วัดพระศรีมหาโพธิ์

วัดพระศรีมหาโพธิ์ ไปดูสิมอิสาน ชมฮูปแต้มภายในวัดเก่าแก่และชมวิวแม่น้ำโขงกันค่ะ วัดพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมานานนับ 100 ปี ตั้งอยู่กลางใจเมือง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2467 ศิลปะผสมตะวันตก ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนัง เป็นศูนย์รวมแห่งธรรมะ ของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปของสองฝั่งโขง ทั้ง ไทย-ลาว และเป็นที่ยึดเหนี่ยว แสวงหาความผาสุขสืบทอดกันมา ตราบเท่าในปัจจุบัน บริเวณโดยรอบวัดศรีมหาโพธิ์ มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฤดูแล้งน้ำโขงบริเวณอำเภอหว้านใหญ่แห้งขอดและจะเกิดเกาะแก่งเล็กน้อยขึ้นตามกลางลำแม่น้ำโขง ประชาชนทั้งสองฝั่งโขงทำไปทำการเกษตรตามเกาะแก่งนั้นเพราะ อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ปุ๋ย ทำให้พืชผักเจริญเติบโตเร็วและสวยงาม นอกจากนี้ยังลำน้ำโขงยังเป็นแหล่งทำการประมงของชาวอำเภอหว้านใหญ่อีกด้วย

วัดพระศรีมหาโพธิ์ ก่อนหน้านั้น ยังคงเป็นวัดเก่าแก่ ภายในอุโบสถ และศาลาการเปรียญ ยังมีภาพลายฝาผนัง มีความเด่นสง่า เป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความเก่าแก่ยังพอให้เห็น ศิลปะวัฒนะธรรมโบราณให้เป็นสิ่งเล่าขานกล่าวกันมาจนถึงวันนี้ แต่กาลเวลาได้ผ่านไปนานนับ 100 ปี ในอดีตมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งปลูกสร้างในศาสนะสถาน ได้ผ่านพ้นไปตามกาลเวลาขาดการบูรณา การให้คงไว้ซึ่งอารยะธรรมโบราณที่ยังเหลือเพียงอีกน้อยนิด ให้คงอยู่ต่อไปอีก แม้ที่ผ่านมา จะมีเจ้าอาวาสที่พำนักยังอารามแห่งนี้มาหลายรูปแล้วก็ตาม แต่วัดพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งธรรมะที่ทุกคนทั้งสองฝั่ง ไทย-ลาว ย่อมเปลี่ยนไป แต่ยังคงไว้ ซึ่งอดีตกาลมานานแสนนาน ต้องกลายเป็นตำนานไป และจะมีใครสักกี่คนที่จะเล่าขานสู่ลูกหลานสืบไป

[adsense-2]

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  • สิมอีสาน(โบสถ์) เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2459 เป็นสิมที่ผนัง 3 ด้าน ภายในผนังจะมีฮูปแต้มหรือจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวของ พระเวสสันดรชาดก และภาพเหตุการณ์ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จ ตรวจหัวเมืองในมณฑลอีสานประทับทั่งอยู่บนเกวียน
  • กุฎิเก่าแก่ ซึ่งปัจจุบันทำเป็นห้องสมุดประชาชน สร้างโดยช่างชาวเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ซึ่งมีซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นรูปโค้ง สวยงามแปลกตา แต่งต่างจากศาลาการเปรียญทั่วไปของพุทธศาสนา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-4261-2297 ,0-4263-2379
ททท.สำนักงานนครพนม (รับผิดชอบพื้นที่ จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร) 0-4251-3490-1
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น