วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ริมถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ติดกับตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ภายในวัดมีพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย สูง ประมาณ 4 วาเศษ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า วัดนี้คงสร้างมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2510 ทางกรมศิลปกรได้บูรณะพระเจดีย์องค์นี้ ได้ขุดพบลานทองจารึกใน พระเจดีย์องค์ใหญ่ หลังพระอุโบสถ และได้นำ โบราณวัตถุที่บรรจุเจดีย์นั้นขึ้นมาด้วย มีสิ่งหนึ่งที่ได้มาพร้อมกับพระเครื่อง พระบูชา เป็นรูปช้าง รูปหมู ในท้องหมูมีลานทองจาลึกอยู่ 3 แผ่น มีข้อความตามจารึกว่า “พระเจ้าเพชรบุรเป็นลูกพระญาอนรงปรดิสถาแล” เขียน เป็นคำปัจจุบันได้ “พระ เจ้าเพชรบุรเป็นลูก พระยาอันรงประดิษฐานไว้”จึงทำให้เราทราบว่า”เพชรบูรณ์”แต่เดิมนั้นเป็น “เพชรบุร” ตั้งอยู่ถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

“วัดมหาธาตุ” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรเมื่อปี 2478 หลังจากนั้นประมาณ 30 ปีกรมศิลปากรจึงได้เข้าทำการบูรณะปฏิสังขรณ์จึงได้พบโบราณวัตถุต่าง ๆ รวมทั้งแผ่นจารึกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทำให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าวัดมหาธาตุนั้นถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1926 โดยพระเจ้าเพชรบูรณ์ เมื่อทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมของเราเดินทางมาถึงวัด ภาพที่ปรากฏต่อสายตาคือความแตกต่างที่กลมกลืนกันระหว่างโบราณสถานเก่าแก่ และอาคารสร้างใหม่เด่นเป็นสง่าเคียงคู่ไปด้วยกัน เป็นเหมือนการย้ำเตือนให้คนไทยเราไม่ลืมว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีรากฐานมาจากอดีต ดังนั้นเราทุกท่านจึงควรธำรงรักษาอดีต และปัจจุบันที่ดีงามไว้ให้คงอยู่หลงเหลือไปถึงอนาคต

[adsense-2]

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

1. เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินฑ์ ก่ออิฐถือปูนยกฐานสี่เหลี่ยม องค์พระธาตุลักษณะย่อมุมไม้ยี่สิบ ภายในพระเจดีย์องค์นี้กรมศิลปากรได้ขุดพบโบราณวัตถุสมัยสุโขทัย พระพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องถ้วยชามจีน ปะติมากรรมรูปสัตว์ แผ่นทองจารึกภาษาไทยโบราณ และโบราณวัตถุมีค่าอื่น ๆ จากการบูรณะในครั้งนั้น โดยปัจจุบันโบราณวัตถุต่าง ๆ ได้รับการเก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ แต่เนื่องด้วยความเก่าแก่ของพระเจดีย์ทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนองค์เจดีย์ส่วนกลางลงมาจนถึงฐานเท่านั้น

 2. หลวงพ่อเพชรมีชัย เดิมชื่อหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวเพชรบูรณ์ ความเป็นมาเริ่มในครั้งสงครามระหว่างไทยกับพม่า ในอดีตเจ้าพระยาจักรีได้นำกองทัพฝ่าวงล้อมพม่ามายังเมืองเพชรบูรณ์เพื่อสะสมเสบียงอาหาร และกำลังพล เมื่อมาถึงวัดมหาธาตุจึงได้กราบขอพรจากหลวงพ่อเพชรและเปล่งเสียง “มีชัย” ร่วมกันสามครั้ง เมื่อนำกำลังเข้ารบกับพม่าก็มีชัยชนะ ชื่อของ “หลวงพ่อเพชร” จึงเป็น ”หลวงพ่อเพชรมีชัย” มาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะของหลวงพ่อเพชรมีชัยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบสุโขทัย พระพักตร์รูปไข่ พระนาสิกโด่งยาวเรียว พระกรรณยาว พระโอษฐ์อิ่ม ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถโดยมีองค์จำลองสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการปิดทององค์พระ ส่วนองค์จริงอยู่ทางด้านหลัง

3. หลวงพ่องาม พระพุทธรูปศิลปะสมัยลพบุรี ประดิษฐานเป็นพระประธานของพระวิหาร ทางทีมงานไม่มีโอกาสเข้าชมความงดงามจึงมิอาจบรรยายให้ฟังได้ จึงขออนุญาตพาทุกท่านไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ ณ อาคารปฏิบัติธรรมอาคารใหม่เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลแทน

การเดินทาง 
รถยนต์ส่วนตัว
จากที่ว่าการ อ.เมือง เลี้ยวซ้ายไปตามถ.เพชรเจริญ เมื่อถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไปตามถ.พระพุทธบาท ข้ามสะพานข้ามคลองบน ถ.นิกรบำรุงจะเห็นวัดอยู่ทางด้านซ้าย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
วัดมหาธาตุ เลขที่ 29 ถนนนิกรบำรุง, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000
โทร. 056-713-174

แผนที่วัดมหาธาตุ

ความเห็น

ความเห็น