Category: อำนาจเจริญ

วัดโพธิ์ศิลา

วัดโพธิ์ศิลา ไปกราบพระขอพร และเดินชมลานใบเสมาอายุกว่าพันปีกันค่ะ วัดโพธิ์ศิลา ตั้งอยู่ที่บ้านเปือยหัวดง ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สิ่งที่น่าสนใจในวัดคือใบเสมา สมัยทวาราวดีขนาดใหญ่ สร้างจากหินทรายขาว อายุประมาณ 1,000 ปี ราว พ.ศ.1200-1300 เป็นศิลปะขอม แบบไพรกเมง มีลักษณะเรียว ปลายแหลม คล้ายใบหอกป้าน ด้านล่างคอด ส่วนฐานสลักลายดอกบัวบาน ใบเสมาเหนือแนวกลีบบัวสลักแนวแกนเสมาคล้ายรูปสถูปจำลอง หรือปลียอดสถูป ด้านล่างเป็นรูปหม้อน้ำตั้งซ้อนอยู่บนองค์ระฆังคว่ำ ถัดไปเป็นปล้อง มีแนวลวดลายบัวคั่นตรงกึ่งกลาง แกนเสมาสลักลายใบไม้ 3แฉก หงายขึ้นรับลายดอกไม้ครึ่งดอก ในขอบวงโค้ง 3วงเรียงต่อกัน ส่วนยอดเป็นพุ่มปลายแหลมเหมือนยอดธงมีอุบะห้อย ลวดลายกลีบบัว บนฐานเสมาได้รับอิทธิพลมาจากลายกลีบบัวฐานพระพุทธรูป หรือธรรมจักรศิลปะทวาราวดีทางภาคกลางของประเทศไทย ส่วนลายดอกไม้ครึ่งดอกในวงโค้ง 3วงที่เรียงต่อกันเป็นวงเดียวกันนั้นคล้ายคลึงกับลายดอกไม้ครึ่งดอกในวงโค้งที่ปรากฏอยู่บนฐานเทวดาซึ่งย่อตัวพนมมือหันเข้าหาจุดกึ่งกลางของทับหลัง ซึ่งขุดพบที่บริเวณประตูด้านทิศตะวันออกของปรางค์ทิศเหนือของปราสาทเขาน้อยสีชมพู อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 909 ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 451 152 ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ […]

Read More

ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมบ้านคำพระ

ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมบ้านคำพระ ไปเลือกชมสินค้าแฮนด์เมดจากกลุ่มแม่บ้านที่มีทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า หมอนขิด ของใช้ในครัวเรือน ซึ่งล้วนทนทาน ทำด้วยความประณีต ที่รับรองว่าซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ผู้ที่หลงไหลผ้าขิตไม่ควรพลาดนะคะ ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมบ้านคำพระ หรือ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านคำพระ ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ 3 บ้านคำพระ ตำบลคำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน มีสินค้าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะผ้าขิต และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขิต [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมบ้านคำพระ โทร. (087) 876 4851 สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 909 ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 451 152 ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 396 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 026 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (045) 511 983 ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (045) 511 […]

Read More

พระเจ้าใหญ่ลือชัย

พระเจ้าใหญ่ลือชัย หรือ พระฤทธิ์ลือชัย ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ วัดอำนาจ หมู่ที่4 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยก่อด้วยอิฐ ถือปูน ลงรักปิดทอง  มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2398 – 2404 ด้วยบริเวณวัดอำนาจ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่ลือชัยนั้น มีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ และเป็นที่ตั้งเมืองอำนาจเจริญมาก่อน จึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ ของพระเจ้าใหญ่ลือชัยมากมาย จากผู้คนที่มากราบไหว้บูชาแล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงเลื่องลือ ความเชื่อและศรัทธา คนโบราณเล่าลือกันว่าใครที่ ได้มากราบไหว้ ขอพรจะได้รับความสำเร็จ ได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มารมีอำนาจบารมีเป็นที่ยำเกรง ชีวิตผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานาประการได้อย่างน่าอัศจรรย์ พระเจ้าใหญ่ลือชัย เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญของเมืองลืออำนาจ โดยหลวงพ่อพระครูบัณฑิต ประกอบด้วย จหมื่นชาโนชิต เป็นผู้นำการก่อสร้างครั้งแรก หลังจากนั้น พระครู และอาจารย์-ครูบา พร้อมด้วยผู้ปกครองเมือง หมู่บ้าน ปรึกษากันว่าเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว สมควรสร้างพระพุทธรูปใหญ่ เพื่อเป็นประธานไว้ในวัดพร้อมทั้งโบสถ์ เพื่อเป็นที่ประทับและทำสังฆกรรมฝ่ายสงฆ์ ประชาชนทั้งหลายจะได้มานมัสการกราบไหว้ถวายการบูชาพระถ้วนหน้า เพราะมีหลักคู่บ้านคู่เมืองแล้ว หลวงพ่อพระครูบัณฑิตและพระภิกษุสามเณรในวัด ประกอบด้วย จหมื่นชาโนชิต และผู้ปกครองเมือง ทั้งประชาชนทั้งหลายเห็นพ้องต้องกัน ตกลงกันสร้างพระประธานและโบสถ์ […]

Read More

วัดพระเหลาเทพนิมิตร

วัดพระเหลาเทพนิมิตร ตั้งอยู่ที่ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมชื่อวัดศรีโพธิ์ชยารามคามวดี พระอุโบสถของวัดมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีพระประธานคือ “พระเหลาเทพนิมิตร” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานในพระอุโบสถ องค์พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2.85 เมตร สูง 2.70 เมตรลงรักปิดทองงดงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263 กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในภาคอีสาน ศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์ ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-22 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากระยะเวลาดังกล่าวไปเล็กน้อย เนื่องจากมีอิทธิพลของฝีมือช่างท้องถิ่นปรากฏอยู่มากเป็นต้นว่าเค้าพระพักตร์ เปลวรัศมีที่ยืดสูงขึ้น สัดส่วนของพระเพลาและพระบาทซึ่งคล้ายคลึงกับพุทธศิลป์ที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปไม้และสำริด ที่สร้างขึ้นระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงพุทธศตวรรษที่ 24 พุทธลักษณะที่งดงามยิ่งของพระเหลาเทพนิมิตรนั้น ผู้คนจึงได้ให้ฉายาว่า พระพุทธชินราชแห่งอีสาน มีอภินิหารเป็นที่น่าอัศจรรย์เล่าลือกันมาในหมู่ชาวบ้านไม่รู้จบสิ้น จนเป็นที่เคารพของประชาชนชาวพุทธทั่วไปนานกว่า 292 ปีมาแล้ว และในคืนวันพระ 7 – 8 ค่ำ 14 – 15 ค่ำ จะแสดงพุทธานุภาพปาฏิหาริย์ ปรากฏเป็นแก้วเขียว แกมขาวขจี ลอยออกจาอุโบสถในเวลากลางคืนเงียบสงัด จึงได้มีผู้คนมาบนบาล ขอความคุ้มครอง […]

Read More

วัดไชยาติการาม

วัดไชยาติการาม ตั้งอยู่ที่บ้านโนเมือง อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เป็นวัดเก่าแก่ของชาวบ้าน มีพระพุทธรูปล้ำค่าเนื้อสำริด ประดิษฐานอยู่ 4 องค์ เล่ากันว่าชาวบ้านโพนเมืองโบราณ ได้มาทั้งหมด 5 องค์ด้วยกัน เมื่อครั้งถูกเกณฑ์ไปรบศึกปราบนครเวียงจันทน์ ในสมัยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เล่ากันว่าสมัยหนึ่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาขอนิมนต์พระพุทธรูปสำริดปางลีลาไป 1 องค์ อ้างว่าจะไปให้ประชาชนสรงน้ำ แต่ไม่นำกลับคืน จึงเหลือเพียง 4 องค์ คือพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางลีลา 1 องค์ และปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ 3 องค์ ศิลปะสกุลช่างล้านช้าง เก่าแก่ไม่น้อยกว่า 300 ปี ปัจจุบันทางวัดเก็บรักษาไว้ จะนำออกมาให้สาธุชนได้สักการะเฉพาะในงานสมโภชน์เดือนมีนาคมเท่านั้น พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ประทับขัดสมาธิราบปางมารวิชัยสูง 55 เซนติเมตร ศิลปะสกุลช่างล้านช้างของลาวของทางวัดนี้ มีผู้รู้ได้เปรียบเทียบพระพุทธรูปองค์นี้ว่าอยู่ในยุคเดียวกับพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ระเบียงหอพระแก้วเมืองเวียงจันทน์ และพระพุทธรูปที่วัดวิชุล เมืองหลวงพระบาง มีอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22-23 หรือราว 300 ปีล่วงมาแล้ว สำหรับเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยองค์นี้ เริ่มจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมมหากษัตริย์องค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี ครั้งดำรงพระยศเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้ยกทัพไปปราบนครเวียงจันทน์ โดยให้ท้าวคำผง หรือพระปทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี เกณฑ์ไพร่พลที่เจนศึกเข้าร่วมทำศึกด้วย ซึ่งชาวบ้านโพนเมืองเป็นนักรบ […]

Read More

พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง

พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่เขาดานพระบาท ตำบลบุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ บริเวณวัดเป็นหินดานธรรมชาติร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เป็น พุทธอุทยาน ส่วนพระมงคลมิ่งเมือง หรือพระใหญ่ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 11 เมตร ความสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดเปลวรัศมี 20 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลสกุลศิลปะอินเดียเหนือ (ปาละ) ที่แผ่อิทธิพลมายังภาคอีสานของไทย เมื่อพันปีเศษ ออกแบบโดย จิตร บัวบุศย์ ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กครอบองค์เดิมซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น แล้วแต่งองค์พระด้านนอกด้วยกระเบื้องโมเสคสีทอง สร้างเมื่อปีพ.ศ.2508 เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านหลังของพระมงคลมิ่งเมืองมีพระพุทธรูปลักษณะแปลกอีก 2 องค์ ห่มจีวรเหลือง มีนามว่า พระละฮาย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พระขี่ล่าย หมายถึง ไม่สวย ไม่งาม โดยเรียกตามรูปลักษณ์ขององค์พระพุทธรูปโบราณ พบในหนองน้ำเมื่อปี พ.ศ. 2505 ครั้งที่มีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบเพื่อทำฝายกั้นน้ำเชื่อกันว่าเป็นพระที่ให้โชคลาภประชาชนมักเดินทางมาขอพรอยู่เสมอ [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 909 ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 451 152 […]

Read More

ชิตสกนธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์

ชิตสกนธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์ ตั้งอยู่เลขที่42 หมู่ 3 ต.บุ่งเมือง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เป็นพื้นที่ที่มีบรรยากาศธรรมชาติที่แสนสวยของอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานที่มีเนื้อที่กว่าหมื่นไร่แล้วคุณจะได้สัมผัสกับรีสอร์ทสุดหรูที่แสนจะเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้กลมกลืนกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติด้วยมวลหมู่ไม้ดอกนาๆพันธุ์ พันธุ์ไม้หายาก สวนผลไม้หลากชนิด พันธุ์ไม้หอมชนิดต่างๆที่จะส่งกลิ่นหอมยั่วยวนใจคุณ รวมทั้งพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดที่รวบรวมไว้ให้คุณได้ศึกษา ชิตสกนธ์ ฟาวเวอร์แลนด์ รึว่าอีกชื่อก็คือ สวนเกษตรชิตสกนธ์ รีสอร์ท เดิมทีที่นี้จะปลูกดอกดาวเรือง เพื่อตัดดอกส่งไปยังตลาดกลางกรุงเทพ อย่างเดียว มีพื้นที่กว่า 30 ไร่ ต่อมาพื้นที่ส่วนนี้ถูกแบ่งแยกออกจากชิตสกนต์ รีสอร์ท เมื่อไปพักเราจะได้ชื่นชมกับความสวยงามของไร่ดอกดาวเรืองอเมริกันพันธุ์ Sovereign Gold ที่ถูกจัดแบ่งล็อคการปลูกไว้รอนักท่องเที่ยวที่ใฝ่หาความสวยงามควบคู่กับ ความรู้และวิชาการ ได้ชมไร่ดาวเรืองที่เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งตลอดปี  ที่นี้ยังมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด พืชผัก สมุนไพร และพันธุ์ไม้หายากให้ผู้ที่เข้าพักได้ศึกษาอีกด้วยคะ เมื่อเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นจากการได้ชมดอกดาวเรืองสีเหลืองตระการตา มาดูส่วนของที่พักดีกว่า ที่พักของที่นี่จะมีลักษณะ บ้านเดี่ยวเป็นหลังๆ แยกออกจากกัน มีอยู่ 3 แบบค่ะ 1. เรือนนอน สำหรับแขกที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ที่ต้องการนอนด้วยกัน เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศแห่งความสุขและความสามัคคี 1 หลังสามารถนอนได้ 8 คน แต่ถ้าต้องการที่นอนเสริม จะเสริมได้แค่ […]

Read More

แก่งหินขัน

แก่งหินขัน ตั้งอยู่ที่บ้านหินขัน ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นแก่งหินตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขง ติดชายแดนไทย-ลาว ลักษณะเป็นร่องหินเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเป็นเวลาหลายพันปี ซึ่งมีลักษณะเหมือนพานหรือขัน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน มีทางเดินเลียบริมฝั่งโขงเป็นระยะทางยาวเหมาะแก่การเดินชมทัศนียภาพ สามารถมองเห็นดอนชะโนดซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางลำน้ำโขงและในช่วงฤดูแล้งเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม มองเห็นแก่งกลางแม่น้ำโขง ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปชมความสวยงามของแก่งนี้เป็นจำนวนมาก และเป็นแหล่งซื้อขายปลาแม่น้ำโขงซึ่งสร้างรายได้แก่ชาวอำเภอชานุมานเป็นอย่างมาก [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 909 ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 451 152 ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 396 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 026 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (045) 511 983 ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (045) 511 991 สถานีขนส่ง จังหวัดอำนาจเจริญ (045) 452 511 สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 018 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (045) 512 […]

Read More