เจดีย์หินทราย(วัดป่ากุง)

เจดีย์หินทราย(วัดป่ากุง) ตั้งอยู่ที่ วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ. ร้อยเอ็ด เป็นเจดีย์หินทรายที่งดงามที่สุดในประเทศไทย วัดนี้มีชื่อทางการว่า วัดประชาคมวนาราม สร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร มีเจดีย์ขนาดใหญ่ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เหตุที่หลวงปู่ศรี ท่านมีดำริให้สร้างพระเจดีย์หิน เนื่องจากเมื่อพ.ศ. 2531 หลวงปู่ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ  จำพรรษาที่ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ หรือ โบโรบูโดร์ และได้ประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของมหาเจดีย์แห่งนั้น จึงได้เล่าให้คณะศิษย์ฟัง ต่อมาใน ปี พ.ศ 2535 การก่อสร้างจึงเริ่มขึ้น จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 มีพิธียกยอดเจดีย์ทองคำแท้หนัก 101 ขึ้นประดิษฐาน ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุอยู่จุดศูนย์กลางของเจดีย์ ผนังแกะสลักเรื่องราวพระพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก รวมทั้งประวัติของหลวงปู่ศรีและรูปบูรพาจารย์

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

 •  เจดีย์อนุสรณ์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ภายหลังการมรณภาพของพระเกจิอาจารย์สายวิปัสนา พระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปู่ศรี แห่งวัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุง เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ ได้สร้างเจดีย์อนุสรณ์หลวงปู่ศรี เป็นเจดีย์กลางน้ำ มีน้ำพุ 2 ข้าง อย่างสวยงาม เป็นที่ตั้งสังขารของหลวงปู่ ให้ศิษย์และประชาชนทั่วไปที่ศรัทธาหลวงปู่ ได้มาสักการะสังขารท่าน
 •  เจดีย์หินทราย เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กันกับพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตามดำริของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ที่มีความประทับใจจากการเดินทางไปที่เจดีย์บูโรพุทโธ การสร้างเจดีย์หินจึงใช้แบบจำลองมาจาก เจดีย์บูโรพุทโธ แต่สร้างด้วยหินทรายทั้งหมด เป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย รอบบริเวณเจดีย์หิน มีกำแพงแก้วล้อมรอบ ชั้นในปลูกโป๊ยเซียนทั้งหมด จากนั้นก็เป็นสนามหญ้า โดยเจดีย์มี 7 ชั้น ดังนี้
  ชั้นที่ 1 เป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำเล่าเรื่องราวซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารมี
  ชั้นที่ 2-3 เป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า
  ชั้นที่ 4 ภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำรูปชัยมงคลคาถา
  ชั้นที่ 5 ผนังทรงกลมฐานรององค์เจดีย์ เป็นภาพสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน
  ชั้นที่ 6 เป็นองค์เจดีย์ทราย 8 องค์ และองค์เจดีย์ประธาน 1 องค์
  ชั้นที่ 7 ยอดเจดีย์ทองคำ น้ำหนักถึง 101 บาท และภายในองค์เจดีย์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่นำมาจากประเทศอินเดียให้พุทธศานิกชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

[adsense-2]

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จ.ขอนแก่น
โทร. (043) 244498-9
ตำรวจทางหลวง ส.ทล. กก.6 จ.ร้อยเอ็ด โทร. (043) 569091
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (043) 511306
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (043) 511466
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (043) 511766
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โทร. (043) 589073-4
โรงพยาบาลจตุรพักตร์พิมาน โทร. (043) 561073-4
โรงพยาบาลธวัชบุรี โทร. (043) 514294
โรงพยาบาลปทุมรัตน์ โทร. (043) 587073-4
โรงพยาบาลพนมไพร โทร. (043) 591321
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โทร. (043) 567073-4
โรงพยาบาลโพนทราย โทร. (043) 595073-4
โรงพยาบาลโพนทอง โทร. (043) 571321
โรงพยาบาลเมยวดี โทร. (043) 577073-4
โรงพยาบาลเมืองสรวง โทร. (043) 597074-5
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. (043) 511754, 511205
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โทร. (043) 581323
โรงพยาบาลเสลภูมิ โทร. (043) 551322
โรงพยาบาลหนองพอก โทร. (043) 579073-4
โรงพยาบาลอาจสามารถ โทร. (043) 599073-4

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี – นครราชสีมา – บ้านไผ่ – มหาสารคาม ถึงตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 512 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง จากนั้นใช้เส้นทาง ร้อยเอ็ด – ศรีสมเด็จ ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึงอำเภอศรีสมเด็จ(สำหรับท่านใดต้องการพักในเมือง ร้อยเอ็ด) แต่ถ้าอยากไปที่วัดก่อน ก็แนะนำว่าระหว่างที่ขับรถมาบนถนนสาย สารคาม-ร้อยเอ็ด ให้สังเกตดีๆว่าจะมี ค่ายทหาร พล.ร.6 แล้วขับมาใกล้ๆ รพ.ค่าย พลร.6 จะมีเส้นทางลัดไปวัดป่ากุง สอบถามคนแถวนั้นได้ค่ะ

รถประจำทาง
ถ้านั่งรถกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด จะถึงอำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จากนั้น มาขึ้นรถ2แถวที่หน้า บขส. ร้อยเอ็ด-ศรีสมเด็จ หรือ ร้อยเอ็ด-ค่าย พลร.6 หรือขึ้นรถ(สีชมพู) ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น แล้วลงค่ายโสกเชือกก็ได้ แล้วนั่งวินมอไซค์ไปวัดป่ากุง

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น