วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)พระไสยาสน์

วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)พระไสยาสน์  ไหว้พระพุทธไสยาสน์ ชมพระเครื่องหลากหลาย บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ถ่ายภาพ วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)พระไสยาสน์ตั้งอยู่ที่ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  อยู่บนยอดเขาภูค่าว คำว่า “ค่าว” เป็นภาษาอีสานแปลว่า เชือก เพราะวัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีลักษณะยาวเหมือนเชือก ทางอีสานจึงเรียกว่า เชือกค่าว จึงเป็นที่มาของวัดนี้

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด
1. พระนอนสลักบนแผ่นผา หรือพระพุทธไสยาสน์ภูค่าว เป็นพระนอนปางไสยาสน์ พระเศียรหนุนทับต้นแขน โดยท่อนแขนที่หนุนพระเศียรไม่ได้ตั้งขึ้นและพระหัตถ์ไม่ได้รองรับพระเศียร องค์พระมีลักษณะพิเศษคือ นอนตะแคงซ้ายไม่มีเกตุมาลา ตำนานว่าเป็นลักษณะของพระโมคคัลลานะ พระสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า ความยาวตลอดองค์ 2 ม. สูง 0.5 ม. มีทองคำเปลวปิดอยู่ทั่วองค์

2. วิหารสังฆนิมิต อยู่บนยอดเขาใกล้ๆกับทางไปชมพระนอน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมาก และบริเวณผนังเรื่อยขึ้นไปถึงเพดานมีพระเครื่องต่าง ๆ นับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามตื่นตา นอกจากนี้บริเวณลานโล่งนอกตัววิหารยังมีหอพระธาตุซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ทางวัดได้มาจากที่ต่างๆ ในภาชนะแก้วใส และรอยพระพุทธบาทจำลองเก่าแก่สลักบนหินก็อยู่ในบริเวณเดียวกัน

3. โบสถ์ไม้ อยู่บนเนินเขาด้านซ้ายของถนนก่อนถึงบริเวณวัด เป็นอาคารไม้ทรงไทยตั้งบนฐานลวดบัวปูนปั้น หลังคาจั่วซ้อนกันสามชั้น มีชายคาปีกนกทั้งสี่ด้าน หน้าบันเป็นไม้แกะสลักรูปพระพุทธเจ้าประทับในป่าทึบแวดล้อมด้วยสิงสาราสัตว์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักเรื่องพุทธชาดก และมีการประดับไม้ฉลุลายพรรณพฤกษาทั่วโบสถ์ ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระมงคลชัยสิทธิ์โรจนฤทธิประสิทธิพร เป็นพระประธานปางตรัสรู้หรือปางสมาธิสีทองสุกอร่าม บริเวณโดมเพดานเหนือองค์พระตกแต่งด้วยประติมากรรมไม้แกะสลักนูนต่ำเรื่องพุทธประวัติ ทาสีทอง

[adsense-2]

4. พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุจำนวนมาก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ได้บูชากราบไหว้ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนทุน ในการก่อสร้างจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ทั่วประเทศ พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัยกับศิลปะขอมโบราณ มีความสูง 80 เมตร ซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานเมื่อมีพระชนมายุ 80 พรรษา มีซุ้มประตู 4 ด้าน ซึ่งหมาย อริยสัจสี่ คือความจริงอันประเสิรฐสี่ประการ องค์พระธาตุสร้างเป็นรูป 8 เหลี่ยม ซึ่งหมายถึง มรรคมีองค์แปด และเป็นเจดีย์ที่ไม่บริวาร หมายถึงมีใจเป็นเอกภายในองค์เจดีย์เป็นโถงขนาดใหญ่ประดับด้วยภาพแกะสลัก พระพุทธรูปศิลาและพระพุทธรูปนับร้อยองค์ ส่วนใจกลางห้องโถงเป็นมณฑปสร้างด้วยไม้โลงเลง จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งถือเป็นไม้หอมศักดิ์สิทธิ์ที่หายากของโลก ราคาก่อสร้างประมาณ 324 ล้านบาท ยอดเจดีย์เป็นทองคำแท้บริสุทธิ์ หนัก 30 กิโลกรัม ประดับด้วยอัญมณี-เพชร-พลอย (รวมมูลค่าอัญมณีประมาณ 25 ล้านบาท) สวยงามทั้งภายนอก และภายใน

เทศกาลที่น่าสนใจ

มีงานเฉลิมฉลองพระพุทธไสยาสน์ในวันสงกรานต์ของทุกปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-811-620 ต่อ 41124 โทรสาร. 043-811-620 ต่อ 41166
E-mail : [email protected]
หรือ ททท. สำนักงานตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์)
โทร. 043-244-498 – 9

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จาก อ.สหัสขันธ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 227 ไปทาง อ.คำม่วง ผ่าน ร.ร.บ้านสิงห์สะอาดไปประมาณ 4.5 กม. พบสี่แยกที่มีสถานีอนามัยคำลือชาตั้งอยู่ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 1 กม. พบสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 300 ม. วัดอยู่ทางซ้ายมือ

รถประจำทาง ขึ้นรถสายกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น