหมอก มาช้านาน ไม่ว่าจะเป็น ม่อนปุยหมอก ม่อนครูบาใส ม่อนกระทิง ม่อนกิ่วลม และม่อนพูนสุดา ซึ่งแต่ละจุดเป็น จุดชมทิวทัศน์ ของขุนเขาและทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวและ นักถ่ายภาพธรรมชาติมานานบริเวณที่ทำ การอุทยานฯ มีการจัดภูมิทัศน์ และตกแต่งพื้นที่ด้วยไม้ประดับดูสวยงาม บรรยากาศโดยรอบที่ ทำการสงบร่มรื่นด้วยป่าเขา และยังมีสัตว์ป่าต่างๆ เช่น กวาง ละมั่ง เป็นต้น นอกจากนั้นทางอุทยานฯ ได้จัด เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ใช้เวลาเดินประมาณ 6 ชั่วโมง ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางโดยติดต่อล่วงหน้าที่อุทยานฯ เป็น เส้นทางเดินแบบไปเช้า- เย็น กลับ หรือจะพักแรมก็ได้ ระหว่างเส้นทางที่เดินเป็นทางขึ้นเขาบ้าง ลงเขาบ้าง ทางเดินไม่ชันมาก เดินเรียบลำน้ำขึ้นไปเรื่อยๆ ผ่านน้ำตกเล็กๆ บางครั้งต้องปีนบันไดไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นขนานไปกับ น้ำตก ละอองน้ำจากน้ำตกจะกระเด็นเข้ามาปะทะที่ใบหน้าทำให้สดชื่นขึ้น หากมาในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะพบ ดอกไม้ป่านานาชนิดหลากสีสันบานอยู่ริมทางเดินหรือริมน้ำตก เช่น ดอกกระทือสีแดง ดอกบัวตองสีเหลืองบาน เป็นกอชวนสะดุดตาตัดกับผืนป่าสีเขียว บางดอกซ่อนตัวอยู่กับพรมมอสสีเขียวเข้ม [adsense-2] […]

Read More

วัดมณีไพรสณฑ์

วัดมณีไพรสณฑ์ ตั้งอยู่ที่ถนนอินทรคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด (อยู่ในตลาดแม่สอด) พื้นที่ตั้งหน้าวัดติดถนนใหญ่ด้านหลังติดลำห้วยแม่สอด สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๘ ภายในวัดมีปูชนียวัตถุโบราณสถาน ได้แก่ พระพุทธโคดมบรมศรีเมืองฉอด (หลวงพ่อโต) เจดีย์วิหารสัมพุทเธ ซึ่งมีลักษณะแปลก คือ บนองค์เจดีย์มีเจดีย์เล็กๆ ล้อมรอบถึง ๒๓๓ องค์ และมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ถึง ๕๑๒,๐๒๘ องค์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมี โบสถ์เก่าแก่อายุกว่า ๒๐๐ ปี ที่บริเวณหน้าบันและหลังคามีลายไม้ฉลุสวยงาม และบริเวณโดยรอบวัดมีซุ้มและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ได้แก่ หลวงพ่อสังกัจจาย พระพุทธรูปปูนปั้นปางพุทธไสยาสน์ เป็นต้น [adsense-2] การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข 105 มาที่ อ.แม่สอด ไปตามเส้นทางเข้าที่ว่าการ อ.แม่สอด ก่อนถึงแยกที่ทำการ อ.แม่สอด วัดอยู่ทางซ้ายมือ ติดต่อสอบถาม website : www.วัดมณีไพรสณฑ์.com facebook : https://www.facebook.com/pages/วัดมณีไพรสณฑ์ แผนที่วัดมณีไพรสณฑ์

Read More

วัดพระบรมธาตุ

อยู่ที่ตำบลเกาะตะเภา อ.บ้านตาก อยู่ห่างจาก อ.บ้านตาก ประมาณ 36 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 1107 ประมาณ 35 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1175 อีกประมาณ 1 กม. จะแลเห็นวัดพระบรมธาตุอยู่ทางซ้ายมือ หรือถ้าใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ตรงกม.ที่ 442 เข้าอ.บ้านตากประมาณ 300 ม. เลี้ยวขวาเข้าตลาดบ้านตากไปจนสุดถนนแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านสะพานข้ามแม่ปิงแล้วเลี้ยวขวาผ่านวัดท่านา เลี้ยวซ้ายผ่านวัดทุ่งยั้งไปจนสุดถนน เลี้ยวขวาไปจนสุดทางลาดยางเข้าถนนลูกรังจนถึงสามแยก แล้วแยกซ้ายอีก 200 ม. ถึงวัดพระบรมธาตุ ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ [adsense-2] ภายในวิหารด้านหลังพระบรมธาตุ มีหลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวเมืองตากและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งมีพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองอยู่ภายในวิหาร นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารไม้เก่าแก่ที่มีลายแกะสลักไว้ให้ชม นับเป็นวัดที่มีคุณค่าในทางโบราณคดีมาก หลวงพ่อทันใจ  วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก ที่สาธุชนผู้เลื่อมใสศรัทธา มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อทันใจ ว่าขอสิ่งใด ล้วนแต่ได้สมดังใจปรารถนาทุกประการ การเดินทาง จากตัวเมืองตากไปตามทางหลวงหมายเลข 1107 ประมาณ 35 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสูทางหลวงหมายเลข 1175 […]

Read More

วัดชลประทานรังสรรค์

วัดชลประทานรังสรรค์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านจัดสรร ตำบลสามเงา เป็นวัดที่กรมชลประทานเป็นผู้สร้าง ห่างจากเขื่อนภูมิพลประมาณ 5 กิโลเมตร สาเหตุที่สร้างเพราะได้มีการสร้างเขื่อนภูมิพล เมื่อเริ่มกักเก็บน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่อยู่อาศัยเดิม กรมชลประทานจึงได้อพยพประชาชนจากตำบลบ้านนาไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้จัดสรรให้ และได้สร้างวัดชลประทานฯ ขึ้นเพื่อทดแทนวัดเก่าจำนวน 8 วัด ที่ถูกน้ำท่วม เมื่อ พ.ศ. 2502 ได้แก่ วัดบ้านห้วย วัดศรีแท่น วัดดอนแก้ว วัดหลวง วัดท่าเดื่อ วัดท่าโป่ง วัดอุมวาบ และวัดพระธาตุลอย โดยประชาชนได้นำพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์พระธาตุลอยอันศักดิ์สิทธิ์ ยอดฉัตรเจดีย์ พร้อมศาสนวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ขนาดและปางต่างๆ หีบลวดลายทองที่บรรจุพระธรรม ตู้ไม้ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่าง ๆ ทั้งหมดมารวบรวมไว้ ณ วัดชลประทานรังสรรค์ [adsense-2] สิ่งสำคัญที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือ หลวงพ่อทันใจ เป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม จำนวน 3 องค์ องค์แรกหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว สูง […]

Read More

วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน

วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก คืออีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง บริเวณกิโลเมตรที่ 443 บนทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ซึ่งทางเข้าวนอุทยานไม้กลายเป็นหินจะตั้งอยู่ตรงกันข้ามโรงพยาบาลบ้านตาก ห่างจากถนนพหลโยธินประมาณ 2.5 กิโลเมตร [adsense-2] โดยภายในวนอุทยานมีการจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับไม้กลายเป็นหินให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ซึ่งทางวนอุทยานได้มีการจัดทำโครงการ “นักธรณีน้อย ร้อยใจรักษ์ธรรมชาติ” ที่พร้อมอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับไม้กลายเป็นหินแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกด้วยค่ะ ซากไม้ดึกดำบรรพ์ที่พบในวนอุทยานนั้นมีถึง 7 ต้น และต้นที่มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดนั้นมีความยาวถึง 72 เมตร เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งต้นไม้ดังกล่าวได้กลายเป็นมรดกแห่งธรรมชาติ 1 ใน 77 มหัศจรรย์เมืองไทย ณ วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน ที่มีความสมบูรณ์ ลำต้นใหญ่ และยาวที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะ วันเปิดทำการ ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา […]

Read More

ม่อนครูบาใส

“ม่อนครูบาใส” อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่เมย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่สอง และตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันลุ่มหลงกับความสวยงามของสายหมอก อยู่ใกล้เคียงกับม่อนพูนสุดา ห่างกันประมาณ 200 เมตร สามารถชมทะเลหมอกยามเช้าและชมพระอาทิตย์ตกดินได้ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย ประมาณ 7 กิโลเมตร [adsense-2] สิ่งอำนวยความสะดวก อาหารและน้ำดื่ม มีขาย ที่ ร้านค้าสวัสดิการอุทยานแห่งชาติแม่เมย ร้านค้าสวัสดิการอุทยานแห่งชาติแม่เมย ห่างจาก ม่อนครูบาใส ประมาณ 6.4 กิโลเมตร ( โทรสอบถามก่อนเพื่อความมั่นใจ ) แนะนำ ให้เตรียม มาม่า หรือ ขนมปัง ติดไปด้วย ห้องน้ำ มีห้องน้ำ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย ห่างจาก ม่อนครูบาใส ประมาณ 6.4 กิโลเมตร รถเก๋ง ไปได้นะครับ ทางลาดยางตลอดเส้นทาง การเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองตากไปตามเส้นทางสายแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง ทางหลวงหมายเลข 105 ระยะทางประมาณ […]

Read More

น้ำตกพาเจริญ

น้ำตกพาเจริญ ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ำตกที่ไหล ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยจำนวนมาก นัก มีน้ำตลอดปี มีถึง 97 ชั้น และตั้งอยู่ริมทางหลวงไม่ไกลจาก เมืองแม่สอด จึงเป็นจุดที่นิยมแวะมาท่องเที่ยวและพักผ่อน อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใน อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประกอบไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่เป็น ภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็น แหล่งต้นน้ำลำธาร และยังเป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมา ชื่อของน้ำตกตั้งตามชื่อของ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นผู้พบน้ำตกคนแรกนามว่า สหายพา ต่อมาชาวบ้านเข้ามาอาศัยในพื้นที่บริเวณนี้ จนเกิดเป็นชุมชนที่เจริญขึ้น จึงต่อคำว่าเจริญท้ายชื่อน้ำตกเป็นน้ำตกพาเจริญ นอกจากนี้ยังมีเรียกน้ำตกนี้อีก ชื่อหนึ่งว่า น้ำตกร่มเกล้า 97 ชั้น การเดินทาง รถยนต์ จากอำเภอแม่สอด ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1090 ถึง กม. ที่ 37 มีทางแยกเข้าไปประมาณ 700 เมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ มีห้องน้ำให้บริการทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง [adsense-2] สถานที่กางเต็นท์/เต็นท์ มีพื้นที่กางเต็นท์ พร้อมห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ไว้ให้บริการ ท่านสามารถนำเต็นท์มากางเอง […]

Read More

พระธาตุดอยหินกิ่ว

พระธาตุดอยหินกิ่ว ตั้งอยู่ที่บ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 5 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก วัดพระธาตุหินกิ่วดอยดินจี่มีพระธาตุประดิษฐานอยู่ในสถูปเจดีย์ชาวบ้านเรียกว่า “พญาล่อง” ตั้งอยู่บนภูเขา ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญขนาดเล็ก สร้างไว้บนก้อนหินด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนชะง่อนผากิ่วคอดเหมือนจะขาดออกจากกัน ชาวบ้านเรียกหินมหัศจรรย์นี้ว่า “เจดีย์หินพระอินทร์แขวน” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 7 อย่าง 1. พระพุทธรูปพระพักตร์งามภายในถ้ำฆ้องถ้ำกลอง เป็นพระพุทธรูปที่ใบหน้างามที่สุดในโลก สร้างแบบศิลปพม่า ประดิษฐานอยู่ในถ้ำฆ้องถ้ำกลอง ชื่อถ้ำมาจากเมื่อโยนหินไปในถ้ำ หินกระทบผนัง จะได้ยินเสียงคล้ายเสียงฆ้องและเสียงกลอง ถัดหลังองค์พระจะเป็นถ้ำพญานาค มีลักษณะใหญ่เรียวเป็นรูเล็กลงจนกระทั่งมุดตามเข้าไปไม่ได้ ลักษณะของถ้ำพญานาคก็คือ มีน้ำซึมไหลออกตลอดปี เพราะนาคขาดน้ำไม่ได้ หากจะเข้าถ้ำพญานาค ควรมีไฟฉายมาด้วย เมื่อเดินขึ้นมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ จะต้องเดินผ่านถ้ำฆ้องถ้ำกลองก่อน ความสูงนับระยะทางเป็นบันไดได้ 283 ขั้น 2. พระธาตุหินกิ่ว (พระธาตุหินพระอินทร์แขวน) ตั้งอยู่เชิงหน้าผา ห่างจากถ้ำฆ้องถ้ำกลองมาทางด้านซ้ายมือประมาณ 300 เมตร ความสูงอยู่ประมาณกึ่งกลางของดอยดินจี่ พระธาตุจะประดิษฐานอยู่บนหินกิ่วที่มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุอินทร์แขวนที่ประเทศพม่า ข้าง ๆ องค์พระเจดีย์จะมีรูปปั้นเทพารักษ์หลายองค์ศิลปะแบบพม่าและไทยใหญ่ ใกล้ ๆ กับพระธาตุจะมีศาลาให้พุทธศาสนิกชนพักเหนื่อยและสำหรับสวดมนต์ 3. […]

Read More

น้ำตกป่าหวาย

น้ำตกป่าหวาย เป็นน้ำตกหินปูนเกิดจากลำห้วยหวายมีน้ำไหลตลอดปีมีจำนวนชั้นมากกว่า 100 ชั้น นับเป็นน้ำตกที่สวยงามและสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพราะนอกจากจะได้ชมน้ำตกแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมธรรมชาติรอบ ๆ น้ำตกที่ยังคงความงดงามไว้มากพอสมควร สภาพป่าบริเวณน้ำตกสมบูรณ์มาก มีไม้ตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เนื่องจากพันธุ์ไม้บริเวณน้ำตกมีไม้หวายจำนวนมาก จึงเรียก “น้ำตกป่าหวาย” การชมน้ำตก ต้องเดินจากบริเวณล่างสุด ขึ้นไปชมน้ำตก ชั้นบนเป็นชั้น ๆ บริเวณชั้นบนสุดของน้ำตก เดินต่อไปอีกประมาณ 30 เมตรจะพบปล่องภูเขาอันใหญ่โต ซึ่งมีน้ำไหล ลงสู่ปล่องดังกล่าว แล้วหายไป บริเวณใต้ภูเขา รถยนต์สามารถเข้าถึง บริเวณล่างสุดของตัวน้ำตกได้ แต่ควรใช้รถยนต์สภาพดี เพราะสภาพถนนขรุขระมาก เนื่องจากน้ำตกป่าหวายเป็นน้ำตกหินปูนทำให้เกิดหินงอกหินย้อยจากการไหลของน้ำตก และสามารถเดนเล่นบนน้ำตกได้ทุกชั้นโดยไม่ลื่น [adsense-2] เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปน้ำตกแห่งนี้แล้ว จะเห็นว่าน้ำตกป่าหวายสวยงามไม่แพ้น้ำตกไหน ๆ ที่เราเคยเห็นมา ช่วงหน้าน้ำหลาก น้ำตกแห่งนี้จะสวยงามกว่านี้หลายเท่า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็ฯแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ อ.พบพระ จ.ตาก ที่ท้าทายให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ได้สัมผัสด้วยตาตัวเอง… การเดินทาง รถยนต์  ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๐ (แม่สอดอุ้มผาง) ประมาณกม.ที่ ๔๓ แยกซ้าย ไปตามถนนลูกรัง ประมาณ […]

Read More

น้ำตกนางครวญ

น้ำตกนางครวญ เดิมชื่อ น้ำตกเพอะพะ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกพบพระ และเปลี่ยนอีกครั้งมาเป็นชื่อ น้ำตกนางครวญ เป็นน้ำตกขนาดกลางไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็ก ๆ ท่ามกลางป่าร่มรื่น มีต้นน้ำมาจากลำคลองริมท้องนาข้างทาง ต่อมาทางการได้ตัดถนนผ่านตัวน้ำตกจึงแลดูเป็นน้ำตกเล็ก ๆ ปัจจุบันอำเภอพบพระได้พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม [adsense-2] การเดินทาง รถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงสาย 1090 พอถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 31-32 มีทางแยกขวามือเข้าอำเภอพบพระ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1206 ที่อยู่ริมสะพานคอนกรีตด้านขวาบริเวณกิโลเมตรที่ 12 ก่อนถึงอำเภอพบพระเล็กน้อย แผนที่ น้ำตกนางครวญ

Read More