แม่ฮ่องสอน

วัดจอมทอง

วัดจอมทอง ตั้งอยู่บนดอยจอมทองเป็นภูเขาสูงต่อเนื่องยาวเป็นพืด อยู่ทางทิศตะวันออกของตลาดแม่สะเรียง เดิมเล่ากันว่ามีถ้ำสมบัติอยู่ด้านล่างบนหลังถ้ำเป็นเนินมีเนื้อที่ราว 10 ไร่ มีพรรณไม้มีค่ามากมาย ปัจจุบันเป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับประปาดอยหรือประปาหมู่บ้าน อำเภอแม่สะเรียง เดิมชื่อ เมืองยวม พม่าเรียก ไมลองยี หมายถึงเมืองหินแร่ใหญ่ เคยมีการทำเหมืองแร่หลายชนิด มีการค้าไม้สักกับคนในบังคับอังกฤษเช่นไทยใหญ่ มอญ พม่า นำส่งทางทางระเทศพม่า มีการปกครองเป็นแขวงเมือง ขึ้นกับผู้ครองนครฝ่ายเหนือ คือมณฑลพายัพ (เชียงใหม่) วัดจอมทองสร้างราวปีจุลศักราช 1255 แต่เนื่องจากการเดินทางลำบาก น้ำขาดแคลน ฤดูแล้งมักเกิดไฟป่า ทำไห้ขาดการปฏิสังขรไประยะหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2512 ครูบาศรีทม มอบหมายให้ พระอินสม สุวีโร ทำการปฏิสังขร จนพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน รถยนต์สามารถขึ้นได้อย่างดี มีที่เก็บน้ำที่ต่อท่อมาจาก ห้วยผาแง ห้วยปุ๊ มาเป็นประปาดอยหรือประปาหมู่บ้าน ใช้ตลอดปี ยังได้สร้างหลวงพ่อโต องค์ใหญ่ด้านบนมีบันไดนาคขึ้นไปนมัสการ และกำลังสร้างศาลาพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว หรือชมวิว เมืองแม่สะเรียง รวมทั้งอนุสรณ์สถาน ครูบาอินสม เจ้าอาวาสวัดจอมทอง และได้พระราชทานเป็น พระครูสุวีธรรมานุยุต ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสบเมย การเดินทาง […]

อ่านต่อ

วัดจอมแจ้ง

วัดจอมแจ้ง หรือ วัดพระธาตุจอมแจ้งเป็นศิลปะล้านนา ส่วนด้านสถาปัตยกรรมมีรูปแบบผสมผสานมีลวดลายสวยงาม ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวแม่สะเรียง ตั้งอยู่บ้านจอมแจ้งทางเข้าเมืองแม่สะเรียง วัดพระธาตุจอมแจ้งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 0.5 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแม่สะเรียง-ฮอด แยกทางซ้ายจากถนนสาย 108 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จุดเด่นของวัดพระธาตุจอมแจ้งคือความสวยงามของพระธาตุจอมแจ้ง และ สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้ โดยเฉพาะบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น บริเวณโดยรอบของวัด จะมีจุดชมวิวมองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียงที่มีบรรยากาศชีวิตแบบชนบท พระธาตุจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างโดยพระฤาษีสี่พี่น้อง ประมาณปีพ.ศ.๑๐๐๐ กว่า เพื่อที่จะให้คนชาวเมืองยวมได้มากราบไหว้สักการะบูชาเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองยวม คอยปกป้องชาวเมืองยวม สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด การขึ้นมากราบนมัสการขอพรพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่ที่วัด ชมวิวทิวทัศน์ของอ.แม่สะเรียง วิวทุ่งนา หมู่บ้าน ทิวเขาที่สวยงาม เนื่องจากวัดตั้งอยู่ที่สูง ทางวัดมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุทุกวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี การเดินทาง รถยนต์ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่บ้านจอมแจ้ง ทางเข้าเมืองแม่สะเรียง ใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแม่สะเรียง โดยใช้ถนน 108 จะมีทางแยกซ้ายเข้าอำเภอแม่สะเรียง ติดทางแยกไปวัดพระธาตุจอมทอง แผนที่

อ่านต่อ

วัดจองสูง

วัดจองสูงหรือวัดอุทยารมณ์ ตั้งอยู่กลางอำเภอแม่สะเรียง เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2381 เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีเจ้าอาวาสเป็นไทยใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2431 ถูกไฟไหม้ และได้บูรณะขึ้นใหม่เป็นวัดจองสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2439 เป็นวัดซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบเฉพาะของวัดในเขตแม่สะเรียงที่น่าสนใจวัดหนึ่ง เห็นได้จากเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่กว่า 100 ปี เจดีย์องค์ด้านตะวันตกสร้างเมื่อต้นรัชกาลที่ 6 เจดีย์องค์กลางสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ เดิมทีเป็นพระเจดีย์ที่เก่าเหลือแค่ครึ่งองค์ และมีผอบทองรูปเต่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างใน ภายหลังได้ทำการบูรณะใหม่จนเสร็จในปี พ.ศ.2499  ส่วนเจดีย์องค์ด้านตะวันออกเป็นเจดีย์ 7 ยอดแบบชเวดากองเดิมเป็นวิหารแบบไทยใหญ่ หลังคาซ้อนชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปก่ออิฐ 9 องค์ ต่อมาเกิดไฟไหม้วิหารหมด เหลือเพียงพระพุทธรูปตากแดดตากฝนอยู่ จึงได้ก่อสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระพุทธรูปที่เหลือจากไฟไหม้ครั้งนั้น วิหารไม้ที่สร้างใหม่อยู่บนยกพื้นสูง หลังคาหลายชั้นตามแบบการสร้างจองของไทยใหญ่ ภายในมีพระพุทธรูปปิดทองแบบมัณฑเลย์ มีพระนอนไม้องค์เล็กแบบพม่าที่สวยงามมาก และมีผอบบรรจุพระธาตุด้วย ภายในวัดจองสูงมีความร่มรื่น เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี ทางวัดจะจัดงานนมัสการพระเจดีย์ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด 1. เจดีย์ทรงมอญ 2 องค์ สร้างด้วยปูนทาสีทองเหลืองอร่าม ไม่ทราบประวัติการสร้าง 2. วิหาร ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบไทยใหญ่ 3. ศาลาวัดที่สร้างหลังคาเป็นชั้นๆ […]

อ่านต่อ

วัดก้ำก่อ

วัดก้ำก่อ (เป็นภาษาไตแปลว่า ดอกบุนนาค) ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพระนอน เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2433 มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่งดงามไม่แพ้วัดอื่น โดยเฉพาะลักษณะพิเศษที่มีหลังคาคลุมทางเดิน ตั้งแต่ซุ้มทางเข้าไปสู่ศาลา นอกจากนี้ยังมีตำราภาษาไทยใหญ่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยใหญ่กับเจ้าอโนรธามังช่อ ปัจจุบันได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยพระมหาบุญรักษ์ สุปัญโญ ท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ ด้านหน้าวัดโดดเด่นด้วยสิงห์คู่ศิลปะไทยใหญ่ 2 ตัวยืนขนาบซ้ายขวา ถัดไปฟากถนนเป็นเจดีย์สมส่วนขนาดย่อม ส่วนอีกฟากหนึ่งเป็นทางเดินหลังคาคลุม มีซุ้มประตูหลังคาซ้อนชั้นตกแต่งลวดลายฉลุสังกะสีอย่างวิจิตรบรรจง ทางเดินสายนี้นำเข้าสู่ศาลาอันขรึมขลัง ข้างในมีพระพุทธรูปศิลปะไทยใหญ่-พม่า อันสวยงามให้สักการะบูชา ตามประวัติกล่าวว่าวัดก้ำก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ . ศ ๒๔๓๓ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำเ เดือน ๒ ปีขาล จ . ศ . ๑๒๕๒ โดยเจ้าอาวาสรูปแรกของวัด นามว่า ‘’ ครูบาเฒ่า ‘’ ชาวไทใหญ่ผู้อพยพมาจากเมืองเชียงทอง เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดนี้ขึ้น ชาวบ้านทั่วไปขนานนามท่านว่า ‘’ ตุ๊เจ้าเจียงตอง ‘’ ( […]

อ่านต่อ

ภูโคลน

ภูโคลน หรือ ภูโคลน คันทรี คลับ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดีในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวและการให้บริการด้าน สุขภาพ และความงามด้วยโคลนและน้ำแร่ธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรจุไว้ในโครงการ UNSEEN IN THAILAND และSPA IN PARADISE สุดยอด 1 ใน 50 สปาในแหล่ง เป็นแหล่งน้ำแร่และโคลนธรรมชาติที่มาจากสายน้ำแร่ใต้พื้นดิน ที่มีความร้อนตั้งแต่ 60 – 140 องศาเซลเซียสเป็น โคลนเดือด บริสุทธิ์สีดำ ที่ขึ้นมาพร้อมกับน้ำแร่ธรรมชาติที่สะอาดและไม่มีกลิ่นของกำมะถัน ซึ่งอุดมไปด้วย แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์เราซึ่งมีเพียงแค่ 3 แห่งในโลกคือ 1. แหล่งโคลนจากทะเลสาบ DEAD SEA ในประเทศอิสราเอลและจอร์แดน เป็นโคลนจากทะเลน้ำเค็ม เกิด จากการละลายตัวของหิมะบนเทือกเขาสูงในประเทศซีเรีย และจอร์แดนได้พาเอาดินโคลนบริสุทธิ์จาก เทือกเขา ไหล ลงมารวมกันที่ทะเลเดดซีสะสมมานานนับพันๆปี แห่งที่สองอยู่ในประเทศโรมาเนียเป็นแหล่งโคลนจากลาวา ภูเขาไฟหรือโคลนจากภูเขาไฟ 2. แห่งที่สองอยู่ในประเทศโรมาเนียเป็นแหล่งโคลนจากลาวาภูเขาไฟหรือโคลนจากภูเขาไฟ 3. แหล่งโคลนบ่อน้ำพุร้อนที่โป่งเดือดแม่สะงา หรือ ภูโคลน จ.แม่ฮ่องสอน ประเทศไทย […]

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง

พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สะเรียง ติดริมถนนเส้นทางหมายเลข 108 เป็นอาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมคล้ายของไทใหญ่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง กว่า 12 ล้านบาท เปิดให้เข้าเยี่ยมชมครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง พิพิธภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นในรูปแบอาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมคล้ายของไทใหญ่ที่นิยมสร้างหลังคาสร้างซ้อนกันลดหลั่นเป็นชั้นๆ ด้วยงบประมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง กว่า 12 ล้านบาท เปิดให้เข้าเยี่ยมชมครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นบอร์ดนิทรรศการทั้งหมด ว่าด้วยเรื่องกิจกรรมและประเพณีต่างๆ ของชาวแม่สะเรียง อาคารของพิพิธภัณฑ์มีสองชั้นใต้ถุนโล่ง พื้นที่ใต้ถุนด้านล่าง เป็นศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว มีบอร์ดนิทรรศการที่อบต.แม่สะเรียงร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทำให้ เกี่ยวกับความเป็นมาของอำเภอแม่สะเรียง ความเป็นมาของหมู่บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ในแม่สะเรียง นอกจากนี้พื้นที่ด้านล่างยังใช้ที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตำบล งานออกร้านขายของ ซึ่งจะจัดขึ้นตามวาระพิเศษต่าง ๆ ของตำบล ชั้นบน บริเวณห้องด้านปีกขวาของอาคาร เป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับพระราชทานมาจาก สมเด็จพระสังฆราชฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ทางอำเภอแม่สะเรียงอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ส่วนบริเวณห้องโถงขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของพระครูปัญญาวรวัตร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบาผาผ่า […]

อ่านต่อ

บ้านห้วยเสือเฒ่า

หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ตั้งอยู่ที่ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มรื่น ระหว่างทางผ่านบรรยากาศที่งดงามด้วยต้นไม้และฝายทดน้ำที่มีน้ำล้นหลายฝาย เพื่อชมวิถีชีวิตของกระเหรี่ยงคอยาว เลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชิมมันเผา ข้าวโพดย่าง ซึ่งมีรสชาติหวานอร่อย ที่น่าสนใจ คือ การแต่งกายของกะเหรี่ยงคอยาว และขาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ กระเหรี่ยงคอยาว มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ปาดอง หรือกะยัน ที่เดิมนั้นเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่า บริเวณที่ราบสูงตอนเหนือของแม่น้ำสาละวิน แต่ก่อนมีการสู้รบบ่อยครั้ง จึงได้อพยพจากพม่าและมาอาศัยอยู่ในไทย หมู่บ้านกะเหรียงคอยาวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีด้วยกัน 3 แห่ง คือ บ้านห้วยเสือเฒ่า บ้านน้ำเพียงดิน และบ้านในสอย ทำการเกษตร ปลูกข้าว ยาสูบ ใบชา ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธกับถือผี หญิงสาวปาดองจะสวมห่วงทองเหลืองที่คอและแขนขานับตั้งแต่ทางเข้าของ บ้านห้วยเสือเฒ่าจะได้พบกับวิถีชีวิตของกระเหรี่ยง สำหรับการแต่งกายของผู้หญิงนั้น ข้างในจะใส่เสื้อทรงกระสอบสีขาวคอวีตัวยาวถึงสะโพก และผ้าถุงสั้นแค่เข่าสีดำทรงกระสอบ ที่น่องใส่ห่วงทองเหลือง ใต้เข่าจะพันผ้าตั้งแต่ใต้ห่วงทองเหลืองถึงข้อเท้า ที่ข้อมือจะใส่กำไลเงิน หรืออลูมิเนียมประมาณ 3 – 7 อัน ไว้ผมทรงหน้าม้า ด้านหลังเกล้าเป็นมวยไว้หรือโพกผ้าที่มีสีสัน […]

อ่านต่อ

บ่อน้ำร้อนผาบ่อง

บ่อน้ำร้อนผาบ่อง ตั้งอยู่อยู่หมู่ที่ 1 ต.ผาบ่อง (เส้นทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณหลักกม.ที่ 256) อยู่ห่างจากตัวเมือง 11 กม. มีบริเวณ พื้นที่ 8 ไร่ เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่กำมะถันเจืออยู่ ประกอบไปด้วยบ่อใหญ่สองบ่อ แต่อุณหภูมิความร้อนยังไม่สูงพอที่จะต้มไข่สุก นักท่องเที่ยวสามารถอาบน้ำแร่ได้ ได้มีการจัดสถานที่ไว้อย่างสวยงาม แวดล้อมด้วยพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน ภายหลังทางการได้กั้นแนวเขตชัดเจนแล้วจัดแต่งพื้นที่โดยรอบบ่อน้ำร้อนจำนวน 4 ไร่ เป็นสวนสาธารณะสำหรับให้ประชาชนได้มาพักผ่อน ส่วนตัวบ่อน้ำร้อนได้ก่อปูนเป็นขอบบ่อและทำทางเดินรอบบ่อด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก/ที่พัก ในบริเวณใกล้เคียงก็มีร้านอาหาร บริการห้องอาบน้ำแร่ อัตราค่าบริการ – ห้องเดี่ยว 50 บาท – ห้องรวม 400 บาท จุ 10 คน บริการนวดแผนไทย 150 บาท/ชม. ,นวดคลายเส้น นวดฝ่าเท้า 100 บาท/ชม.  โทร. 0-5368-6033 มีที่กางเต็นท์ 50 บาท/หลัง/คืน ช่วงเวลาที่เปิดทำการ ทุกวัน เวลา  08.00 – 17.00 […]

อ่านต่อ

น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง

น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแห้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สุดยอดบรรยากาศแห่งการพักผ่อน ท่ามกลางขุนเขาและน้ำพุร้อนธรรมชาติ บริการห้องแช่แยก สระแช่รวม ลานแช่เท้า บริการนวดฝ่าเท้า และจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน น้ำพุร้อนหนองแห้ง อาจกล่าวได้ว่า เป็นน้ำพุที่ร้อนที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 นาที บ่อน้ำร้อนหนองแห้งเป็นบ่อน้ำพุร้อนขนาดกลาง ๒ บ่อเป็นธารน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน มีน้ำเดือดตลอดเวลา ชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากเป็นโรคผิวหนังเมื่อได้แช่แล้วจะหายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ได้พัฒนาน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีบ่อน้ำร้อนแบบรวม และแบบส่วนตัวไว้บริการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0-5361-2982-3 การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว บนเส้นทางหลวงสายที่108 ก่อนเข้า อ.ขุนยวม ประมาณ 26 กม. เมื่อถึงบ้านหนองแห้งให้เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 1 กม.หรือ ไปจาก อ.ขุนยวมทางไป อ.แม่สะเรียง ระยะทาง ประมาณ 26 กม. แผนที่

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขา เรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชันในลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันที่สวยงามหลายแห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกแม่สุรินทร์ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เคียงคู่กับทุ่งบัวตอง รวมทั้งลำน้ำปาย ซึ่งมีหาดทรายสวยงาม อุทยานแห่งชาติมีเนื้อที่ประมาณ 247,875 ไร่ หรือ 396.60 ตารางกิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยาน • น้ำตกแม่สุรินทร์ เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมาก ลักษณะของสายน้ำจะไหลจากหน้าผาสูงดิ่งลงสู่หุบเบื้องล่าง ประมาณ 200-300 เมตร น้ำตกจะอยู่ระหว่างหุบเขา เมื่อยืนจากจุดชมวิวทางด้านอุทยานฯ ก็สามารถมองเห็นสาย น้ำ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน ทางอุทยานฯ ได้สร้างศาลาชมวิวไว้บนยอดดอย สามารถชมความงดงามของ น้ำตกได้สะดวก นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปชมน้ำตกแม่สุรินนั้น ควรเดินทางไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เพราะจะได้ชมดอกบัวตองบานสะพรั่งบนดอยแม่อูคอ ซึ่งเป็นทางผ่าน หรือจะตั้งค่ายพักแรมกันที่ดอยแม่อูคอ และ ใช้เวลาในช่วงกลางวันเดินทางเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกแม่สุริน ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากทุ่งบัวตองประมาณ 11 กิโลเมตร? ในช่วงเทศกาลดอกบัวตองบานนั้น ทางอำเภอขุนยวมจะจัดพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ สร้างห้องน้ำและมีร้าน อาหารบริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย • น้ำตกดำข่อน (น้ำตกผาบ่อง) เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากห้วยดำข่อน ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นลงมาถึง 3 […]

อ่านต่อ