พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร เยือนถิ่นไดโนเสาร์เว่าอีสาน ศึกษาโครงกระดูกยักษ์ พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่เชิงภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมคือศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานศึกษาวิจัย อนุรักษ์เก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิงซากไดโนเสาร์และ สัตว์ร่วมสมัยและนำข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวปีละกว่า 2 -3 00 , 000 คน

พิพิธภัณฑ์นี้ได้มีจุดเริ่มต้นมาจาก การค้นพบซากไดโนเสาร์ที่ภูกุ้มข้าว ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  เมื่อปี พ.ศ. 2537  โดยพระครูวิจิตรสหัสคุณ (พระญาณวิศาลเถร  รองเจ้าคณะจังหวัดในปัจจุบัน) ต่อมาคณะสำรวจจากฝ่ายชีววิทยา กองธรณีวิทยา (ส่วนวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ซึ่งเป็นสำนักธรณีวิทยาในปัจจุบัน) ได้มาขุดสำรวจจนถึงเดือนตุลาคม 2538 พบกระดูกไดโนเสาร์กินพืชมากกว่า 6 ตัว  มีกระดูกมากกว่า 630 ชิ้น ภายในเวลาเพียง 3 เดือน  ซึ่งซากไดโนเสาร์นั้นมีขนาดใหญ่มีน้ำหนักและมีจำนวนมาก  ทางฝ่ายโบราณชีววิทยา จึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภูกุ้มข้าวขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา ในเวลาต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์นี้ว่า “พิพิธภัณฑ์สิรินธร”

ภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธรมีการจัดแสดงทั้งหมด 8 โซน ได้แก่
โซนที่ 1  จักวาลและโลก นำเสนอการก่อกำเนิดโลกและจักรวาล ภายใต้ทฤษฎีบิ๊กแบง
โซนที่ 2  นำเสนอการก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตในโลกหลังจากการเกิดบิ๊กแบง เกิดการเย็นตัวลงของพื้นโลก จึงเกิดพืชและสัตว์ขึ้น
โซนที่ 3  มหายุคพาลีโอโซอิก หรือ มหายุคแห่งวิวัฒนาการของสิงมีชีวิต ยุคที่สิ่งมีชีวิตมีการขยายเผ่าพันธุ์และวิวัฒนาการไปสู่สิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบ
โซนที่ 4  มหายุคมีโซโซอิค หรือ มหายุคแห่งสัตว์เลื้อยคลานและไดโนเสาร์ ยุคที่แผ่นทวีปทั้งหมดได้เคลื่อนมารวมกันเป็นผืนเดียว เรียกว่า “แพนเจีย” ยุคที่เกิดไดโนเสาร์ขึ้น
โซนที่ 5  วิถีชีวิตของไดโนเสาร์
โซนที่ 6  คืนชีวิตให้ไดโนเสาร์ หลังการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ นักวิทยาศาสนต์ต่างฟื้นฟูยุคดึกดำบรรพ์ขึ้นโดยการศึกษาซากและร่องรอยที่เหลืออยู่เพื่อถ่ายทอดเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
โซนที่ 7  มหายุคซีโนโซอิก หรือมหายุคแห่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หลังการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์ สัวต์เลี้ยงลูกด้วยนมก็เกิดการทวีเผ่าพันธุ์ เข้าครอบครองพื้นที่บทโลก 1 ในนั้นคือ มนุษย์
โซนที่ 8  เรื่องของมนุษย์ เริ่มต้นจากสัตว์ในตระกูลลิง ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ได้แยกตัวเองออกจากเผ่าพันธุ์ลิงใหญ่ เมื่อประมาณ 6-7 ล้านปีที่แล้ว และเริ่มวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ที่เดิน 2 ขา และอาศัยบนพื้นดินแต่ความโดดเด่นของมนุษย์อยู่ที่พัฒนาการทางสมอง และภูมิปัญญาที่มีความฉลาดกว่าสัตว์ประเภทอื่น ซึ่งเปิดโอกาสให้เราสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ขวานหินไปจนถึงคอมพิวเตอร์ได้

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม

พิพิธภัณฑ์สิรินธร ปิดให้บริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ ปิดทุกวันจันทร์
เว้นแต่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดให้บริการตามปกติ

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑ์สิรินธร กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0-4387 -1014 , 0-4387 -1613 , 0-4387-1615-6 โทรสาร 0-4387-1614
เว็บไซต์ : www.sdm.dmr.go.th

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 23 ทางหลวงหมายเลข 213 และ 227 มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ รวมระยะทาง 564 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 30กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 227 (กาฬสินธุ์-สหัสขันธ์-คำม่วง-วังสามหมอ-พังโคน) ก่อนถึงตัวอำเภอสหัสขันธ์ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่วัดสักกะวันตรงข้างโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

รถไฟ

จากกรุงเทพฯ-สถานีรถไฟขอนแก่น จากขอนแก่นต่อรถประจำทางไปกาฬสินธุ์และสหัสขันธ์ อีก 100 กิโลเมตร ในการเดินทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่นนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถเร็วออกเวลา 08.20 น. และ 20.40 น. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.0 2223 7461 หรือ สถานีรถไฟขอนแก่น โทร. 0 4322 1754 , 0 4322 1112

รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ ทุกวัน โดยรถปรับอากาศ ม.2 ออกทุก 40 นาที ตั้แต่เวลา 09.00-22.00 น. สำหรับรถปรับอากาศ ม.4 (VIP) ออกเวลา 22.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 1490 เรียก บขส. หรือ โทร 0 2936 2841-48 www.transport.co.th จากนั้นต่อรถประจำทางกาฬสินธุ์ ถึง อ.สหัสขันธ์ (ระยะทาง 30 กิโลเมตร)

เครื่องบิน

เที่ยวบินกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ซึ่งบริษัทการบินไทย จำกัด เปิดบริการทุกวัน วันละ 3 เที่ยว แล้วต่อรถเข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรถโดยสารประจำทางของจังหวัดขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2356 1111 หรือสำรองที่ได้ที่ บริษัทการบินไทย ขอนแก่น โทร.0 4322 7701 – 04 , 0 4327 0072 www.Thaiairways.co.th

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น