วัดพระนอน

วัดพระนอนเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญอีกแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอนเพราะสร้างขึ้น โดยเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ถือเป็นวัดประจำตระกูลเจ้าเมือง ห่างจากวัดไปไม่กี่ร้อยเมตรเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองคนแรก ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวแวะมาสักการะอยู่เสมอ

ประวัติ พระนางเมียะซึ่งเป็นชายาของพญาสิงหนาทราชาและเป็นเจ้าผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนองค์ที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2414 วัดพระนอนจึงเป็นวัดประจำตระกูลของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนและเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนทุกพระองค์

สิ่งน่าสนใจภายในวัด
1. พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่ในจอง เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนแบบศิลปะพม่าที่มีความงดงาม ประดิษฐานบนแท่นสูง 3 ม. มีขนาดความยาวตลอดองค์ 12 ม. สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพญาสิงหนาทราชาตามคติที่ว่าคนเกิดวันอังคารควรสร้างหรือบูชาพุทธไสยาสน์หรือพระนอน การก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยพระนางเมียะ

2. โบสถ์หลังเก่า ตั้งอยู่ด้านหลังจอง เป็นโบสถ์เก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างในราวปี พ.ศ.2469 เป็นหนึ่งในจำนวนโบราณสถานแบบไทยใหญ่เพียงแปดหลังในภาคเหนือที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2536 โบสถ์หลังนี้มีสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ที่งดงามมาก หลังคาเป็นเรือนยอดทรงปราสาทซ้อนสามชั้น มีโลหะฉลุลายตกแต่งตามเชิงชายและจั่วของหลังคาแต่ละชั้น ส่วนยอดหลังคาประดับฉัตรสีทองอย่างสวยงาม

3. พิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่บนจอง จัดแสดงพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่พบในแม่ฮ่องสอน หนังสือธรรมภาษาไทยใหญ่หรือ “ลีกไต” ข้าวของเครื่องใช้โบราณทั้งของเจ้าเมือง ชาวบ้าน ชาวอังกฤษที่เคยเข้ามาทำไม้ และของทหารญี่ปุ่นที่เดินทัพเข้ามาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

[adsense-2]

4. รูปปั้นสิงห์คู่ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหลังวัด ตรงเชิงบันไดขึ้นดอยกองมู แต่ปัจจุบันบันไดทางขึ้นนี้รกร้างเนื่องจากไปทางรถยนต์สะดวกกว่า สิงห์คู่นี้จัดเป็นประติมากรรมที่สร้างตามแบบศิลปะไทยใหญ่ ตัวสิงห์ก่ออิฐถือปูนสูงประมาณ 3 ม. อยู่ในท่านั่งหันหน้าไปทางตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เล่ากันว่าพญาสิงหนาทราชาและพระนางเมียะเป็นผู้สร้างขึ้น

5. สถูปบรรจุอัฐิเจ้าเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดติดกับวัดม่วยต่อ ในอดีตมีสถูปสี่องค์เป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ พญาสิงหนาทราชา เจ้าผู้ครองเมืองคนที่ 1 เจ้านางเมียะ เจ้าผู้ครองเมืองคนที่ 2 พญาพิทักษ์สยามเขต เจ้าผู้ครองเมืองคนที่ 3 กับภรรยา และพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี เจ้าผู้ครองเมืองคนที่ 4 กับภรรยา และพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี เจ้าผู้ครองเมืองคนที่ 4 กับภรรยา แต่ปัจจุบันสถูปของเจ้าเมืองคนที่ 1 และ 2 ได้ถูกรื้อถอนไปแล้วเหลือเพียงสถูปสององค์หลังเท่านั้น

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม

พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดพระธาตุดอยกองมูอยู่บนเชิงดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ริมถนนผดุงม่วยต่อ ตรงข้ามวัดก้ำก่อ

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง จากตลาดสายหยุด ค่ารถ 10 บาท

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น