วัดปางล้อ

วัดปางล้อ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านปางล้อ ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย) วัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๘๕ เมตร ถึงถนนปางล้อนิคม ทิศใต้ประมาณ ๗๕ เมตร จรดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ ๖๕ เมตร จรดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ

วัดปางล้อ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ โดยพระครูเมธาเจ้าอาวาสวัดปางล้อ และศรัทธาประชาชนในชุมชนที่ใกล้เคียงมาร่วม ที่มาของชื่อวัดปางล้อมีว่าเมื่อก่อนมีประชาชนบรรทุกเกวียน มาขออาศัยพักพิงวัดอยู่หลายครั้งเป็นเวลานานๆ ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อ ว่า “วัดปางล้อ” มาจนถึงปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของวัดเป็นศิลปะพม่า หรือลายไต โดยแกะสลักลายไตจากสังกะสีทำเป็นหลังคาวัดและสร้างประมาณ ๕ ชั้น ที่เป็นยอดของหลังคาวัด มีพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปจากพม่า โดยลำเลียงจากพม่าล่องแม่น้ำปายมา ๑ องค์ ต่อมาศรัทธาชาวบ้านจึงอัญเชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ๑ องค์ และพระพุทธรูปองค์กลาง ๖ องค์ พระพุทธรูปองค์เล็ก 4 องค์ จากกรุงเทพมหานครมาประดิษฐานที่วัดปางล้อ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มีการสร้างเจดีย์ศิลปะแบบลายไตหรือพม่าขึ้น ซึ่งมียอดเจดีย์ประมาณ ๗ ชั้นปี พ.ศ.๒๕๓๙ มีการสร้างโบสถ์และ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการสร้างที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปประจำวันเกิดที่ซุ้มประตูทางเข้าวัด

[adsense-2]

 สิ่งสำคัญภายในวัด

1. เจดีย์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นศิลปะแบบไทใหญ่ผสมพม่า สร้างมาประมาณ ๒๒ ปีแล้ว และมียอดเจดีย์ ๗ ชั้น สร้างโดยพระอาจารย์ เล็ก ปัญโย และศรัทธาชาวบ้านช่วยกันสร้างเจดีย์

2. โบสถ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นศิลปะแบบไทใหญ่ผสมพม่า สร้างโดยเจ้าอาวาสพระครูอนุสิต วัชระธรรม

3. พระพุทธรูป เป็นแบบศิลปะพม่า

4. พระพุทธรูปประจำวันเกิด ประดิษฐานอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีลานบริเวณวัดสะอาดอยู่ตลอดเวลา ลักษณะศิลปะการสร้างแบบพม่าทั้งหมด และมียอดทั้งหมด ๕ ชั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดปางล้อ เลขที่ 28 บ้านปางล้อ ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-611236

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น