เที่ยว ลำพูน

ลำพูน

“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย “

เทศกาล/ประเพณี

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (ประมาณเดือนพฤษภาคม) ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง

งานเทศกาลลำไย จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

งานฮ่วมใจ๋สืบสานตำนานป่าซาง จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม บริเวณศูนย์แสดงศิลปหัตถกรรมและสาธิตเทศบาลตำบลป่าซาง อ.ป่าซาง

การเดินทาง

รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยวเวลา 05:40-23:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 423-846 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490

รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มี 5 ขบวน/วัน เวลา 08:30/12:45/18:10/19:35/22:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-13 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 228-1,935 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1690

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

วัดจามเทวี(กู่กุด) เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยล้านนา ลักษณะขององค์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานในวัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอนู่เป็นชั้นๆ ภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิของ “พระนางจามเทวี” ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย พระเจดีย์องค์นี้ชื่อว่า “พระเจดีย์สุวรรณจังโกฎ” ต่อมายอดพระเจดีย์หักหายไป ชาวบ้านจึงเรียกว่ากู่กุด

วัดพระยืน นอกจากคุณค่าของศิลปกรรมเก่าแก่และความเงียบสงบร่มรื่นภายในวัด เจดีย์วัดพระยืนยังมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากเจดีย์ทั่วไปในเมืองไทย เจดีย์องค์ปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่แทนองค์เดิมที่พังลง เป็นศิลปกรรมแบบพม่า ยกพื้นสูงเป็นชั้นลดหลั่น ลานประทักษิณชั้นบนมีเจดีย์ขนาดเล็กประจำมุม เรือนธาตุเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีจระนำยื่นออกมาทั้งสี่ด้าน เหนือเรือนธาตุเป็นหลังคาลาดรองรับชุดฐานซ้อนต่อยอดทรงระฆัง

[adsense-2]

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัด

แนะนำของฝาก

  • ผ้าไหมยกดอก มีลวดลายเฉพาะแบบโบราณ เป็นเอกลักษณ์ของลำพูน หาซื้อได้ที่ กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง
  • ไม้แกะสลัก งานแกะสลักรูปสัตว์ต่างๆ ตุ๊กตา ภาชนะใช้สอยในครัวเรือน หรือของใช้ประดับตกแต่งบ้าน หาซื้อได้ที่ หมู่บ้านแกสลักแม่ทา อ.แม่ทา
  • ลำไย ที่นี่เป็นแหล่งปลูกลำไยมากที่สุดในประเทศ หาซื้อได้ที่ บ้านหนองช้างคืน อ.เมือง และร้านขายของที่ระลึกทั่วไปในจังหวัด

แผนที่ จังหวัดลำปางพูน

ความเห็น

ความเห็น