วัดพุทธไสยาสน์

วัดพระพุทธไสยาสน์ หรือ วัดพระนอน ตั้งอยู่ที่ถนนคีรีรัถยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาวัง (พระนครคีรี) เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูน อายุกว่า 400 กว่าปี ยาว 21 วา 1 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว ความสูงจากพระเศียรถึงฐานบรรทม 15 เมตร จัดเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในประเทศไทย เดิมสร้างไว้กลางแจ้ง ต่อมาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลังคาคลุมไว้ พร้อมทำผนังรอบองค์พระ เป็นลักษณะวิหารพระพุทธไสยาสน์ ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันที่ทีมงานเราเข้าไปได้สนทนานกับพระสงฆ์รูปหนึ่ง พอท่านรู้ว่าจะมีการนำภาพมาทำเว็บ ท่านจึงได้บอกว่า หากประชาสัมพันธ์ให้พุทธสาสนิกชนได้เข้าชมวัดกันมากๆ ก็จะได้มีงบประมาณในการทำนุบำรุง เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งที่มีพระพุทธรูปที่งดงามมากประดิษฐานอยู่

พระพุทธไสยาสน์ เดิมสร้างไว้กลางแจ้ง โดยชาวรามัญที่มีจิตศรัทธาช่วยกันสร้างขึ้นมาในสมัยนั้น ต่อมาหลังจากสิ้นสุดสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดแห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เป็นเวลานาน จนกระทั่ง รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จประพาสยังพระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี พระองค์ทรงทอดพระเนตร องค์พระนอน แล้วเห็นชํารุดทรุดโทรมมาก ถูกปล่อยให้ทิ้งไว้ ผ่านแดดลมฝนมาตลอด จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลังคาสังกะสีคลุมไว้ ต่อมา รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลังคาคลุมองค์พระนอนใหม่ โดยเปลี่ยนจากหลังคาสังกะสีเป็นหลังคากระเบื้อง พร้อมทำผนังรอบองค์พระ เป็นลักษณะวิหารพระพุทธไสยาสน์ ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบัน พระพุทธไสยาสน์ เป็นพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันอังคาร โดยพระเศียรขององค์พระชี้ไปทางทิศใต้ ซึ่งภายในองค์พระนอน ประกอบด้วยห้องถ้ำจำนวน 11 ห้อง นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปองค์เล็กเป็นจำนวนมากภายในถ้ำ แต่ตอนนี้ทางวัดได้ปิดทางเข้าไว้ ไม่อนุญาติให้ผู้ใดเข้าไป เนื่องจากข้างในไม่มีอากาศให้หายใจเพียงพอ และอีกหนึ่งจุดเด่นของพระนอนที่นี่ ไม่เหมือนที่อื่น คือ ที่เศียรขององค์พระนอน มีหมอนบรรทมรูปดอกบัวรองพระเศียรอยู่ 2 ก้อน ในปัจจุบัน วัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิด ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ค่าเข้าชม ฟรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเพชรบุรี (เพชรบุรี ราชบุรี) อ.ชะอำ เพชรบุรี โทร. (032) 471 005-6
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. (032) 425 573
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (032) 428 047
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. (032) 425 544
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทร. (032) 401 251-3
โรงพยาบาลเพชรรัชต์ โทร. (032) 417 070 – 2
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. (032) 425 500, (032) 417 106
บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาเพชรบุรี โทร. (032) 425 307
สถานีรถไฟเพชรบุรี โทร. (032) 425 211
ไปรษณีย์เพชรบุรีโทร. (032) 425 146, (032) 425 571
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. (032) 402 220, (032) 427 579
ที่ว่าการอำเภอชะอำ โทร. (032) 471 361, (032) 472 502, (032) 471 078
โรงพยาบาลชะอำ โทร. (032) 471 007
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ โทร. (032) 471 321, (032) 434 021-2
ไปรษณีย์ชะอำ โทร. (032) 471 252
สถานีรถไฟชะอำ โทร. (032) 471 159
สถานีรถปรับอากาศ (ปอ.1) โทร. (032) 471 615 (สี่แยกชะอำ) โทร.(032) 471 654, (032) 4332 88 (ชายหาดชะอำ)
ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวเฉพาะกิจหัวหิน-ชะอำ โทร. (032) 515 995

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากทางหลวงหมายเลข 4 แยกซ้ายเข้าตัวเมืองเพชรบุรี เจอไฟแดงสามแยกศาลหลักเมืองเลี้ยวขวา ตรงตามถนนคีรีรัฐยา (ผ่านสามแยกไฟแดง ผ่านพระนครคีรี) ประมาณ 700 เมตร จะเจอวัดพระพุทธไสยาสน์อยู่ทางขวามือ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น