วัดพระเหลาเทพนิมิตร

วัดพระเหลาเทพนิมิตร ตั้งอยู่ที่ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เดิมชื่อวัดศรีโพธิ์ชยารามคามวดี พระอุโบสถของวัดมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีพระประธานคือ “พระเหลาเทพนิมิตร” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานในพระอุโบสถ องค์พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2.85 เมตร สูง 2.70 เมตรลงรักปิดทองงดงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263 กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในภาคอีสาน ศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์ ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-22 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากระยะเวลาดังกล่าวไปเล็กน้อย

เนื่องจากมีอิทธิพลของฝีมือช่างท้องถิ่นปรากฏอยู่มากเป็นต้นว่าเค้าพระพักตร์ เปลวรัศมีที่ยืดสูงขึ้น สัดส่วนของพระเพลาและพระบาทซึ่งคล้ายคลึงกับพุทธศิลป์ที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปไม้และสำริด ที่สร้างขึ้นระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงพุทธศตวรรษที่ 24

พุทธลักษณะที่งดงามยิ่งของพระเหลาเทพนิมิตรนั้น ผู้คนจึงได้ให้ฉายาว่า พระพุทธชินราชแห่งอีสาน มีอภินิหารเป็นที่น่าอัศจรรย์เล่าลือกันมาในหมู่ชาวบ้านไม่รู้จบสิ้น จนเป็นที่เคารพของประชาชนชาวพุทธทั่วไปนานกว่า 292 ปีมาแล้ว และในคืนวันพระ 7 – 8 ค่ำ 14 – 15 ค่ำ จะแสดงพุทธานุภาพปาฏิหาริย์ ปรากฏเป็นแก้วเขียว แกมขาวขจี ลอยออกจาอุโบสถในเวลากลางคืนเงียบสงัด จึงได้มีผู้คนมาบนบาล ขอความคุ้มครอง ความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาอยู่เป็นเนืองนิจ ครั้งถึงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี มีงานประเพณีนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต (พระเจ้าใหญ่) ทุกปีมิได้ว่างเว้น ในเทศกาลนี้ มีพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสาร-ทิศ ได้หลั่งไหลกันมาอย่างล้นหลามเพื่อทำบุญ แก้บนโดยกลับไปด้วยความปลื้มปิติสุขสดใสทั่วหน้ากัน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดให้องค์พระเหลาเทพนิมิตเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญ ทั้งเป็นจุด ท่องเที่ยวพร้อมกับวนอุทยานดอนเจ้าปู่ (ดอนลิง) ของจังหวัดด้วย กรมศิลปากรได้รับองค์พระเหลาเทพนิมิตเข้าเป็นปูชณียวัตถุของชาติเมือ พ.ศ. 2525

[adsense-2]

ประเพณีที่น่าสนใจ  มีการจัดงานนมัสการหลวงพ่อพระเหลาเทพนิมิตวัดจะจัดงานทุกวันเพ็ญเดือน 3 หรือในวันมาฆบูชาทุกปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 909
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 451 152
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 396
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 026
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (045) 511 983
ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (045) 511 991
สถานีขนส่ง จังหวัดอำนาจเจริญ (045) 452 511
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 018
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (045) 512 007
รพ.อำนาจเจริญ (045) 511 940-8

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วัดพระเหลาเทพนิมิตรตั้วอยู่ ริมทางหลวงหมายเลข 2134 ห่างจากตัวอำเภอพนาประมาณ 2 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น