พระเจ้าใหญ่ลือชัย

พระเจ้าใหญ่ลือชัย หรือ พระฤทธิ์ลือชัย ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ วัดอำนาจ หมู่ที่4 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยก่อด้วยอิฐ ถือปูน ลงรักปิดทอง  มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2398 – 2404 ด้วยบริเวณวัดอำนาจ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่ลือชัยนั้น มีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ และเป็นที่ตั้งเมืองอำนาจเจริญมาก่อน จึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ ของพระเจ้าใหญ่ลือชัยมากมาย จากผู้คนที่มากราบไหว้บูชาแล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงเลื่องลือ ความเชื่อและศรัทธา คนโบราณเล่าลือกันว่าใครที่ ได้มากราบไหว้ ขอพรจะได้รับความสำเร็จ ได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มารมีอำนาจบารมีเป็นที่ยำเกรง ชีวิตผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานาประการได้อย่างน่าอัศจรรย์

พระเจ้าใหญ่ลือชัย เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญของเมืองลืออำนาจ โดยหลวงพ่อพระครูบัณฑิต ประกอบด้วย จหมื่นชาโนชิต เป็นผู้นำการก่อสร้างครั้งแรก หลังจากนั้น พระครู และอาจารย์-ครูบา พร้อมด้วยผู้ปกครองเมือง หมู่บ้าน ปรึกษากันว่าเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว สมควรสร้างพระพุทธรูปใหญ่ เพื่อเป็นประธานไว้ในวัดพร้อมทั้งโบสถ์ เพื่อเป็นที่ประทับและทำสังฆกรรมฝ่ายสงฆ์ ประชาชนทั้งหลายจะได้มานมัสการกราบไหว้ถวายการบูชาพระถ้วนหน้า เพราะมีหลักคู่บ้านคู่เมืองแล้ว หลวงพ่อพระครูบัณฑิตและพระภิกษุสามเณรในวัด ประกอบด้วย จหมื่นชาโนชิต และผู้ปกครองเมือง ทั้งประชาชนทั้งหลายเห็นพ้องต้องกัน ตกลงกันสร้างพระประธานและโบสถ์ จึงกำหนดเขตสร้างโบสถ์และสร้างพระประธาน ท่านหลวงพ่อญาท่านพระครูบัณฑิต พระอมรอำนาจ (เจ้าเมืองลืออำนาจในขณะนั้น) พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร ประกอบด้วยประชาชนทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ในการก่อ สร้างไว้ หลังจากนั้นได้เกิดนิมิตรกับหลวงพ่อพระครูบัณฑิตว่า จะทำพิธี หล่อ หรือ เหลา หรือเอา โรจน์ ท่านพระครูจึงถามถึงคำแปล ในนิมิตรจึงตอบว่า หล่อ แปลว่า ลือชัย เหลา แปลว่า เทพนิมิตร โรจน์ แปลว่า สว่างแจ่มใส ลือชาโด่งดังไปทั่วสารทิศ

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 909
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 451 152
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 396
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 026
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (045) 511 983
ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (045) 511 991
สถานีขนส่ง จังหวัดอำนาจเจริญ (045) 452 511
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ (045) 511 018
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (045) 512 007
รพ.อำนาจเจริญ (045) 511 940-8

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเขตอำเภอลืออำนาจ จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดอำนาจอยู่ด้านขวามือ ขับรถเข้าไปประมาณ 500 เมตรถึงวัดอำนาจ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น