วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ  หรือ วัดเหนือ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเหนือ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย อยู่ทางทิศเหนือ ของชุมชนนครไทย เป็นวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนครไทย เป็นวัดเก่าสมัยสุโขทัย ที่ร้างมานาน โดยมีโบราณสถานที่สำคัญตั้งอยู่ในวัดคือซากเจดีย์องค์หนึ่งข้าใจว่าเป็นเจดีย์แบบสุโขทัยแท้หรือที่เรียกกันว่าแบบดอกบัวตูม11 ที่ชาวนครไทยเคารพนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเป็นใบเสมาหินทรายแกะสลักสองด้าน ด้านหนึ่งแกะสักเป็นรูปพระสถูปศิลปะแบบทวาราวดีตอนปลายอีกด้านหนึ่งแกะสลักเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร อิทธิพลสมัยล้านนาไทยผสมกับศิลปะสมัยสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐานหลวงพ่อเพชรและหลวงพ่อหินอันเป็นพระพุทธรูปโบราณซึ่งชาวนครไทยเคารพศรัทธา หลวงพ่อหินประดิษฐานอยู่ภายในอาคารแบบโบราณ เป็นศาลาตั้งบนหินเรียบซึ่งหาชมได้ยาก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดหน้าพระธาตุ 218 หมู่ 1 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย พิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ 055-389497,055-389211

แผนที่วัดหน้าพระธาตุ

ความเห็น

ความเห็น