กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพน

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพน อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 227 แวะชมผ้าทอมือ ศิลปหัตถกรรมทอผ้าที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นที่ถือว่าหาได้ยากแล้วในไทย ฝีมือการทอละเอียดละออจากชาวบ้านหมู่บ้านโพนทอง ซึ่งเป็นแหล่งทอผ้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ผืนผ้างามทรงคุณค่าแก่การสะสมหรือนุ่งห่มเพราะเป็นผ้าไทยที่หาได้ยาก

แพรวา เป็นผ้าทอมือของชาวผู้ไทในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะเช่นเดียวกับผ้าสไบ แต่มีสีสัน ลวดลาย ที่หลากหลายมากมาย และนิยมทอด้วยไหมทั้งผืน การทอผ้าแพรวามีมาพร้อมกับวัฒนธรรมของชาวภูไท ซึ่งเป็นชนกลุ่มหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดในบริเวณแคว้นสิบสองจุไทย (ดินแดนส่วนเหนือของลาว และ เวียดนาม ซึ่งติดต่อกับดินแดนภาคใต้ของจีน) อพยพเคลื่อนย้ายผ่านเวียดนาม ลาว แล้วข้ามฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่แถบเทือกเขาภูพานทางภาคอีสานของไทย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ การแต่งกาย และการทอผ้าไหมที่มีภูมิปัญญาในการทอด้วยการเก็บลายจากการเก็บขิด และการจก ที่มีลวดลายโดดเด่น ที่มีภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก บรรพบุรุษและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบการเลือกใช้เส้นไหมน้อย หรือไหมยอดที่มีความเลื่อมมัน ผ้าไหมแพรวาถือว่าเป็นของล้ำค่า ผ้าแพรวาจึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจาก กลุ่มภูไทและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างแท้จริง

แหล่งผลิตผ้าแพรวาที่สำคัญ คือ ที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนั้นยังมีที่ศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอื่นๆ ในแถบจังหวัดนครพนม สกลนคร หนองคาย และมุกดาหาร

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา 168 หมู่ 3 บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ : คุณบัวลัย วรรณอำไพ โทร : 043 856067

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน(ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทย) 173 หมู่ 5 ตำบลโพน
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ : นางหนูวรรณ ทะนาจันทร์ โทร : 0-4385-6204 โทรสาร : 0-4385-6204

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน 7 หมู่ 3 บ้านโพน ตำบลโพน
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ : คุณบุญมาก บุตรผา โทร : 08-6034-8017, 0-4385-6071

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน หมู่ 2 88 หมู่ 2 บ้านโพน ตำบลโพน
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ : คุณสวรรค์ ลามุล โทร : 043 856117

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน หมู่ 2 220 หมู่ 3 บ้านโพน ตำบลโพน
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ : คุณสมศรี สระทอง โทร : 043 856161, 086 237 3699

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน หมู่ 1 49 หมู่ 1 บ้านโพน ตำบลโพน
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ : คุณทองสี วงเจริญ โทร : 043 856080, 043 861120

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน หมู่ 1 195 หมู่ 1 บ้านโพน ตำบลโพน
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ : คุณจันหอม นามปัญญา โทร : 043 856165

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน หมู่ 1 130 หมู่ 1 บ้านโพน ตำบลโพน
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
ติดต่อ : คุณลีมา ดีปะติ โทร : 043 856165, 081 083 5807

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น