ชมรมอนุรักษ์ม้าพื้นบ้านสิรินธร

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านหนองชาด ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร  เป็นสถานที่เลี้ยงและอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านที่เคยใช้เป็นพาหนะในชีวิต ประจำวันในอดีตให้คงอยู่ไม่สูญหายไป ลักษณะเป็นม้าขนาดเล็ก ตัวโตเต็มที่สูงประมาณ 120 เซนติเมตร มีการจัดบริการท่องเที่ยวขี่ม้าชมธรรมชาติ (จำกัดน้ำหนักผู้ขี่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม) และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง การฝึกม้าพันธุ์พื้นเมือง และบริการโฮมสเตย์ พักในบ้านพัก เต็นท์ หรือกระท่อม สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้าน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับม้า และยังมีบริการนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งขณะนี้ทางชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธรเปิดรับสมัครพ่อแม่บุญธรรมของน้องม้าด้วยค่ะ

ในอดีตเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชนในแถบอำเภอโขงเจียมและสิรินธร นิยมใช้ม้าเป็นพาหนะในชีวิตประจำวัน ต่อมา ม้าได้ลดความสำคัญลง และมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากท้องถิ่น ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของม้าพันธุ์พื้นบ้าน อันเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าว จึงเกิดการรวมกลุ่มบุคคลผู้สนใจก่อตั้งเป้นชมรมอนุรักษ์พันธุ์ม้าพื้นบ้านสิ รินธรขึ้น โดยความเห็นชอบและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี (นายศิวะ แสงมณี) หัวหน้าโครงการในพระราชดำริป่าดงนาทาม (พ.อ.พิเชษฐ์ วิสัยจร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับตำบลถึงจังหวัด จึงได้ก่อตั้ง ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 โดยมีวัตถประสงค์เพื่ออนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านและช่วยเหลือเยาวชนที่ดอยโอกาสในพื้นที่ของชมรมให้มีรายได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้การฝึกขี่ม้าและใช้ม้าเป็นพาหนะและให้เยาวชนและผู้สนใจ ได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ม้าและทรัพยากร ธรรมชาติโดยใช้กิจกรรมต่อเนื่อง

ที่ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธรยังได้จัดตั้งโครงการพิเศษที่ชื่อ “โครงการม้าบำบัด” โครงการนี้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อให้สัตว์ตัวเล็กๆที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือนี้ ได้ทดแทนน้ำใจ โดยการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่ด้อยโอกาส โดยไม่คิดเป็นค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้เข้ารับการบำบัดจะเป็นเด็กพิเศษผู้มีความผิดปกติ ทางระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น โรคสมองพิการ และเด็กพิเศษประเภทอื่นๆ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสมองปัญญา เด็กออทิสติก และเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาทางภาวะจิต ให้ได้ขี่ สัมผัส ผ่อนคลาย และเรียนรู้หลายๆอย่างด้วยตัวเขาเอง จากโครงการนี้

ผู้รับบำบัดลักษณะนี้ทั่วๆไปมีอยู่ 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 พิการทางสมองหรือ “ดาวน์’ส ซินโดรม” แม้การขี่ม้าไม่ช่วยให้เกิดพัฒนาการทางสมอง แต่ช่วยให้เด็กพิเศษมีสังคมมากขึ้น พบปะผู้คนมากขึ้น ได้รับการยอมรับมากขึ้น

กลุ่มที่ 2 เป็นออทิสติกและสมาธิสั้น เด็กสมาธิสั้นจะค่อยๆเปลี่ยนเมื่อนั่งบนหลังม้า การต้องใช้สมาธิอย่างต่อเนื่องในการควบคุมม้า การถือบังเหียน ทำให้เด็กใจจดใจจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น

กลุ่มที่ 3 เป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง นี่แหละคือสิ่งมหัศ จรรย์ที่ตั้งใจจะพูดถึง

บ้านม.ม้ารับเด็กอายุ 7 ขวบมาคนหนึ่งที่อยู่กับแม่เพียง 2 คน ฐานะยากจนมาก เข้าโรงเรียนเช่นเด็กทั่วไปและเรียนหนังสือได้ดีอันดับต้นๆของห้อง ทั้งๆนอนอยู่กับพื้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง ก็แม่นั่นแหละดูแลในทุกๆเรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมอาชาบำบัดจึงเสมือนไม่มีอะไรจะเสียไปกว่านี้ แต่มหัศจรรย์มีจริง

ช่วงแรกให้เด็กนอนคว่ำบนหลังม้าโดยเอาอานออก ขณะม้าเดินก็เกิดแรงกระตุ้นที่กล้ามเนื้อทุกส่วนของเด็ก สัปดาห์ต่อมาให้นอนหงาย ก่อนจะจับให้นั่ง

แน่นอน มีอาสาสมัครทั้งสมาชิกชมรมฯและผู้เรียนขี่ม้าช่วยดูแลครั้งละ 4-5 คน จูงม้าและประกบเด็กเนื่องจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย

ผ่านไปไม่กี่เดือนขณะนี้เด็กหญิงที่นอนมา 7 ปีมีกล้ามเนื้อแขนขาแข็งแรงขึ้น พวกเราคงนึกภาพจักรยาน 2 ล้อที่มีล้อพ่วงข้างๆกันล้มได้ เด็กสามารถขี่จักรยานนั้นไปเรียนหนังสือด้วยตัวเองแล้ว ล่าสุดทราบว่าเดินได้บ้างแม้จะเพียงครั้งละ 2-3 ก้าว พี่ๆในชมรมฯจึงช่วยกันลงขันซื้อเครื่องพยุงขาพร้อมเป็นกำลังใจร่วมกับเด็กและม้า ช่วยกันสร้างสิ่งมหัศจรรย์แก่ชีวิตน้อยๆ

[adsense-2]

กิจกรรมที่น่าสนใจ และค่าบริการ
1. เรียนรู้ม้าพันธุ์พื้นบ้าน ทดลองฝึกขี่บังคับภายในชมรม ค่าใช้จ่ายเป้นการบริการช่วยชมรม
2. ขี่ม้าชมธรรมชาติจากชมรมถึงแก่งตะนะ ระยะทาง 45 กม. อัตราค่าบริการ 300 บาท/คน
3. กิจกรรมพักแรมภายในชมรม โดยใช้เต้นท์ / บ้านพัก อัตราค่าบริการ 300 บาท/คน/คืน (มีอาหารเย็นและเช้า)
4. กิจกรรม ขี่ม้าชมธรรมชาติจากชมรมถึงหมู่บ้านซับน้ำเที่ยง (บ้านเล็กในป่าใหญ่) และพักแรมชมหิ่งห้อยและดาวบนยอดเขา โดยใช้เต้นท์และกระท่อม อัตราค่าบริการ 500 บาท/คน/คืน (มีอาหารเย็นและเช้า)
5. กิจกรรม นำเที่ยวโดยใช้รถปิคอัพชมพระอาทิตย์ขึ้นที่วัดหลวงปู่คำคนิง น้ำตกเหวสินชัย ชมแก่งตะนะ แม่น้ำสองสี ตลาเช้าโขงเจียม และหมู่บ้นาเวินบึก อัตราค่าบริการ 40 บาท/คน
6. กิจกรรม ล่งเรือชมธรรมชาติในลำน้ำโขง ชมผาแต้ม และหาปลาในลำน้ำโขง อัตราค่าบริการ 300 บาท/คน (มีอาหารกลางวัน) ***สมาชิก 5 คนขึ้นไป
7. บริการที่กางเต้นท์ คืนละ 30 บาท
8.บริการเช่าเต้นท์ คืนละ 100 บาท

หมายเหตุ
1. ต้องติดต่อจองล่วงหน้าทุกกรณี
2. ชมรมสามารถจัดบริการรับรองได้ครั้งละไม่เกิน 15 คน
3. กิจกรรมบางอย่างจัดได้เป็นช่วงฤดู
4. กิจกรรมขี่ม้า จำกัดน้ำหนักผู้ขี่ไม่เกิน 65 กก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจสมัครเป็นพ่อแม่บุญธรรมของน้องม้าติดต่อได้ที่ อาอู๊ด ชูชาติ วารปรีดี (081) 9558 369 , คุณจักจั่น สิรินทร์ (089) 945 4525
ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร 111 บ้านหนองชาด ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
โทร. (019) 558 369, (095) 845 117
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 254 925, (045) 255 505,(045) 254 218, (045) 254 360
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 311 228
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 244 875
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155, 1699,(045) 245 505, (045) 254 914
ตำรวจทางหลวง โทร. (045) 313 220
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 244 326,(045) 245 340, (045) 254 233
สถานีขนส่ง โทร. (045) 312 773
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โทร. (045) 244 073 , (045) 244 406
ตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี โทร. (045) 254 008 ,(045) 255 112
ไปรษณีย์อุบลราชธานี โทร. (045) 260 465-6
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ โทร. (045) 244 973
รพ. อุบลรักษ์ – ธนบุรี โทร. (045) 260 300-9
รพ. ราชเวช โทร. (045) 280 040-1
รพ. ร่มเกล้า โทร. (045) 244 660
รพ. เซ็นทรัลเมโมเรียล โทร. (045) 244 690-1
รพ. วารินชำราบ โทร. (045) 321 243-4
รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โทร. (045) 269 533-5
รพ. พิบูลมังสาหาร โทร. (045) 441 053
รพ. โขงเจียม โทร. (045) 351 083
รพ. ศรีเมืองใหม่ โทร. (045) 399 022
รพ. โพธิ์ไทร โทร. (045) 496 000
รพ. นาจะหลวย โทร. (045) 379 097-8
รพ. น้ำยืน โทร. (045) 371 097-8
รพ. สิรินธร โทร. (045) 366 149

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ชมรมอนุรักษ์ม้าพื้นบ้านสิรินธรตั้งอยู่ที่ บ้านหนองชาด ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร ริมเส้นทางก่อนถึงอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะประมาณ 4 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น