วัดไตรภูมิ

ประวัติความเป็นมา
มีผู้สันนิษฐานว่า วัดไตรภูมิ น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด เนื่องจากในวิหารของวัดมีพระพุทธรูปโลหะประเภทเนื้อสัมฤทธิ์ประทับอยู่บนฐานชุกชีซึ่งก่อด้วยศิลาแลง ลักษณะเช่นเดียวกับแท่นพระพุทธรูปที่พบเห็นทั่วไปที่กรุงสุโขทัย และที่กำแพงเพชร

พระครูศีลวชิรากร เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิปัจจุบันกล่าวว่า วัดไตรภูมิเดิมเป็นวัดร้างมาสมัยหนึ่งอาจจะตั้งแต่ปลายสมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์รวมระยะเวลาแล้วคงจะสร้างมาไม่น้อยกว่า 300-400 ปี เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดใต้”

[adsense-2]

ชื่อวัดไตรภูมิ คำว่า “ไตรภูมิ” พระธรรมกิตติวงษ์ (2534:56) สันนิษฐานว่าเมื่อวัดนี้ได้สร้างไปนานแล้ว ในตอนหลังได้มีผู้คนมาตั้งรกรากทำมาหากินกันมากกลายเป็นชุมชนขึ้น จึงได้ช่วยกันบูรณะเสร็จประมาณ พ.ศ.2387 และไม่ทราบชื่อเดิมของวัด จึงคิดตั้งชื่อวัดใหม่ เมื่อเชื่อว่าวัดที่บูรณะกันมาเป็นวัดเก่าสมัยสุโขทัยประกอบกับความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงอย่างแน่นแฟ้นด้วย จึงนำคำว่า “ไตรภูมิ” มาเป็นชื่อวัด เพื่อให้ทราบว่าเป็นวัดเก่าครั้งสุโขทัยและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในราว พ.ศ. 2390

วัดไตรภูมิ ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 12 หมู่บ้านวังลอ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
การเดินทาง
 จากจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาทางถนนกำแพงเพชร-สุโขทัยถึงที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จากที่ว่าการอำเภอฯ ถึงสี่แยกร้านนนท์ศิริภัส ตรงมาทางถนนสรรสิทธิ์ ประมาณ 1 กิโลเมตร เจอสามแยกเลี้ยวขวาประมาณ 100 เมตร ถึงวัดไตรภูมิ

ติดต่อสอบถาม
วัดไตรภูมิ 055-761130

แผนที่ วัดไตรภูมิ

ความเห็น

ความเห็น