วัดกลาง

วัดกลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ ศิลปะไทยใหญ่แท้ ประดิษฐานอยู่กลางลานวัดและมีเจดีย์ทรงมอญรายล้อมโดยรอบ ใต้เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัน เหนือฐานเจดีย์องค์ใหญ่เป็นมณฑปยอดมงกุฎ ในบริเวณวัดไม่มีที่จอดรถ นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถได้ที่วัดหลวง และเดินเที่ยวในถนนคนเดิน และวัดกลาง ซึ่งมีระยะทางไม่ห่างกันมาก

วัดกลาง เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอปาย หากนักท่องเที่ยวนั่งรถประจำทางมาลงที่สถานีปาย เดินทางออกมาทางซ้ายมือจะพบวัดกลาง โดดเด่นที่เจดีย์ศิลปะแบบไทยใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางวัด มีมณฑปที่ยอดมงกุฎสีทองสวยงาม รายลอบด้วยเจดีย์ทรงมอญ ส่วนบริเวณใต้เจดีย์เป็นซุ้มที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปประจำวัดเหนือฐานวัดตั้งอยู่ตรงถนนคนเดินโดดเด่นมากครับ

[adsense-2]

คำแนะนำในการเที่ยว : วัดกลางอาจจะไม่โดดเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมเท่าวัดในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน แต่เราก็จะได้เห็นรูปแบบของวัดมอญที่นี่อีกแห่งหนึ่ง ยังตั้งอยู่ในจุดสำคัญอย่างถนนคนเดินรับรองว่าใครไปเที่ยวปายคงได้มีโอกาสเดินผ่านมองเห็นอย่างแน่นอน

การเดินทาง

รถยนต์

วัดกลางอยู่ติดกับท่ารถเปรมประชา (ท่ารถปาย) ซึ่งอยูในถนนคนเดิน อ.ปาย

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น