เที่ยว ยโสธร

ยโสธร

“เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่มผลิตข้าวหอมมะลิ “

เทศกาล/ประเพณี

งานนมัสการประธาตุกู่จาน จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ วัดกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆะบูชา ณ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย

ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ณ บริเวณเทศบาลเมืองยโสธรและสวนสาธารณะพญาแถน

การเดินทาง

รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยวเวลา 20:20-21:15 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 400-650 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า เที่ยวชมและสัมผัสสถานที่ตั้งย่านเมืองเก่าที่ปรากฏนามอยู่ในประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมือง ปัจจุบันชุมชนบ้านสิงห์ท่าเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งอดีต ชมอาคารสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ภายในย่านมีศาลหลักเมือง วัดพระมหาธาตุ และวัดสิงห์ท่า วัดเก่าแก่ของจังหวัด และทุกวันพุธยังมีถนนคนเดิน มีกิจกรรมต่างๆและบ้านพักแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนได้มากขึ้นด้วย

บ้านศรีฐาน(แหล่งทำหมอนขิด) เลือกซื้อและเยี่ยมชมการทำหมอนขิดสินค้าขึ้นชื่อระดับประเทศ ณ บ้านศรีฐาน ชุมชนคนในหมู่บ้านที่มีอาชีพหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทอผ้าและการทำหมอนขิดที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หมอนหนุนรูปสามเหลี่ยมคุณภาพดีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆเช่น ที่นอนพับ ที่นอนระนาด หมอนผลไม้ เบาะรองนั่ง ให้เลือกซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมืออีกด้วย

[adsense-2]

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัด

แนะนำของฝาก

  • หมอนขิด มีลวดลายและรูปแบบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน หาซือ้ได้ที่ บ้านศรีฐาน อ.ป่าติ้ว
  • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่ เช่น กระติบ ตะกร้า เครื่องจักสาน หาซื้อได้ที่ หมู่บ้านจักสานบ้านทุ่งนางโอก อ.เมือง

แผนที่ จังหวัดยโสธร

ความเห็น

ความเห็น