อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ราว 340 ตารางกิโลเมตร (212,500 ไร่) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยูทางตะวันออกสุดของประเทศไทย สามารถรับชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดแรกของประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี จุดที่น่าสนใจคือภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้ม ผาหมอน ผาลาย ประติมากรรมธรรมชาติเสาเฉลียง และจุดชมพระอาทิตย์แสงแรกแห่งสยาม

สำหรับภายใน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จะแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยว คือ ผาแต้ม เป็นจุดท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯ ซึ่งได้รับความนิยม สถานที่ท่องเที่ยวในย่านผาแต้ม รวมเอาพื้นที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก และลานกางเต็นท์และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งบริเวณ ผาแต้ม บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี เป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และทางอุทยานฯ ได้ทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไปชมภาพเขียนสีเหล่านี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัญลักษณ์ และคน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้…

1. กลุ่มภาพเขียนสีผาขาม มีทางเดินลงมาจากลานผาแต้มประมาณ 30 เมตร จากนั้นเป็นทางราบริมหน้าผาเดินไปอีก 400 เมตรจึงจะถึง ภาพค่อนข้างลบเลือนไปมากแล้ว เหลือเพียงร่องรอยคล้ายภาพก้างปลาและลายเส้นทึบหยักไปมาคล้ายคลื่นน้ำ

2. กลุ่มภาพเขียนสีผาแต้ม จากผาขามเดินไปอีก 300 เมตร ก็จะถึง เป็นกลุ่มภาพเขียนสีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจำนวนมากกว่า 300 ภาพ เรียงรายเป็นแนวยาวถึง 180 เมตร มีภาพกลุ่มสัตว์ ช้าง ปลา วัว เต่า ภาพมือ เครื่องมือจับสัตว์น้ำ ภาพคน และภาพลวดลายเรขาคณิต บอกเล่าถึงพิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคจับปลาและล่าสัตว์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

3. กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอน มีภาพกลุ่มสัตว์ วัว ควาย ภาพคนถืออาวุธคล้ายธนู อยู่ในทุ่งหญ้าหรือนาข้าว ภาพมือ และภาพลวดลายเรขาคณิต สะท้อนถึงการเป็นแหล่งชุมชนเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าวเก่าแก่ของโลก

4. กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอนน้อย มีภาพคนนุ่งกระโปรง ยืนเท้าเอว ลักษณะการวาดแบบกิ่งไม้ภาพสัญลักษณ์ ลวดลายเรขาคณิต และภาพฝ่ามือกระจายอยู่ทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • เสาเฉลียง เป็นประติมากรรมหินทรายชิ้นเอกจากธรรมชาติ โดยประกอบจากหินทรายสองชุดคือหินทรายยุคครีเตเชียส ชั้นบน (ซึ่งแข็งกว่า) และหินทรายยุคจูแรสซิก ชั้นล่าง (ซึ่งอ่อนกว่า) ถูกกระทำโดยน้ำและลมเป็นเวลายาวนานกว่าร้อยล้านปี จนเกิด “กระบวนการต้านทานทางธรรมชาติ” ซึ่งเป็นแรงกดทับ และแรงธรรมชาติอื่น ๆ ทำให้เม็ดทรายในเนื้อหินเชื่อมประสานกันแน่นขึ้น ส่งผลให้สามารถรักษารูปร่างได้ถึงปัจจุบันนี้ ส่วนชื่อ เสาเฉลียง แผลงมาจากคำว่า “สะเลียง” ซึ่งแปลว่าเสาหิน
 • ผาชะนะได เป็นหน้าผาที่มีความสูงชัน ซึ่งเป็นจุดที่เห็นตะวันขึ้นเป็นจุดแรกของประเทศไทย ทิวทัศน์เบื้องล่างจะเป็นแม่น้ำโขงกั้นแบ่งเขต ไทย – ลาว เบื้อง หน้าเป็นภูเขาแดนลาว ที่สลับซับซ้อนมองดูสวยงาม ฤดูหนาว นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามของทะเลหมอก เหนือลำน้ำโขง และด้วยเหตุที่เป็นจุดที่เห็นตะวันขึ้นเป็นจุดแรก การรายงานข่าวของสำนักข่าวแห่งประเทศไทยได้เอาเป็นจุดรายงานดวงอาทิตย์ขึ้น เป็นแห่งแรกของประเทศ ผาชะนะได จะมีความหมายว่า การลงชื่อด้วยฝ่ามือ (ชะนะ เป็นคำเพี้ยนมาจากภาษาถิ่นโบราณ ว่า ซะนาม แปลว่าการลงชื่อ ส่วน คำว่าได แปลว่า มือ หรือ ฝ่ามือ ซึ่งจะปรากฏหลักฐานจากสถานที่ใกล้เคียง เช่น ถ้ำฝ่ามือแดง โหง่นแต้ม)
 • ภูผาขาม  ผาขามเป็นผาหินทรายรูปหินตัดที่มีความสูง 260 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครที่ผาแต้ม
 • น้ำตกสร้อยสวรรค์  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากลำธาร 2 สาย คือห้วยสร้อยและห้วยไผ่ ที่ไหลจากมาบรรจบกัน สูงประมาณ 20 เมตร มองดูคล้ายสร้อยคอ
 • ทุ่งดอกไม้ป่าน้ำตกสร้อยสวรรค์  ตั้งอยู่บริเวณลานหินด้านบนของน้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นทุ่งดอกไม้ป่าบนลานหินจะบานเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว คือ ปลายตุลาคม-ธันวาคมเท่านั้น โดยมีพื้นที่กว้างขวาง ดอกไม้ป่าบริเวณลานหินนี้เป็นต้นเล็ก ซึ่งมีทั้งดอกสร้อยสุวรรณา ดอกดุสิตา ดอกมณีเทวา ดอกทิพย์เกสร หญ้าวัว หยาดน้ำค้าง เป็นต้น
 • น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงรู  เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามและมีลักษณะพิเศษ เกิดจากลำห้วยเล็ก ๆ บนลานหินไหลลอดผ่านหน้าผา หินที่มีลักษณะเป็นรูลงสู่เพิงผาด้านล่างหากเดินทางมาชมตอนช่วงเที่ยงวันซึ่งแสงอาทิตย์ลอดผ่านรูพอดีจะมอง เห็นสายน้ำตกเหมือนแสงจันทร์
 • น้ำตกทุ่งนาเมือง  เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดจากลำห้วยทุ่งนาเมืองซึ่งเป็นร่องน้ำที่รองรับน้ำจากภูเขา จึงมีน้ำแค่ช่วงฤดูฝนเท่านั้น มีอยู่ 2 แห่ง คือ น้ำตกทุ่งนาเมืองน้อยซึ่งเป็นหุบเหวกลางลำธารหิน ตั้งอยู่ก่อนถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานประมาณ 200 เมตร มีลานจอดรถและลงไปชมน้ำตกได้เลย ส่วนน้ำตกทุ่งนาเมืองจะอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์มีทางเดินไปจุดชมวิวน้ำตกเพียง 15 เมตร และทาง เดินลงไปชมน้ำตกอย่างใกล้ชิดในหุบเขาเบื้องล่าง ซึ่งจะมองเห็นสายน้ำไหลตกมาจากหน้าผาสูง 20 เมตรอย่างสวยงาม
 • ถ้ำปาฏิหาริย์  อยู่ในพื้นที่ป่าดงนาทาม โดยปกติภูเขาหินทรายจะไม่ปรากฏถ้ำที่แบ่งเป็นห้อง แต่ที่นี่กลับแบ่งเป็นห้อง ๆ และมีความยาวมาก
 • ถ้ำฝ่ามือแดง  อยู่ในพื้นที่หน่วยฯที่ 5 ดงนาทาม บริเวณบ้านปากลา
 • ผาเจ็ก-ผาเมย  อยู่ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแต้ม หน่วยที่ 1 สร้อยสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ห่างจากน้ำตกสร้อยสวรรค์เดินไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นหน้าผาหินที่มีลักษณะเหมือนบริเวณผาแต้ม และปรากฏภาพเขียนสีโบราณเช่นเดียวกัน แต่ลักษณะภาพเขียนสีที่พบแตกต่างกัน ผู้สนใจเดินป่าจากน้ำตกสร้อยสวรรค์มาผาเจ็ก ควรติดต่อเจ้าหน้าที่นำทาง
 • ป่าดงนาทาม  พื้นที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดงนาทาม หน่วยที่ 5 เป็นบริเวณที่มีต้นสนสองใบขนาดสูงและใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก
 • หินโยกมหัศจรรย์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เป็นหินขนาดใหญ่หนักขนาด 50 ตัน และนักท่องเที่ยวสามารถโยกได้ด้วยมือเดียว ทางเดินเท้าประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ในเขตหมู่บ้านคันท่าเกวียน อำเภอนาโพธิ์กลาง ตำบลห้วยไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มี 3 เส้นทาง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี คือ เส้นทางผาแต้ม-น้ำตกสร้อยสวรรค์ เส้นทางทุ่งนาเมือง-ผาชนะได และเส้นทางถ้ำปาฏิหาริย์-ผาชนะได

[adsense-2]

เวลาเปิดทำการ  เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง โทรศัพท์ (045) 249 002
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โทร. (045) 246 332 ,(045) 246 333
ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. (045) 243 770 , (045) 250 714
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 254 925, (045) 255 505,(045) 254 218, (045) 254 360
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 311 228
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 244 875
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155, 1699,(045) 245 505, (045) 254 914
ตำรวจทางหลวง โทร. (045) 313 220
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 244 326,(045) 245 340, (045) 254 233
สถานีขนส่ง โทร. (045) 312 773
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โทร. (045) 244 073 , (045) 244 406
ตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี โทร. (045) 254 008 ,(045) 255 112
ไปรษณีย์อุบลราชธานี โทร. (045) 260 465-6
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ โทร. (045) 244 973
รพ. อุบลรักษ์ – ธนบุรี โทร. (045) 260 300-9
รพ. ราชเวช โทร. (045) 280 040-1
รพ. ร่มเกล้า โทร. (045) 244 660
รพ. เซ็นทรัลเมโมเรียล โทร. (045) 244 690-1
รพ. วารินชำราบ โทร. (045) 321 243-4
รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โทร. (045) 269 533-5
รพ. พิบูลมังสาหาร โทร. (045) 441 053
รพ. โขงเจียม โทร. (045) 351 083
รพ. ศรีเมืองใหม่ โทร. (045) 399 022
รพ. โพธิ์ไทร โทร. (045) 496 000
รพ. นาจะหลวย โทร. (045) 379 097-8
รพ. น้ำยืน โทร. (045) 371 097-8
รพ. สิรินธร โทร. (045) 366 149

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากอำเภอโขงเจียมใช้ทางหลวงหมายเลข 2134 ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2112 ถึง กิโลเมตรที่ 8 แล้วเลี้ยวขวาไปผาแต้มอีกราว 5 กิโลเมตร รวมระยะทางจากโขงเจียมประมาณ 18 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น