Category: ยะลา

มัสยิดกลางยะลา(มัสยิดเราฏอตุลยันนะห์)

มัสยิดกลางยะลา(มัสยิดเราฏอตุลยันนะห์) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อ พ.ศ. 2497 นายอุสมาน ดอเหะ ได้อุทิศที่ดิน 3,125 ตารางวา ให้สร้างมัสยิดขึ้นที่บ้านตลาดเก่า ถนนสิโรรส อำเภอเมืองยะลา แล้วตั้งให้ หะยีอับดุลฮามิดอับดุลซอมัด ทำหน้าที่อิหม่าม ตั้งชื่อว่า “มัสยิดเราฏอตุลยันนะห์” เป็นอาคาร ชั้นเดียว มีปวงสัปปุรุษไปละหมาดพร้อมกันได้ครั้งละ ประมาณ 50 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 รัฐบาลได้ให้เงินสนับสนุนร่วมกับเงินบริจาคของประชาชน ขยายมัสยิดออกไปอีกจุคนได้ ประมาณ 300 คน และในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลได้ให้งบประมาณแผ่นดินซื้อที่ดินเพิ่มอีก 300 ตารางวา และให้สร้างอาคารใหม่แทนด้วยงบประมาณ 28,200,000 บาท สถาปนิกของ กระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบเป็นอาคาร 3 ชั้น กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร หออาคารสูง 38 เมตร […]

Read More

เที่ยว ยะลา

ยะลา “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” เทศกาล/ประเพณี งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ณ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ อ.เบตง มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน จัดเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม บริเวณสนามสวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา อ.เมือง งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา จัดเป็นประจำทุกปีในวันที่ 24 พฤษภาคม-4 มิถุนายน บริเวณรอบศาลหลักเมืองและถนนสุขยางค์ เทศบาลนครยะลา อ.เมือง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีเที่ยวเวลา 14:30-19:00 น.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 659-1,319 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มี 4 ขบวน/วัน เวลา 13:00/15:10/15:35/22:50 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 275-2,175 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1690 สถานที่ท่องเที่่ยวที่น่าสนใจ วัดถ้ำคูหาภิมุข วัดเก่าแก่เป็นที่ปะดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำคูหาภิมุข ถือเป็นปูชนียสถานสำคัญ […]

Read More