วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตรตามถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม เป็นวัดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา บริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ “ซาว” แปลว่า ‘ยี่สิบ’ และ “หลัง” แปลว่า ‘องค์’ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง แปลว่า วัดที่มีเจดีย์ 20 องค์

วัดนี้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางสร้างแต่โบราณ ทรงคุณค่าทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญชัยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้สร้างมานานกว่าพันปีสิ่งที่น่าชมภายในวัดคือ องค์พระธาตุเจดีย์ซาว ที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า “พระเจ้าทันใจ”

 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

1. เจดีย์ซาวหลัง หรือเจดีย์ยี่สิบองค์ที่มีสีทองอร่าม หลายมือ หลายตาของทีมงานนับรวมแล้วก็เท่ากับยี่สิบองค์จริง ๆ ด้วย เจดีย์แต่ละองค์เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์พม่าขนาดเล็ก มีสีทองเป็นประกายตั้งอยู่บนฐานเหลี่ยม ยอดเจดีย์ตกแต่งประดับด้วยฉัตรอย่างสวยงาม มีความเชื่อกันว่าภายในแต่ละเจดีย์มีพระเกศาธาตุบรรจุอยู่
2.พระเจ้าแสนแซ่ทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดองค์ไม่ใหญ่นัก ทำด้วยทองคำทั้งองค์ หนักเกือบร้อยบาทประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร
3.พิพิธภัณฑ์เขลางค์นคร อยู่ด้านหลังวัด เป็นอาคารสองชั้น พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ชั้นบน จัดแสดงของในสมัยเก่า เช่นพระเครื่องต่าง ๆ ข้าวของเครื่องใช้ในอดีต และภาพถ่ายเก่าเป็นต้น เปิดให้ชมตั้งแต่ 8.30-16.00 น.

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถ.ราชธรรมพิทักษ์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0-5361-2982 email : [email protected]

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว
จากตัวเมืองลำปางข้ามสะพานรัษฎาภิเศก ตรงไปถึงสี่แยกโรงฆ่าสัตว์ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1035 ผ่านสุสานไตรลักษณ์ไปราว 1.5 กม. จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 1 กม. วัดเจดีย์ซาวหลังอยู่ทางซ้ายมือ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น