วัดถ้ำเทพบันดาล

วัดถ้ำเทพบันดาล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านลำจังหัน ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นถ้ำหินปูนที่ยังคงธรรมชาติอยู่มาก มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก ทางเดินในถ้ำมีความซับซ้อนและลึก ภายในถ้ำยังไม่มีไฟฟ้า ด้านนอกมีลิงฝูงใหญ่อาศัยอยู่เป้นจำนวนมาก และมาคอยรับของกินจากนักท่องเที่ยว

[adsense-2]

เวลาที่เปิดให้เข้าชม 

ทุกวัน 08:00 – 17:00 น.

แผนที่วัดถ้ำเทพบันดาล

ความเห็น

ความเห็น